FORVALTNINGSDATABASEN

LOPPA, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LOPPA (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 9 22 10 5 15 3 4 7
1981 15 10 25 12 5 17 3 5 8
1982 10 13 23 8 4 12 2 9 11
1983 16 12 28 14 3 17 2 9 11
1984 12 10 22 10 2 12 2 8 10
1985 14 12 26 11 3 14 3 9 12
1986 14 12 26 12 4 16 2 8 10
1987 14 13 27 11 6 17 3 7 10
1988 13 13 26 11 6 17 2 7 9
1989 11 12 23 8 9 17 3 3 6
1990 11 13 24 9 6 15 2 7 9
1991 11 14 25 9 7 16 2 7 9
1992 13 19 32 9 5 14 4 14 18
1993 15 21 36 10 8 18 5 13 18
1994 10 22 32 6 7 13 4 15 19
1995 12 22 34 8 8 16 4 14 18
1996 11 21 32 7 8 15 4 13 17
1997 9 20 29 6 6 12 3 14 17
1998 8 18 26 7 7 14 1 11 12
1999 7 14 21 6 6 12 1 8 9
2000 6 8 14 4 6 10 2 2 4
2001 6 7 13 5 4 9 1 3 4
2002 6 6 12 5 4 9 1 2 3
2003 4 7 11 3 4 7 1 3 4
2004 3 7 10 2 3 5 1 4 5
2005 3 6 9 2 3 5 1 3 4
2006 3 5 8 3 2 5 3 3
2007 3 4 7 3 2 5 2 2
2008 3 5 8 3 2 5 3 3
2009 2 4 6 2 3 5 1 1
2010 1 4 5 1 3 4 1 1
2011 1 4 5 1 3 4 1 1
2012 3 2 5 3 2 5
2013 3 2 5 3 2 5
2014 3 3 6 3 3 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LOPPA (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 11.4 7.6 19.0 10.0 5.0 15.0 1.4 2.6 4.0
1981 13.4 8.0 21.4 12.0 5.0 17.0 1.4 3.0 4.4
1982 9.0 8.6 17.6 8.0 4.0 12.0 1.0 4.6 5.6
1983 15.0 8.2 23.2 14.0 3.0 17.0 1.0 5.2 6.2
1984 11.0 7.0 18.0 10.0 2.0 12.0 1.0 5.0 6.0
1985 12.5 8.3 20.8 11.0 3.0 14.0 1.5 5.3 6.8
1986 13.0 8.7 21.7 12.0 4.0 16.0 1.0 4.7 5.7
1987 13.0 9.9 22.9 11.0 6.0 17.0 2.0 3.9 5.9
1988 12.3 9.9 22.2 11.0 6.0 17.0 1.3 3.9 5.2
1989 10.0 10.7 20.7 8.0 9.0 17.0 2.0 1.7 3.7
1990 10.3 10.2 20.5 9.0 6.0 15.0 1.3 4.2 5.5
1991 10.1 12.2 22.3 9.0 7.0 16.0 1.1 5.2 6.3
1992 10.8 12.3 23.0 9.0 5.0 14.0 1.8 7.3 9.0
1993 12.4 12.8 25.2 10.0 8.0 18.0 2.5 4.8 7.2
1994 8.5 12.8 21.3 6.0 7.0 13.0 2.5 5.8 8.3
1995 10.3 14.0 24.3 8.0 8.0 16.0 2.3 6.0 8.3
1996 9.8 14.0 23.7 7.0 8.0 15.0 2.8 6.0 8.7
1997 8.2 12.5 20.7 6.0 6.0 12.0 2.2 6.5 8.7
1998 7.5 10.9 18.4 7.0 7.0 14.0 0.5 3.9 4.4
1999 6.5 10.1 16.5 6.0 6.0 12.0 0.5 4.1 4.6
2000 4.7 6.8 11.5 4.0 6.0 10.0 0.7 0.8 1.5
2001 5.2 5.3 10.5 5.0 4.0 9.0 0.2 1.3 1.5
2002 5.2 4.8 10.0 5.0 4.0 9.0 0.2 0.8 1.0
2003 3.2 5.1 8.3 3.0 4.0 7.0 0.2 1.1 1.3
2004 2.2 4.6 6.8 2.0 3.0 5.0 0.2 1.6 1.8
2005 2.2 4.1 6.3 2.0 3.0 5.0 0.2 1.1 1.3
2006 3.0 3.2 6.2 3.0 2.0 5.0 1.2 1.2
2007 3.0 2.9 5.9 3.0 2.0 5.0 0.9 0.9
2008 3.0 3.3 6.3 3.0 2.0 5.0 1.3 1.3
2009 2.0 3.8 5.8 2.0 3.0 5.0 0.8 0.8
2010 1.0 3.8 4.8 1.0 3.0 4.0 0.8 0.8
2011 1.0 3.5 4.5 1.0 3.0 4.0 0.5 0.5
2012 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2013 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2014 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LOPPA (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 22 0.0 19.0 0.0
1981 25 0.0 21.4 0.0
1982 23 0.0 17.6 0.0
1983 28 0.0 23.2 0.0
1984 22 0.0 18.0 0.0
1985 26 0.0 20.8 0.0
1986 26 0.0 21.7 0.0
1987 27 0.0 22.9 0.0
1988 26 0.0 22.2 0.0
1989 23 0.0 20.7 0.0
1990 24 0.0 20.5 0.0
1991 25 0.0 22.3 0.0
1992 32 0.0 23.0 0.0
1993 36 0.0 25.2 0.0
1994 32 0.0 21.3 0.0
1995 34 0.0 24.3 0.0
1996 32 0.0 23.7 0.0
1997 29 0.0 20.7 0.0
1998 26 0.0 18.4 0.0
1999 21 0.0 16.5 0.0
2000 14 0.0 2.3 11.5 0.0
2001 13 0.0 2.3 10.5 0.0
2002 12 0.0 2.1 10.0 0.0
2003 11 0.0 2.4 8.3 0.0
2004 10 0.0 2.2 6.8 0.0
2005 9 0.0 2.1 6.3 0.0
2006 8 0.0 1.8 6.2 0.0
2007 7 0.0 1.6 5.9 0.0
2008 8 0.0 1.8 6.3 0.0
2009 6 0.0 1.5 5.8 0.0
2010 5 0.0 1.2 4.8 0.0
2011 5 0.0 1.2 4.5 0.0
2012 5 0.0 1.1 5.0 0.0
2013 5 0.0 1.2 5.0 0.0
2014 6 0.0 1.6 6.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LOPPA (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LOPPA (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LOPPA (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:20:18 NAV FINNMARK NAV LOPPA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:11:28 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME LOPPA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:26:3 VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT LOPPA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0