FORVALTNINGSDATABASEN

RÆLINGEN, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RÆLINGEN (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 9 29 38 8 15 23 1 14 15
1981 9 34 43 8 20 28 1 14 15
1982 10 32 42 10 20 30 12 12
1983 11 32 43 11 19 30 13 13
1984 10 39 49 10 22 32 17 17
1985 11 41 52 11 21 32 20 20
1986 12 42 54 12 20 32 22 22
1987 12 41 53 12 20 32 21 21
1988 16 41 57 14 23 37 2 18 20
1989 19 45 64 15 26 41 4 19 23
1990 16 32 48 11 17 28 5 15 20
1991 16 35 51 11 13 24 5 22 27
1992 18 31 49 11 14 25 7 17 24
1993 16 22 38 11 6 17 5 16 21
1994 19 31 50 15 14 29 4 17 21
1995 20 45 65 14 26 40 6 19 25
1996 17 49 66 9 31 40 8 18 26
1997 4 33 37 4 25 29 8 8
1998 7 36 43 6 28 34 1 8 9
1999 7 36 43 6 27 33 1 9 10
2000 5 24 29 5 20 25 4 4
2001 4 24 28 4 20 24 4 4
2002 7 25 32 7 21 28 4 4
2003 2 17 19 2 13 15 4 4
2004 2 16 18 2 11 13 5 5
2005 2 17 19 2 12 14 5 5
2006 2 15 17 2 12 14 3 3
2007 2 17 19 2 12 14 5 5
2008 1 16 17 12 12 1 4 5
2009 4 17 21 2 12 14 2 5 7
2010 5 15 20 4 12 16 1 3 4
2011 5 16 21 4 12 16 1 4 5
2012 5 16 21 4 13 17 1 3 4
2013 4 14 18 4 11 15 3 3
2014 5 12 17 4 10 14 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RÆLINGEN (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8.8 20.9 29.8 8.0 15.0 23.0 0.8 5.9 6.8
1981 8.8 27.1 36.0 8.0 20.0 28.0 0.8 7.2 8.0
1982 10.0 26.7 36.7 10.0 20.0 30.0 6.7 6.7
1983 11.0 26.3 37.3 11.0 19.0 30.0 7.3 7.3
1984 10.0 30.1 40.1 10.0 22.0 32.0 8.1 8.1
1985 11.0 30.5 41.5 11.0 21.0 32.0 9.5 9.5
1986 12.0 30.6 42.6 12.0 20.0 32.0 10.6 10.6
1987 12.0 30.1 42.1 12.0 20.0 32.0 10.1 10.1
1988 14.4 32.5 46.9 14.0 23.0 37.0 0.4 9.6 9.9
1989 16.1 38.0 54.0 15.0 26.0 41.0 1.1 11.9 13.0
1990 12.3 24.8 37.2 11.0 17.0 28.0 1.3 7.8 9.1
1991 12.3 24.9 37.2 11.0 13.0 24.0 1.3 11.9 13.2
1992 12.9 23.6 36.5 11.0 14.0 25.0 1.9 9.6 11.5
1993 12.6 14.7 27.3 11.0 6.0 17.0 1.6 8.7 10.3
1994 16.5 24.3 40.8 15.0 14.0 29.0 1.5 10.3 11.8
1995 16.3 37.4 53.7 14.0 26.0 40.0 2.3 11.4 13.7
1996 10.9 40.4 51.3 9.0 31.0 40.0 1.9 9.4 11.3
1997 4.0 29.8 33.8 4.0 25.0 29.0 4.8 4.8
1998 6.5 32.7 39.2 6.0 28.0 34.0 0.5 4.7 5.2
1999 6.1 31.5 37.6 6.0 27.0 33.0 0.1 4.5 4.6
2000 5.0 22.3 27.3 5.0 20.0 25.0 2.3 2.3
2001 4.0 22.1 26.1 4.0 20.0 24.0 2.1 2.1
2002 7.0 22.9 29.9 7.0 21.0 28.0 1.9 1.9
2003 2.0 14.9 16.9 2.0 13.0 15.0 1.9 1.9
2004 2.0 13.8 15.8 2.0 11.0 13.0 2.8 2.8
2005 2.0 14.4 16.5 2.0 12.0 14.0 2.5 2.5
2006 2.0 13.4 15.4 2.0 12.0 14.0 1.4 1.4
2007 2.0 14.4 16.4 2.0 12.0 14.0 2.3 2.3
2008 0.2 13.9 14.1 12.0 12.0 0.2 2.0 2.2
2009 2.7 15.6 18.3 2.0 12.0 14.0 0.7 3.6 4.3
2010 4.5 14.0 18.5 4.0 12.0 16.0 0.5 2.0 2.5
2011 4.5 14.4 18.9 4.0 12.0 16.0 0.5 2.4 2.9
2012 4.5 15.3 19.8 4.0 13.0 17.0 0.5 2.3 2.8
2013 4.0 12.6 16.6 4.0 11.0 15.0 1.6 1.6
2014 4.5 11.7 16.2 4.0 10.0 14.0 0.5 1.7 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RÆLINGEN (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 38 0.0 29.8 0.0
1981 43 0.0 36.0 0.0
1982 42 0.0 36.7 0.0
1983 43 0.0 37.3 0.0
1984 49 0.0 40.1 0.0
1985 52 0.0 41.5 0.0
1986 54 0.0 42.6 0.0
1987 53 0.0 42.1 0.0
1988 57 0.0 46.9 0.0
1989 64 0.0 54.0 0.0
1990 48 0.0 37.2 0.0
1991 51 0.0 37.2 0.0
1992 49 0.0 36.5 0.0
1993 38 0.0 27.3 0.0
1994 50 0.0 40.8 0.0
1995 65 0.0 53.7 0.0
1996 66 0.0 51.3 0.0
1997 37 0.0 33.8 0.0
1998 43 0.0 39.2 0.0
1999 43 0.0 37.6 0.0
2000 29 0.0 1.3 27.3 0.0
2001 28 0.0 1.2 26.1 0.0
2002 32 0.0 1.4 29.9 0.0
2003 19 0.0 0.8 16.9 0.0
2004 18 0.0 0.8 15.8 0.0
2005 19 0.0 0.8 16.5 0.0
2006 17 0.0 0.7 15.4 0.0
2007 19 0.0 0.7 16.4 0.0
2008 17 0.0 0.7 14.1 0.0
2009 21 0.0 0.8 18.3 0.0
2010 20 0.0 0.7 18.5 0.0
2011 21 0.0 0.8 18.9 0.0
2012 21 0.0 0.8 19.8 0.0
2013 18 0.0 0.6 16.6 0.0
2014 17 0.0 0.6 16.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RÆLINGEN (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RÆLINGEN (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RÆLINGEN (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:37 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I RÆLINGEN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:2:24 NAV AKERSHUS NAV RÆLINGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.2