FORVALTNINGSDATABASEN

BERLEVÅG, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BERLEVÅG (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20 10 30 20 5 25 5 5
1981 24 13 37 24 8 32 5 5
1982 24 11 35 24 6 30 5 5
1983 25 16 41 24 10 34 1 6 7
1984 20 14 34 19 7 26 1 7 8
1985 22 16 38 20 6 26 2 10 12
1986 20 16 36 20 8 28 8 8
1987 21 12 33 18 7 25 3 5 8
1988 24 13 37 22 6 28 2 7 9
1989 24 14 38 20 7 27 4 7 11
1990 23 14 37 19 8 27 4 6 10
1991 21 13 34 18 7 25 3 6 9
1992 19 12 31 16 7 23 3 5 8
1993 16 12 28 14 8 22 2 4 6
1994 11 9 20 8 7 15 3 2 5
1995 15 12 27 12 7 19 3 5 8
1996 16 12 28 13 6 19 3 6 9
1997 22 13 35 20 3 23 2 10 12
1998 22 16 38 20 4 24 2 12 14
1999 24 14 38 22 5 27 2 9 11
2000 20 6 26 19 2 21 1 4 5
2001 18 7 25 18 2 20 5 5
2002 19 10 29 19 3 22 7 7
2003 9 8 17 9 5 14 3 3
2004 8 8 16 8 5 13 3 3
2005 8 7 15 8 4 12 3 3
2006 9 7 16 9 4 13 3 3
2007 9 8 17 9 5 14 3 3
2008 7 10 17 7 5 12 5 5
2009 2 10 12 2 7 9 3 3
2010 2 6 8 2 4 6 2 2
2011 3 7 10 3 5 8 2 2
2012 2 7 9 1 5 6 1 2 3
2013 2 9 11 2 5 7 4 4
2014 3 9 12 3 6 9 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BERLEVÅG (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.0 7.8 27.8 20.0 5.0 25.0 2.8 2.8
1981 24.0 10.8 34.8 24.0 8.0 32.0 2.8 2.8
1982 24.0 8.9 32.9 24.0 6.0 30.0 2.9 2.9
1983 24.4 12.9 37.2 24.0 10.0 34.0 0.3 2.9 3.2
1984 19.4 10.2 29.6 19.0 7.0 26.0 0.3 3.2 3.6
1985 20.6 10.1 30.7 20.0 6.0 26.0 0.6 4.1 4.7
1986 20.0 11.3 31.3 20.0 8.0 28.0 3.3 3.3
1987 20.1 9.1 29.2 18.0 7.0 25.0 2.1 2.1 4.2
1988 23.4 8.6 32.0 22.0 6.0 28.0 1.4 2.6 4.0
1989 22.8 9.8 32.5 20.0 7.0 27.0 2.8 2.8 5.5
1990 21.8 10.0 31.8 19.0 8.0 27.0 2.8 2.0 4.8
1991 20.2 8.8 29.0 18.0 7.0 25.0 2.2 1.8 4.0
1992 18.2 8.4 26.6 16.0 7.0 23.0 2.2 1.4 3.6
1993 15.4 8.8 24.2 14.0 8.0 22.0 1.4 0.8 2.2
1994 10.3 7.6 17.8 8.0 7.0 15.0 2.3 0.6 2.8
1995 14.2 8.0 22.2 12.0 7.0 19.0 2.2 1.0 3.2
1996 15.2 7.8 23.1 13.0 6.0 19.0 2.2 1.9 4.1
1997 21.5 6.3 27.8 20.0 3.0 23.0 1.5 3.3 4.8
1998 21.5 7.8 29.4 20.0 4.0 24.0 1.5 3.8 5.4
1999 23.7 8.4 32.1 22.0 5.0 27.0 1.7 3.4 5.1
2000 19.3 3.4 22.7 19.0 2.0 21.0 0.3 1.4 1.7
2001 18.0 3.5 21.5 18.0 2.0 20.0 1.5 1.5
2002 19.0 4.9 23.9 19.0 3.0 22.0 1.9 1.9
2003 9.0 5.9 14.9 9.0 5.0 14.0 0.9 0.9
2004 8.0 5.4 13.4 8.0 5.0 13.0 0.4 0.4
2005 8.0 4.4 12.4 8.0 4.0 12.0 0.4 0.4
2006 9.0 4.4 13.4 9.0 4.0 13.0 0.4 0.4
2007 9.0 5.4 14.4 9.0 5.0 14.0 0.4 0.4
2008 7.0 6.7 13.7 7.0 5.0 12.0 1.7 1.7
2009 2.0 7.8 9.8 2.0 7.0 9.0 0.8 0.8
2010 2.0 4.3 6.3 2.0 4.0 6.0 0.3 0.3
2011 3.0 5.3 8.3 3.0 5.0 8.0 0.3 0.3
2012 2.0 5.3 7.3 1.0 5.0 6.0 1.0 0.3 1.3
2013 2.0 6.1 8.1 2.0 5.0 7.0 1.1 1.1
2014 3.0 6.4 9.4 3.0 6.0 9.0 0.4 0.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BERLEVÅG (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 30 0.0 27.8 0.0
1981 37 0.0 34.8 0.0
1982 35 0.0 32.9 0.0
1983 41 0.0 37.2 0.0
1984 34 0.0 29.6 0.0
1985 38 0.0 30.7 0.0
1986 36 0.0 31.3 0.0
1987 33 0.0 29.2 0.0
1988 37 0.0 32.0 0.0
1989 38 0.0 32.5 0.0
1990 37 0.0 31.8 0.0
1991 34 0.0 29.0 0.0
1992 31 0.0 26.6 0.0
1993 28 0.0 24.2 0.0
1994 20 0.0 17.8 0.0
1995 27 0.0 22.2 0.0
1996 28 0.0 23.1 0.0
1997 35 0.0 27.8 0.0
1998 38 0.0 29.4 0.0
1999 38 0.0 32.1 0.0
2000 26 0.0 5.3 22.7 0.0
2001 25 0.0 5.0 21.5 0.0
2002 29 0.0 6.0 23.9 0.0
2003 17 0.0 4.0 14.9 0.0
2004 16 0.0 3.9 13.4 0.0
2005 15 0.0 3.6 12.4 0.0
2006 16 0.0 3.8 13.4 0.0
2007 17 0.0 4.2 14.4 0.0
2008 17 0.0 3.8 13.7 0.0
2009 12 0.0 2.7 9.8 0.0
2010 8 0.0 1.9 6.3 0.0
2011 10 0.0 2.3 8.3 0.0
2012 9 0.0 2.1 7.3 0.0
2013 11 0.0 2.3 8.1 0.0
2014 12 0.0 2.7 9.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BERLEVÅG (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.1
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BERLEVÅG (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.1
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BERLEVÅG (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:20:3 NAV FINNMARK NAV BERLEVÅG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.1
89:51:11:5 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BERLEVÅG PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:27:2 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT BERLEVÅG OG GAMVIK LENSMANNSKONTOR AVD BERLEVÅG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.3