FORVALTNINGSDATABASEN

NESODDEN, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NESODDEN (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26 36 62 26 20 46 16 16
1981 25 39 64 25 21 46 18 18
1982 28 47 75 28 23 51 24 24
1983 27 44 71 26 23 49 1 21 22
1984 26 47 73 24 26 50 2 21 23
1985 26 46 72 22 24 46 4 22 26
1986 24 47 71 20 22 42 4 25 29
1987 29 54 83 23 28 51 6 26 32
1988 25 57 82 20 30 50 5 27 32
1989 27 56 83 24 27 51 3 29 32
1990 32 55 87 26 27 53 6 28 34
1991 29 50 79 25 23 48 4 27 31
1992 30 50 80 28 25 53 2 25 27
1993 41 54 95 31 30 61 10 24 34
1994 35 42 77 28 25 53 7 17 24
1995 40 53 93 31 32 63 9 21 30
1996 36 58 94 29 37 66 7 21 28
1997 41 53 94 33 41 74 8 12 20
1998 46 57 103 37 42 79 9 15 24
1999 50 51 101 39 35 74 11 16 27
2000 23 54 77 23 40 63 14 14
2001 22 60 82 22 38 60 22 22
2002 19 32 51 19 16 35 16 16
2003 21 50 71 18 37 55 3 13 16
2004 14 21 35 13 16 29 1 5 6
2005 10 23 33 10 16 26 7 7
2006 13 27 40 13 19 32 8 8
2007 9 25 34 9 19 28 6 6
2008 9 26 35 9 19 28 7 7
2009 9 30 39 8 22 30 1 8 9
2010 8 29 37 7 23 30 1 6 7
2011 5 17 22 4 12 16 1 5 6
2012 6 15 21 4 10 14 2 5 7
2013 4 13 17 3 8 11 1 5 6
2014 4 14 18 4 9 13 5 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NESODDEN (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26.0 29.1 55.1 26.0 20.0 46.0 9.1 9.1
1981 25.0 30.8 55.8 25.0 21.0 46.0 9.8 9.8
1982 28.0 35.8 63.8 28.0 23.0 51.0 12.9 12.9
1983 26.6 34.1 60.7 26.0 23.0 49.0 0.6 11.1 11.7
1984 24.1 36.5 60.7 24.0 26.0 50.0 0.1 10.6 10.7
1985 22.4 36.3 58.7 22.0 24.0 46.0 0.4 12.3 12.7
1986 20.4 35.5 56.0 20.0 22.0 42.0 0.4 13.6 13.9
1987 24.2 42.7 66.9 23.0 28.0 51.0 1.2 14.7 15.9
1988 20.6 45.6 66.2 20.0 30.0 50.0 0.6 15.6 16.2
1989 24.4 43.4 67.8 24.0 27.0 51.0 0.4 16.4 16.8
1990 26.7 42.1 68.8 26.0 27.0 53.0 0.7 15.1 15.8
1991 25.5 38.0 63.5 25.0 23.0 48.0 0.5 15.0 15.5
1992 28.3 39.5 67.8 28.0 25.0 53.0 0.3 14.5 14.8
1993 32.1 41.3 73.4 31.0 30.0 61.0 1.1 11.3 12.4
1994 30.5 34.2 64.7 28.0 25.0 53.0 2.5 9.2 11.7
1995 33.5 43.8 77.3 31.0 32.0 63.0 2.5 11.8 14.3
1996 30.5 48.2 78.6 29.0 37.0 66.0 1.5 11.2 12.6
1997 35.1 47.5 82.6 33.0 41.0 74.0 2.1 6.5 8.6
1998 39.2 50.5 89.7 37.0 42.0 79.0 2.2 8.5 10.7
1999 40.6 43.3 83.9 39.0 35.0 74.0 1.6 8.4 9.9
2000 23.0 49.0 72.0 23.0 40.0 63.0 9.0 9.0
2001 22.0 51.9 73.9 22.0 38.0 60.0 13.9 13.9
2002 19.0 26.5 45.5 19.0 16.0 35.0 10.5 10.5
2003 20.1 45.8 65.9 18.0 37.0 55.0 2.1 8.8 10.9
2004 13.8 19.5 33.3 13.0 16.0 29.0 0.8 3.5 4.3
2005 10.0 21.4 31.4 10.0 16.0 26.0 5.4 5.4
2006 13.0 24.9 37.9 13.0 19.0 32.0 5.9 5.9
2007 9.0 23.6 32.6 9.0 19.0 28.0 4.6 4.6
2008 9.0 23.5 32.5 9.0 19.0 28.0 4.5 4.5
2009 8.1 26.7 34.8 8.0 22.0 30.0 0.1 4.7 4.8
2010 7.5 26.8 34.3 7.0 23.0 30.0 0.5 3.8 4.3
2011 4.6 14.8 19.4 4.0 12.0 16.0 0.6 2.8 3.4
2012 5.1 13.1 18.2 4.0 10.0 14.0 1.1 3.1 4.2
2013 3.5 11.3 14.8 3.0 8.0 11.0 0.5 3.3 3.8
2014 4.0 12.3 16.3 4.0 9.0 13.0 3.3 3.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NESODDEN (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 62 0.0 55.1 0.0
1981 64 0.0 55.8 0.0
1982 75 0.0 63.8 0.0
1983 71 0.0 60.7 0.0
1984 73 0.0 60.7 0.0
1985 72 0.0 58.7 0.0
1986 71 0.0 56.0 0.0
1987 83 0.0 66.9 0.0
1988 82 0.0 66.2 0.0
1989 83 0.0 67.8 0.0
1990 87 0.0 68.8 0.0
1991 79 0.0 63.5 0.0
1992 80 0.0 67.8 0.0
1993 95 0.1 73.4 0.0
1994 77 0.0 64.7 0.0
1995 93 0.1 77.3 0.1
1996 94 0.1 78.6 0.1
1997 94 0.1 82.6 0.1
1998 103 0.1 89.7 0.1
1999 101 0.1 83.9 0.1
2000 77 0.1 2.0 72.0 0.1
2001 82 0.1 2.1 73.9 0.1
2002 51 0.0 1.4 45.5 0.0
2003 71 0.1 1.8 65.9 0.1
2004 35 0.0 0.9 33.3 0.0
2005 33 0.0 0.8 31.4 0.0
2006 40 0.0 0.9 37.9 0.0
2007 34 0.0 0.8 32.6 0.0
2008 35 0.0 0.8 32.5 0.0
2009 39 0.0 0.9 34.8 0.0
2010 37 0.0 0.9 34.3 0.0
2011 22 0.0 0.5 19.4 0.0
2012 21 0.0 0.5 18.2 0.0
2013 17 0.0 0.4 14.8 0.0
2014 18 0.0 0.4 16.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NESODDEN (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 13.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NESODDEN (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 13.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NESODDEN (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:30 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I NESODDEN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:2:21 NAV AKERSHUS NAV NESODDEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 13.3