FORVALTNINGSDATABASEN

OPPEGÅRD, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OPPEGÅRD (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 63 58 121 63 42 105 16 16
1981 55 64 119 55 49 104 15 15
1982 52 69 121 52 53 105 16 16
1983 50 71 121 49 52 101 1 19 20
1984 53 87 140 50 59 109 3 28 31
1985 64 100 164 60 64 124 4 36 40
1986 57 92 149 52 65 117 5 27 32
1987 57 95 152 53 68 121 4 27 31
1988 57 92 149 52 63 115 5 29 34
1989 56 83 139 48 60 108 8 23 31
1990 57 91 148 47 64 111 10 27 37
1991 54 92 146 44 61 105 10 31 41
1992 48 101 149 39 69 108 9 32 41
1993 58 90 148 48 57 105 10 33 43
1994 45 81 126 36 50 86 9 31 40
1995 51 103 154 33 68 101 18 35 53
1996 48 104 152 33 63 96 15 41 56
1997 45 111 156 29 64 93 16 47 63
1998 52 112 164 35 71 106 17 41 58
1999 63 117 180 44 69 113 19 48 67
2000 15 51 66 14 36 50 1 15 16
2001 18 52 70 17 35 52 1 17 18
2002 23 53 76 22 35 57 1 18 19
2003 18 32 50 18 23 41 9 9
2004 17 34 51 17 26 43 8 8
2005 19 34 53 18 22 40 1 12 13
2006 16 32 48 15 25 40 1 7 8
2007 17 33 50 15 24 39 2 9 11
2008 18 34 52 16 21 37 2 13 15
2009 18 30 48 16 24 40 2 6 8
2010 23 33 56 21 27 48 2 6 8
2011 8 21 29 8 18 26 3 3
2012 6 22 28 6 17 23 5 5
2013 6 21 27 6 14 20 7 7
2014 7 21 28 7 18 25 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OPPEGÅRD (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 63.0 49.8 112.8 63.0 42.0 105.0 7.8 7.8
1981 55.0 57.6 112.6 55.0 49.0 104.0 8.6 8.6
1982 52.0 60.8 112.8 52.0 53.0 105.0 7.8 7.8
1983 49.2 60.7 109.9 49.0 52.0 101.0 0.2 8.7 8.9
1984 50.4 70.7 121.1 50.0 59.0 109.0 0.4 11.7 12.1
1985 60.7 81.1 141.8 60.0 64.0 124.0 0.7 17.1 17.8
1986 52.9 77.9 130.7 52.0 65.0 117.0 0.9 12.9 13.7
1987 53.7 81.0 134.7 53.0 68.0 121.0 0.7 13.0 13.7
1988 53.0 76.5 129.4 52.0 63.0 115.0 1.0 13.5 14.4
1989 49.5 71.0 120.5 48.0 60.0 108.0 1.5 11.0 12.5
1990 48.7 77.0 125.7 47.0 64.0 111.0 1.7 13.0 14.7
1991 46.3 76.0 122.2 44.0 61.0 105.0 2.3 15.0 17.2
1992 41.0 85.7 126.7 39.0 69.0 108.0 2.0 16.6 18.7
1993 50.5 73.8 124.3 48.0 57.0 105.0 2.5 16.8 19.3
1994 38.6 65.6 104.2 36.0 50.0 86.0 2.6 15.6 18.2
1995 39.4 85.0 124.4 33.0 68.0 101.0 6.4 17.0 23.4
1996 37.5 82.7 120.2 33.0 63.0 96.0 4.5 19.7 24.2
1997 33.4 85.5 118.9 29.0 64.0 93.0 4.4 21.5 25.9
1998 39.3 90.2 129.5 35.0 71.0 106.0 4.3 19.2 23.5
1999 49.3 94.0 143.2 44.0 69.0 113.0 5.3 25.0 30.2
2000 14.1 44.5 58.7 14.0 36.0 50.0 0.2 8.5 8.7
2001 17.1 44.8 61.9 17.0 35.0 52.0 0.2 9.8 9.9
2002 22.6 45.9 68.5 22.0 35.0 57.0 0.6 10.9 11.5
2003 18.0 28.5 46.5 18.0 23.0 41.0 5.6 5.6
2004 17.0 30.6 47.7 17.0 26.0 43.0 4.7 4.7
2005 18.5 29.4 47.8 18.0 22.0 40.0 0.5 7.3 7.8
2006 15.5 29.4 44.8 15.0 25.0 40.0 0.5 4.3 4.8
2007 16.0 29.6 45.7 15.0 24.0 39.0 1.0 5.7 6.7
2008 17.0 29.5 46.5 16.0 21.0 37.0 1.0 8.5 9.5
2009 16.9 27.6 44.6 16.0 24.0 40.0 0.9 3.7 4.6
2010 22.0 30.6 52.7 21.0 27.0 48.0 1.0 3.7 4.7
2011 8.0 19.9 27.9 8.0 18.0 26.0 1.9 1.9
2012 6.0 20.3 26.3 6.0 17.0 23.0 3.3 3.3
2013 6.0 18.4 24.4 6.0 14.0 20.0 4.4 4.4
2014 7.0 20.0 27.0 7.0 18.0 25.0 2.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i OPPEGÅRD (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 121 0.1 112.8 0.1
1981 119 0.1 112.6 0.1
1982 121 0.1 112.8 0.1
1983 121 0.1 109.9 0.1
1984 140 0.1 121.1 0.1
1985 164 0.1 141.8 0.1
1986 149 0.1 130.7 0.1
1987 152 0.1 134.7 0.1
1988 149 0.1 129.4 0.1
1989 139 0.1 120.5 0.1
1990 148 0.1 125.7 0.1
1991 146 0.1 122.2 0.1
1992 149 0.1 126.7 0.1
1993 148 0.1 124.3 0.1
1994 126 0.1 104.2 0.1
1995 154 0.1 124.4 0.1
1996 152 0.1 120.2 0.1
1997 156 0.1 118.9 0.1
1998 164 0.1 129.5 0.1
1999 180 0.1 143.2 0.1
2000 66 0.0 0.7 58.7 0.0
2001 70 0.1 0.7 61.9 0.0
2002 76 0.1 0.8 68.5 0.1
2003 50 0.0 0.5 46.5 0.0
2004 51 0.0 0.6 47.7 0.0
2005 53 0.0 0.6 47.8 0.0
2006 48 0.0 0.5 44.8 0.0
2007 50 0.0 0.5 45.7 0.0
2008 52 0.0 0.5 46.5 0.0
2009 48 0.0 0.5 44.6 0.0
2010 56 0.0 0.6 52.7 0.0
2011 29 0.0 0.3 27.9 0.0
2012 28 0.0 0.3 26.3 0.0
2013 27 0.0 0.3 24.4 0.0
2014 28 0.0 0.3 27.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OPPEGÅRD (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 6 5.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OPPEGÅRD (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 5.6
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i OPPEGÅRD (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:33 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I OPPEGÅRD KULTURDEPARTEMENTET 6 5.6
90:2:2:2:23 NAV AKERSHUS NAV OPPEGÅRD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.4