FORVALTNINGSDATABASEN

FET, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FET (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20 23 43 20 11 31 12 12
1981 20 26 46 20 16 36 10 10
1982 18 27 45 18 17 35 10 10
1983 21 27 48 20 17 37 1 10 11
1984 20 34 54 18 19 37 2 15 17
1985 19 35 54 18 19 37 1 16 17
1986 20 33 53 20 16 36 17 17
1987 18 36 54 16 18 34 2 18 20
1988 17 36 53 15 19 34 2 17 19
1989 19 38 57 14 19 33 5 19 24
1990 22 36 58 19 17 36 3 19 22
1991 69 38 107 66 18 84 3 20 23
1992 93 40 133 90 21 111 3 19 22
1993 22 37 59 18 14 32 4 23 27
1994 20 31 51 18 12 30 2 19 21
1995 21 43 64 18 20 38 3 23 26
1996 19 44 63 18 19 37 1 25 26
1997 11 29 40 11 19 30 10 10
1998 18 40 58 17 26 43 1 14 15
1999 18 37 55 15 25 40 3 12 15
2000 12 25 37 12 18 30 7 7
2001 14 27 41 14 17 31 10 10
2002 18 28 46 18 16 34 12 12
2003 14 19 33 14 10 24 9 9
2004 14 20 34 14 11 25 9 9
2005 15 16 31 15 8 23 8 8
2006 13 19 32 13 12 25 7 7
2007 12 23 35 11 16 27 1 7 8
2008 12 23 35 12 15 27 8 8
2009 12 18 30 12 15 27 3 3
2010 14 17 31 14 16 30 1 1
2011 15 19 34 15 19 34
2012 13 17 30 12 16 28 1 1 2
2013 14 16 30 14 13 27 3 3
2014 15 19 34 14 17 31 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FET (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20.0 17.6 37.6 20.0 11.0 31.0 6.6 6.6
1981 20.0 21.4 41.4 20.0 16.0 36.0 5.4 5.4
1982 18.0 23.1 41.1 18.0 17.0 35.0 6.1 6.1
1983 20.5 22.5 43.0 20.0 17.0 37.0 0.5 5.5 6.0
1984 18.6 25.8 44.5 18.0 19.0 37.0 0.6 6.8 7.5
1985 18.1 26.6 44.7 18.0 19.0 37.0 0.1 7.6 7.7
1986 20.0 23.5 43.5 20.0 16.0 36.0 7.5 7.5
1987 16.6 26.2 42.8 16.0 18.0 34.0 0.6 8.2 8.8
1988 15.6 27.2 42.9 15.0 19.0 34.0 0.6 8.2 8.9
1989 15.7 28.5 44.2 14.0 19.0 33.0 1.7 9.5 11.2
1990 19.7 27.2 46.9 19.0 17.0 36.0 0.7 10.2 10.9
1991 66.7 28.6 95.3 66.0 18.0 84.0 0.7 10.6 11.3
1992 90.7 32.0 122.7 90.0 21.0 111.0 0.7 11.0 11.7
1993 19.5 24.1 43.7 18.0 14.0 32.0 1.5 10.1 11.7
1994 18.6 22.2 40.8 18.0 12.0 30.0 0.6 10.2 10.8
1995 18.8 31.4 50.2 18.0 20.0 38.0 0.8 11.4 12.2
1996 18.0 30.4 48.5 18.0 19.0 37.0 0.0 11.4 11.4
1997 11.0 24.7 35.7 11.0 19.0 30.0 5.7 5.7
1998 17.1 33.0 50.1 17.0 26.0 43.0 0.1 7.0 7.1
1999 16.1 30.1 46.3 15.0 25.0 40.0 1.1 5.1 6.2
2000 12.0 21.9 33.9 12.0 18.0 30.0 3.9 3.9
2001 14.0 22.5 36.5 14.0 17.0 31.0 5.5 5.5
2002 18.0 23.5 41.5 18.0 16.0 34.0 7.5 7.5
2003 14.0 15.8 29.8 14.0 10.0 24.0 5.8 5.8
2004 14.0 16.5 30.5 14.0 11.0 25.0 5.5 5.5
2005 15.0 13.0 28.0 15.0 8.0 23.0 5.0 5.0
2006 13.0 17.0 30.0 13.0 12.0 25.0 5.0 5.0
2007 11.3 20.7 32.0 11.0 16.0 27.0 0.3 4.7 5.0
2008 12.0 20.4 32.4 12.0 15.0 27.0 5.4 5.4
2009 12.0 16.7 28.7 12.0 15.0 27.0 1.7 1.7
2010 14.0 16.6 30.6 14.0 16.0 30.0 0.6 0.6
2011 15.0 19.0 34.0 15.0 19.0 34.0
2012 12.8 16.9 29.6 12.0 16.0 28.0 0.8 0.9 1.7
2013 14.0 15.0 29.0 14.0 13.0 27.0 2.0 2.0
2014 14.6 18.2 32.8 14.0 17.0 31.0 0.6 1.2 1.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FET (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 43 0.0 37.6 0.0
1981 46 0.0 41.4 0.0
1982 45 0.0 41.1 0.0
1983 48 0.0 43.0 0.0
1984 54 0.0 44.5 0.0
1985 54 0.0 44.7 0.0
1986 53 0.0 43.5 0.0
1987 54 0.0 42.8 0.0
1988 53 0.0 42.9 0.0
1989 57 0.0 44.2 0.0
1990 58 0.0 46.9 0.0
1991 107 0.1 95.3 0.1
1992 133 0.1 122.7 0.1
1993 59 0.0 43.7 0.0
1994 51 0.0 40.8 0.0
1995 64 0.0 50.2 0.0
1996 63 0.0 48.5 0.0
1997 40 0.0 35.7 0.0
1998 58 0.0 50.1 0.0
1999 55 0.0 46.3 0.0
2000 37 0.0 1.7 33.9 0.0
2001 41 0.0 1.9 36.5 0.0
2002 46 0.0 2.1 41.5 0.0
2003 33 0.0 1.5 29.8 0.0
2004 34 0.0 1.6 30.5 0.0
2005 31 0.0 1.4 28.0 0.0
2006 32 0.0 1.4 30.0 0.0
2007 35 0.0 1.5 32.0 0.0
2008 35 0.0 1.4 32.4 0.0
2009 30 0.0 1.2 28.7 0.0
2010 31 0.0 1.3 30.6 0.0
2011 34 0.0 1.4 34.0 0.0
2012 30 0.0 1.2 29.6 0.0
2013 30 0.0 1.1 29.0 0.0
2014 34 0.0 1.3 32.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FET (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 23.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FET (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.4
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 23.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FET (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:9 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I FET KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:2:9 NAV AKERSHUS NAV FET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.4
4:7:15:9:3 ROMERIKE POLITIDISTRIKT FET OG RÆLINGEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 23.4