FORVALTNINGSDATABASEN

KVÆNANGEN, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KVÆNANGEN (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 9 25 8 2 10 8 7 15
1981 18 12 30 10 7 17 8 5 13
1982 21 12 33 15 6 21 6 6 12
1983 17 18 35 14 11 25 3 7 10
1984 14 19 33 11 11 22 3 8 11
1985 12 11 23 10 4 14 2 7 9
1986 13 12 25 10 5 15 3 7 10
1987 12 11 23 9 4 13 3 7 10
1988 13 14 27 9 4 13 4 10 14
1989 13 15 28 9 3 12 4 12 16
1990 15 15 30 10 4 14 5 11 16
1991 15 16 31 8 3 11 7 13 20
1992 15 16 31 8 4 12 7 12 19
1993 13 19 32 7 2 9 6 17 23
1994 10 17 27 7 2 9 3 15 18
1995 7 19 26 6 2 8 1 17 18
1996 8 16 24 7 2 9 1 14 15
1997 8 15 23 7 2 9 1 13 14
1998 9 16 25 8 2 10 1 14 15
1999 7 10 17 6 3 9 1 7 8
2000 4 2 6 4 4 2 2
2001 5 1 6 4 1 5 1 1
2002 4 2 6 3 1 4 1 1 2
2003 4 1 5 4 1 5
2004 5 2 7 5 1 6 1 1
2005 4 2 6 4 1 5 1 1
2006 4 2 6 4 1 5 1 1
2007 4 2 6 4 1 5 1 1
2008 2 2 4 2 1 3 1 1
2009 2 2 4 1 1 2 1 1 2
2010 3 1 4 3 1 4
2011 2 1 3 1 1 2 1 1
2012 3 1 4 2 1 3 1 1
2013 2 2 4 2 1 3 1 1
2014 2 1 3 2 1 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KVÆNANGEN (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.4 5.1 17.5 8.0 2.0 10.0 4.4 3.1 7.5
1981 14.7 9.1 23.8 10.0 7.0 17.0 4.7 2.1 6.8
1982 18.5 9.2 27.7 15.0 6.0 21.0 3.5 3.2 6.7
1983 15.3 14.2 29.5 14.0 11.0 25.0 1.3 3.2 4.5
1984 12.6 14.7 27.3 11.0 11.0 22.0 1.6 3.7 5.3
1985 11.0 7.0 18.0 10.0 4.0 14.0 1.0 3.0 4.0
1986 11.9 8.5 20.4 10.0 5.0 15.0 1.9 3.5 5.4
1987 10.8 7.9 18.7 9.0 4.0 13.0 1.8 3.9 5.7
1988 11.4 8.0 19.5 9.0 4.0 13.0 2.4 4.0 6.5
1989 11.2 7.6 18.8 9.0 3.0 12.0 2.2 4.6 6.8
1990 12.7 8.1 20.8 10.0 4.0 14.0 2.7 4.1 6.8
1991 11.9 7.9 19.8 8.0 3.0 11.0 4.0 4.9 8.8
1992 11.9 8.4 20.3 8.0 4.0 12.0 4.0 4.4 8.3
1993 10.9 7.3 18.2 7.0 2.0 9.0 3.9 5.3 9.2
1994 8.5 8.0 16.5 7.0 2.0 9.0 1.5 6.0 7.4
1995 6.7 8.9 15.6 6.0 2.0 8.0 0.7 6.9 7.6
1996 7.7 7.9 15.6 7.0 2.0 9.0 0.7 5.9 6.6
1997 7.7 7.6 15.3 7.0 2.0 9.0 0.7 5.6 6.3
1998 8.7 9.2 17.9 8.0 2.0 10.0 0.7 7.2 7.9
1999 6.6 5.6 12.2 6.0 3.0 9.0 0.6 2.6 3.2
2000 4.0 1.0 5.0 4.0 4.0 1.0 1.0
2001 4.5 1.0 5.5 4.0 1.0 5.0 0.5 0.5
2002 3.5 1.5 5.0 3.0 1.0 4.0 0.5 0.5 1.0
2003 4.0 1.0 5.0 4.0 1.0 5.0
2004 5.0 1.5 6.5 5.0 1.0 6.0 0.5 0.5
2005 4.0 1.5 5.5 4.0 1.0 5.0 0.5 0.5
2006 4.0 1.5 5.5 4.0 1.0 5.0 0.5 0.5
2007 4.0 1.5 5.5 4.0 1.0 5.0 0.5 0.5
2008 2.0 1.7 3.7 2.0 1.0 3.0 0.7 0.7
2009 1.5 1.5 3.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0
2010 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0
2011 1.5 1.0 2.5 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5
2012 2.5 1.0 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2013 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2014 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KVÆNANGEN (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 25 0.0 17.5 0.0
1981 30 0.0 23.8 0.0
1982 33 0.0 27.7 0.0
1983 35 0.0 29.5 0.0
1984 33 0.0 27.3 0.0
1985 23 0.0 18.0 0.0
1986 25 0.0 20.4 0.0
1987 23 0.0 18.7 0.0
1988 27 0.0 19.5 0.0
1989 28 0.0 18.8 0.0
1990 30 0.0 20.8 0.0
1991 31 0.0 19.8 0.0
1992 31 0.0 20.3 0.0
1993 32 0.0 18.2 0.0
1994 27 0.0 16.5 0.0
1995 26 0.0 15.6 0.0
1996 24 0.0 15.6 0.0
1997 23 0.0 15.3 0.0
1998 25 0.0 17.9 0.0
1999 17 0.0 12.2 0.0
2000 6 0.0 1.2 5.0 0.0
2001 6 0.0 1.2 5.5 0.0
2002 6 0.0 1.2 5.0 0.0
2003 5 0.0 0.9 5.0 0.0
2004 7 0.0 1.3 6.5 0.0
2005 6 0.0 1.2 5.5 0.0
2006 6 0.0 1.1 5.5 0.0
2007 6 0.0 1.2 5.5 0.0
2008 4 0.0 0.7 3.7 0.0
2009 4 0.0 0.8 3.0 0.0
2010 4 0.0 0.8 4.0 0.0
2011 3 0.0 0.6 2.5 0.0
2012 4 0.0 0.8 3.5 0.0
2013 4 0.0 0.8 3.5 0.0
2014 3 0.0 0.7 3.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KVÆNANGEN (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KVÆNANGEN (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KVÆNANGEN (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:17 NAV TROMS NAV KVÆNANGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:11:24 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KVÆNANGEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0