FORVALTNINGSDATABASEN

HASVIK, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HASVIK (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 9 28 17 5 22 2 4 6
1981 17 9 26 15 6 21 2 3 5
1982 19 11 30 17 7 24 2 4 6
1983 17 11 28 16 6 22 1 5 6
1984 16 13 29 14 7 21 2 6 8
1985 15 13 28 14 6 20 1 7 8
1986 14 12 26 13 6 19 1 6 7
1987 12 15 27 11 6 17 1 9 10
1988 8 16 24 7 6 13 1 10 11
1989 8 15 23 7 7 14 1 8 9
1990 9 12 21 7 6 13 2 6 8
1991 9 13 22 7 7 14 2 6 8
1992 10 14 24 9 6 15 1 8 9
1993 10 14 24 8 8 16 2 6 8
1994 10 12 22 7 5 12 3 7 10
1995 9 15 24 7 6 13 2 9 11
1996 11 13 24 8 6 14 3 7 10
1997 12 14 26 8 5 13 4 9 13
1998 11 12 23 8 5 13 3 7 10
1999 13 14 27 11 4 15 2 10 12
2000 12 9 21 12 4 16 5 5
2001 13 7 20 13 2 15 5 5
2002 12 9 21 12 3 15 6 6
2003 5 7 12 5 2 7 5 5
2004 5 6 11 5 1 6 5 5
2005 4 6 10 4 2 6 4 4
2006 5 7 12 5 2 7 5 5
2007 2 7 9 2 2 4 5 5
2008 3 5 8 3 2 5 3 3
2009 1 6 7 1 3 4 3 3
2010 3 5 8 3 1 4 4 4
2011 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2012 2 5 7 2 2 4 3 3
2013 3 4 7 3 2 5 2 2
2014 3 4 7 3 2 5 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HASVIK (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.1 6.3 24.4 17.0 5.0 22.0 1.1 1.3 2.4
1981 16.1 6.7 22.8 15.0 6.0 21.0 1.1 0.7 1.8
1982 17.8 7.8 25.6 17.0 7.0 24.0 0.8 0.9 1.6
1983 16.2 7.0 23.2 16.0 6.0 22.0 0.2 1.0 1.2
1984 14.8 8.6 23.4 14.0 7.0 21.0 0.8 1.6 2.4
1985 14.5 8.3 22.8 14.0 6.0 20.0 0.5 2.3 2.8
1986 13.6 8.1 21.6 13.0 6.0 19.0 0.6 2.1 2.6
1987 11.6 9.8 21.4 11.0 6.0 17.0 0.6 3.8 4.4
1988 7.6 10.1 17.7 7.0 6.0 13.0 0.6 4.1 4.7
1989 7.7 10.4 18.0 7.0 7.0 14.0 0.6 3.3 4.0
1990 7.8 8.5 16.3 7.0 6.0 13.0 0.8 2.5 3.3
1991 7.8 9.0 16.8 7.0 7.0 14.0 0.8 2.0 2.8
1992 9.1 9.0 18.2 9.0 6.0 15.0 0.1 3.0 3.2
1993 8.8 10.3 19.1 8.0 8.0 16.0 0.8 2.3 3.1
1994 8.6 8.3 16.9 7.0 5.0 12.0 1.6 3.3 4.9
1995 7.8 9.4 17.1 7.0 6.0 13.0 0.8 3.4 4.2
1996 8.9 8.7 17.6 8.0 6.0 14.0 0.9 2.7 3.6
1997 9.4 8.8 18.2 8.0 5.0 13.0 1.4 3.8 5.2
1998 8.8 8.1 17.0 8.0 5.0 13.0 0.8 3.1 4.0
1999 11.7 8.6 20.3 11.0 4.0 15.0 0.7 4.6 5.3
2000 12.0 5.1 17.0 12.0 4.0 16.0 1.0 1.0
2001 13.0 3.8 16.8 13.0 2.0 15.0 1.8 1.8
2002 12.0 4.4 16.4 12.0 3.0 15.0 1.4 1.4
2003 5.0 3.4 8.4 5.0 2.0 7.0 1.4 1.4
2004 5.0 2.8 7.8 5.0 1.0 6.0 1.8 1.8
2005 4.0 3.0 7.0 4.0 2.0 6.0 1.0 1.0
2006 5.0 3.1 8.1 5.0 2.0 7.0 1.1 1.1
2007 2.0 4.4 6.4 2.0 2.0 4.0 2.5 2.5
2008 3.0 2.8 5.8 3.0 2.0 5.0 0.8 0.8
2009 1.0 3.8 4.8 1.0 3.0 4.0 0.8 0.8
2010 3.0 2.6 5.6 3.0 1.0 4.0 1.6 1.6
2011 3.2 2.7 5.8 3.0 2.0 5.0 0.2 0.7 0.8
2012 2.0 3.2 5.2 2.0 2.0 4.0 1.2 1.2
2013 3.0 2.7 5.7 3.0 2.0 5.0 0.7 0.7
2014 3.0 2.7 5.7 3.0 2.0 5.0 0.7 0.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HASVIK (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 28 0.0 24.4 0.0
1981 26 0.0 22.8 0.0
1982 30 0.0 25.6 0.0
1983 28 0.0 23.2 0.0
1984 29 0.0 23.4 0.0
1985 28 0.0 22.8 0.0
1986 26 0.0 21.6 0.0
1987 27 0.0 21.4 0.0
1988 24 0.0 17.7 0.0
1989 23 0.0 18.0 0.0
1990 21 0.0 16.3 0.0
1991 22 0.0 16.8 0.0
1992 24 0.0 18.2 0.0
1993 24 0.0 19.1 0.0
1994 22 0.0 16.9 0.0
1995 24 0.0 17.1 0.0
1996 24 0.0 17.6 0.0
1997 26 0.0 18.2 0.0
1998 23 0.0 17.0 0.0
1999 27 0.0 20.3 0.0
2000 21 0.0 4.2 17.0 0.0
2001 20 0.0 3.9 16.8 0.0
2002 21 0.0 5.2 16.4 0.0
2003 12 0.0 2.8 8.4 0.0
2004 11 0.0 2.9 7.8 0.0
2005 10 0.0 2.5 7.0 0.0
2006 12 0.0 3.0 8.1 0.0
2007 9 0.0 2.1 6.4 0.0
2008 8 0.0 2.0 5.8 0.0
2009 7 0.0 1.8 4.8 0.0
2010 8 0.0 2.0 5.6 0.0
2011 8 0.0 1.8 5.8 0.0
2012 7 0.0 1.5 5.2 0.0
2013 7 0.0 1.6 5.7 0.0
2014 7 0.0 1.6 5.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HASVIK (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HASVIK (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HASVIK (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:20:13 NAV FINNMARK NAV HASVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:11:15 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME HASVIK PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:26:1 VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT HASVIK LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.7