FORVALTNINGSDATABASEN

TRANØY, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TRANØY (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 11 25 12 7 19 2 4 6
1981 17 19 36 13 11 24 4 8 12
1982 16 16 32 12 8 20 4 8 12
1983 18 16 34 12 6 18 6 10 16
1984 13 15 28 11 6 17 2 9 11
1985 13 11 24 11 5 16 2 6 8
1986 13 13 26 11 5 16 2 8 10
1987 11 13 24 9 5 14 2 8 10
1988 14 15 29 10 4 14 4 11 15
1989 13 16 29 9 5 14 4 11 15
1990 13 16 29 9 4 13 4 12 16
1991 14 14 28 10 2 12 4 12 16
1992 13 15 28 9 2 11 4 13 17
1993 13 14 27 10 4 14 3 10 13
1994 10 17 27 7 2 9 3 15 18
1995 9 14 23 8 2 10 1 12 13
1996 9 14 23 8 2 10 1 12 13
1997 6 8 14 5 2 7 1 6 7
1998 6 8 14 5 4 9 1 4 5
1999 4 8 12 2 3 5 2 5 7
2000 3 4 7 2 3 5 1 1 2
2001 3 4 7 2 3 5 1 1 2
2002 3 4 7 2 3 5 1 1 2
2003 2 3 5 1 3 4 1 1
2004 2 3 5 1 3 4 1 1
2005 2 3 5 1 3 4 1 1
2006 3 2 5 2 2 4 1 1
2007 3 2 5 2 2 4 1 1
2008 2 3 5 2 2 4 1 1
2009 1 5 6 1 3 4 2 2
2010 3 3 3 3
2011 2 2 2 2
2012 1 2 3 1 2 3
2013 1 2 3 1 2 3
2014 1 2 3 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TRANØY (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.3 8.7 21.1 12.0 7.0 19.0 0.3 1.7 2.1
1981 13.9 14.7 28.7 13.0 11.0 24.0 0.9 3.7 4.7
1982 13.4 11.5 24.8 12.0 8.0 20.0 1.4 3.5 4.8
1983 14.4 10.6 25.0 12.0 6.0 18.0 2.3 4.6 7.0
1984 11.8 10.2 22.0 11.0 6.0 17.0 0.8 4.2 5.0
1985 11.8 7.9 19.6 11.0 5.0 16.0 0.8 2.9 3.7
1986 11.8 8.4 20.2 11.0 5.0 16.0 0.8 3.4 4.2
1987 9.4 8.7 18.1 9.0 5.0 14.0 0.4 3.7 4.1
1988 11.4 8.8 20.2 10.0 4.0 14.0 1.4 4.8 6.2
1989 10.4 8.7 19.1 9.0 5.0 14.0 1.4 3.7 5.1
1990 10.4 8.2 18.6 9.0 4.0 13.0 1.4 4.2 5.6
1991 11.9 6.3 18.2 10.0 2.0 12.0 1.9 4.3 6.2
1992 10.9 6.1 17.0 9.0 2.0 11.0 1.9 4.1 6.0
1993 11.4 6.2 17.6 10.0 4.0 14.0 1.4 2.2 3.6
1994 8.6 7.4 16.0 7.0 2.0 9.0 1.6 5.4 7.0
1995 8.1 7.1 15.2 8.0 2.0 10.0 0.1 5.1 5.2
1996 8.1 6.5 14.6 8.0 2.0 10.0 0.1 4.5 4.6
1997 5.1 4.5 9.6 5.0 2.0 7.0 0.1 2.5 2.6
1998 5.1 5.0 10.1 5.0 4.0 9.0 0.1 1.0 1.1
1999 2.8 5.8 8.6 2.0 3.0 5.0 0.8 2.8 3.6
2000 2.1 3.2 5.3 2.0 3.0 5.0 0.1 0.2 0.3
2001 2.1 3.2 5.3 2.0 3.0 5.0 0.1 0.2 0.3
2002 2.1 3.2 5.3 2.0 3.0 5.0 0.1 0.2 0.3
2003 1.2 3.0 4.2 1.0 3.0 4.0 0.2 0.2
2004 1.2 3.0 4.2 1.0 3.0 4.0 0.2 0.2
2005 1.2 3.0 4.2 1.0 3.0 4.0 0.2 0.2
2006 2.2 2.0 4.2 2.0 2.0 4.0 0.2 0.2
2007 2.2 2.0 4.2 2.0 2.0 4.0 0.2 0.2
2008 2.0 2.1 4.1 2.0 2.0 4.0 0.1 0.1
2009 1.0 3.6 4.6 1.0 3.0 4.0 0.6 0.6
2010 3.0 3.0 3.0 3.0
2011 2.0 2.0 2.0 2.0
2012 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2013 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2014 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TRANØY (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 25 0.0 21.1 0.0
1981 36 0.0 28.7 0.0
1982 32 0.0 24.8 0.0
1983 34 0.0 25.0 0.0
1984 28 0.0 22.0 0.0
1985 24 0.0 19.6 0.0
1986 26 0.0 20.2 0.0
1987 24 0.0 18.1 0.0
1988 29 0.0 20.2 0.0
1989 29 0.0 19.1 0.0
1990 29 0.0 18.6 0.0
1991 28 0.0 18.2 0.0
1992 28 0.0 17.0 0.0
1993 27 0.0 17.6 0.0
1994 27 0.0 16.0 0.0
1995 23 0.0 15.2 0.0
1996 23 0.0 14.6 0.0
1997 14 0.0 9.6 0.0
1998 14 0.0 10.1 0.0
1999 12 0.0 8.6 0.0
2000 7 0.0 1.2 5.3 0.0
2001 7 0.0 1.2 5.3 0.0
2002 7 0.0 1.3 5.3 0.0
2003 5 0.0 0.9 4.2 0.0
2004 5 0.0 0.9 4.2 0.0
2005 5 0.0 0.9 4.2 0.0
2006 5 0.0 0.9 4.2 0.0
2007 5 0.0 1.0 4.2 0.0
2008 5 0.0 0.9 4.1 0.0
2009 6 0.0 1.1 4.6 0.0
2010 3 0.0 0.6 3.0 0.0
2011 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2012 3 0.0 0.6 3.0 0.0
2013 3 0.0 0.6 3.0 0.0
2014 3 0.0 0.5 3.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TRANØY (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TRANØY (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TRANØY (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:32 NAV TROMS NAV TRANØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:11:46 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME TRANØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0