FORVALTNINGSDATABASEN

BERG, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BERG (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7 4 11 6 1 7 1 3 4
1981 8 10 18 7 6 13 1 4 5
1982 10 20 30 10 8 18 12 12
1983 12 26 38 11 9 20 1 17 18
1984 12 23 35 11 8 19 1 15 16
1985 9 24 33 8 8 16 1 16 17
1986 10 22 32 9 5 14 1 17 18
1987 9 25 34 9 9 18 16 16
1988 7 27 34 7 9 16 18 18
1989 10 28 38 10 11 21 17 17
1990 14 29 43 13 11 24 1 18 19
1991 11 27 38 10 15 25 1 12 13
1992 9 10 19 8 4 12 1 6 7
1993 9 11 20 8 5 13 1 6 7
1994 11 13 24 10 4 14 1 9 10
1995 11 16 27 10 4 14 1 12 13
1996 10 14 24 8 2 10 2 12 14
1997 11 13 24 9 2 11 2 11 13
1998 8 16 24 6 3 9 2 13 15
1999 7 16 23 5 4 9 2 12 14
2000 6 7 13 6 2 8 5 5
2001 4 5 9 4 2 6 3 3
2002 4 5 9 4 1 5 4 4
2003 4 4 8 4 1 5 3 3
2004 4 5 9 4 1 5 4 4
2005 4 4 8 4 1 5 3 3
2006 1 2 3 1 2 3
2007 1 3 4 1 1 2 2 2
2008 1 1 2 1 1 2
2009 1 2 3 1 2 3
2010 1 2 3 1 2 3
2011 1 2 3 1 2 3
2012 1 2 3 1 2 3
2013 1 2 3 1 2 3
2014 1 2 3 1 1 2 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BERG (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 6.9 2.3 9.2 6.0 1.0 7.0 0.9 1.3 2.2
1981 7.9 7.9 15.8 7.0 6.0 13.0 0.9 1.9 2.8
1982 10.0 13.3 23.3 10.0 8.0 18.0 5.3 5.3
1983 11.5 15.8 27.3 11.0 9.0 20.0 0.5 6.8 7.3
1984 11.5 14.4 26.0 11.0 8.0 19.0 0.5 6.4 6.9
1985 8.5 15.5 24.0 8.0 8.0 16.0 0.5 7.5 8.0
1986 9.5 12.3 21.8 9.0 5.0 14.0 0.5 7.3 7.8
1987 9.0 16.1 25.1 9.0 9.0 18.0 7.1 7.1
1988 7.0 16.1 23.1 7.0 9.0 16.0 7.1 7.1
1989 10.0 17.6 27.6 10.0 11.0 21.0 6.6 6.6
1990 13.8 18.1 31.9 13.0 11.0 24.0 0.8 7.1 7.9
1991 10.8 18.8 29.6 10.0 15.0 25.0 0.8 3.8 4.6
1992 8.8 5.1 13.9 8.0 4.0 12.0 0.8 1.1 1.9
1993 8.8 5.9 14.7 8.0 5.0 13.0 0.8 0.9 1.7
1994 10.8 6.7 17.5 10.0 4.0 14.0 0.8 2.7 3.5
1995 10.8 7.5 18.2 10.0 4.0 14.0 0.8 3.5 4.2
1996 9.7 6.7 16.4 8.0 2.0 10.0 1.7 4.7 6.3
1997 10.7 5.8 16.5 9.0 2.0 11.0 1.7 3.8 5.5
1998 7.7 7.4 15.1 6.0 3.0 9.0 1.7 4.4 6.1
1999 6.6 8.2 14.8 5.0 4.0 9.0 1.6 4.2 5.8
2000 6.0 3.8 9.8 6.0 2.0 8.0 1.8 1.8
2001 4.0 3.3 7.3 4.0 2.0 6.0 1.3 1.3
2002 4.0 2.8 6.8 4.0 1.0 5.0 1.8 1.8
2003 4.0 2.3 6.3 4.0 1.0 5.0 1.3 1.3
2004 4.0 2.8 6.8 4.0 1.0 5.0 1.8 1.8
2005 4.0 2.3 6.3 4.0 1.0 5.0 1.3 1.3
2006 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2007 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0
2008 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2009 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2010 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2011 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2012 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2013 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2014 1.0 1.1 2.1 1.0 1.0 2.0 0.1 0.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BERG (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 11 0.0 9.2 0.0
1981 18 0.0 15.8 0.0
1982 30 0.0 23.3 0.0
1983 38 0.0 27.3 0.0
1984 35 0.0 26.0 0.0
1985 33 0.0 24.0 0.0
1986 32 0.0 21.8 0.0
1987 34 0.0 25.1 0.0
1988 34 0.0 23.1 0.0
1989 38 0.0 27.6 0.0
1990 43 0.0 31.9 0.0
1991 38 0.0 29.6 0.0
1992 19 0.0 13.9 0.0
1993 20 0.0 14.7 0.0
1994 24 0.0 17.5 0.0
1995 27 0.0 18.2 0.0
1996 24 0.0 16.4 0.0
1997 24 0.0 16.5 0.0
1998 24 0.0 15.1 0.0
1999 23 0.0 14.8 0.0
2000 13 0.0 2.7 9.8 0.0
2001 9 0.0 2.0 7.3 0.0
2002 9 0.0 2.1 6.8 0.0
2003 8 0.0 2.1 6.3 0.0
2004 9 0.0 2.3 6.8 0.0
2005 8 0.0 2.1 6.3 0.0
2006 3 0.0 0.7 3.0 0.0
2007 4 0.0 0.9 3.0 0.0
2008 2 0.0 0.4 2.0 0.0
2009 3 0.0 0.7 3.0 0.0
2010 3 0.0 0.8 3.0 0.0
2011 3 0.0 0.6 3.0 0.0
2012 3 0.0 0.7 3.0 0.0
2013 3 0.0 0.7 3.0 0.0
2014 3 0.0 0.6 2.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BERG (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 0.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BERG (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 0.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BERG (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:4 NAV TROMS NAV BERG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:11:4 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BERG PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 0.1