FORVALTNINGSDATABASEN

ENEBAKK, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ENEBAKK (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 22 38 16 10 26 12 12
1981 20 20 40 19 9 28 1 11 12
1982 20 19 39 19 8 27 1 11 12
1983 20 25 45 19 8 27 1 17 18
1984 20 29 49 19 9 28 1 20 21
1985 21 32 53 20 8 28 1 24 25
1986 20 33 53 19 6 25 1 27 28
1987 19 37 56 18 7 25 1 30 31
1988 21 35 56 20 11 31 1 24 25
1989 21 36 57 20 11 31 1 25 26
1990 20 46 66 19 15 34 1 31 32
1991 20 43 63 19 12 31 1 31 32
1992 20 45 65 20 15 35 30 30
1993 18 37 55 18 11 29 26 26
1994 14 34 48 14 12 26 22 22
1995 16 44 60 15 18 33 1 26 27
1996 16 41 57 14 15 29 2 26 28
1997 11 26 37 10 14 24 1 12 13
1998 17 36 53 12 20 32 5 16 21
1999 17 35 52 13 23 36 4 12 16
2000 16 20 36 16 12 28 8 8
2001 14 17 31 13 10 23 1 7 8
2002 14 16 30 14 10 24 6 6
2003 15 11 26 15 6 21 5 5
2004 13 12 25 13 7 20 5 5
2005 13 10 23 13 6 19 4 4
2006 13 12 25 13 7 20 5 5
2007 10 12 22 10 8 18 4 4
2008 10 15 25 9 8 17 1 7 8
2009 10 12 22 9 6 15 1 6 7
2010 9 13 22 9 9 18 4 4
2011 4 5 9 3 5 8 1 1
2012 6 5 11 5 4 9 1 1 2
2013 4 5 9 4 4 8 1 1
2014 6 6 12 4 5 9 2 1 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ENEBAKK (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.0 17.4 33.4 16.0 10.0 26.0 7.4 7.4
1981 19.9 15.5 35.4 19.0 9.0 28.0 0.9 6.5 7.4
1982 19.9 14.0 33.9 19.0 8.0 27.0 0.9 6.0 6.9
1983 19.9 16.2 36.1 19.0 8.0 27.0 0.9 8.2 9.1
1984 19.0 17.4 36.4 19.0 9.0 28.0 0.1 8.4 8.4
1985 20.1 19.0 39.1 20.0 8.0 28.0 0.1 11.0 11.1
1986 19.1 18.0 37.1 19.0 6.0 25.0 0.1 12.0 12.1
1987 18.0 20.7 38.8 18.0 7.0 25.0 0.1 13.7 13.8
1988 20.0 22.7 42.7 20.0 11.0 31.0 0.1 11.7 11.7
1989 21.0 22.5 43.4 20.0 11.0 31.0 1.0 11.4 12.4
1990 19.5 27.6 47.1 19.0 15.0 34.0 0.5 12.6 13.1
1991 19.8 25.8 45.5 19.0 12.0 31.0 0.8 13.8 14.6
1992 20.0 27.1 47.1 20.0 15.0 35.0 12.1 12.1
1993 18.0 22.1 40.1 18.0 11.0 29.0 11.1 11.1
1994 14.0 23.6 37.6 14.0 12.0 26.0 11.6 11.6
1995 15.2 30.4 45.6 15.0 18.0 33.0 0.2 12.4 12.6
1996 14.3 27.7 42.0 14.0 15.0 29.0 0.3 12.7 13.0
1997 10.2 19.8 30.0 10.0 14.0 24.0 0.2 5.8 6.0
1998 13.6 26.6 40.2 12.0 20.0 32.0 1.6 6.6 8.2
1999 14.1 28.0 42.0 13.0 23.0 36.0 1.0 4.9 6.0
2000 16.0 16.8 32.8 16.0 12.0 28.0 4.8 4.8
2001 13.5 14.1 27.6 13.0 10.0 23.0 0.5 4.1 4.6
2002 14.0 13.4 27.4 14.0 10.0 24.0 3.4 3.4
2003 15.0 9.1 24.1 15.0 6.0 21.0 3.1 3.1
2004 13.0 9.8 22.8 13.0 7.0 20.0 2.8 2.8
2005 13.0 8.3 21.3 13.0 6.0 19.0 2.3 2.3
2006 13.0 9.8 22.8 13.0 7.0 20.0 2.8 2.8
2007 10.0 10.4 20.4 10.0 8.0 18.0 2.3 2.3
2008 9.8 12.1 22.0 9.0 8.0 17.0 0.8 4.2 5.0
2009 9.8 9.4 19.1 9.0 6.0 15.0 0.8 3.3 4.2
2010 9.0 11.6 20.6 9.0 9.0 18.0 2.7 2.7
2011 3.8 5.0 8.8 3.0 5.0 8.0 0.8 0.8
2012 5.8 4.8 10.6 5.0 4.0 9.0 0.8 0.8 1.6
2013 4.0 4.4 8.4 4.0 4.0 8.0 0.4 0.4
2014 5.0 5.6 10.6 4.0 5.0 9.0 1.0 0.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ENEBAKK (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 38 0.0 33.4 0.0
1981 40 0.0 35.4 0.0
1982 39 0.0 33.9 0.0
1983 45 0.0 36.1 0.0
1984 49 0.0 36.4 0.0
1985 53 0.0 39.1 0.0
1986 53 0.0 37.1 0.0
1987 56 0.0 38.8 0.0
1988 56 0.0 42.7 0.0
1989 57 0.0 43.4 0.0
1990 66 0.0 47.1 0.0
1991 63 0.0 45.5 0.0
1992 65 0.0 47.1 0.0
1993 55 0.0 40.1 0.0
1994 48 0.0 37.6 0.0
1995 60 0.0 45.6 0.0
1996 57 0.0 42.0 0.0
1997 37 0.0 30.0 0.0
1998 53 0.0 40.2 0.0
1999 52 0.0 42.0 0.0
2000 36 0.0 1.8 32.8 0.0
2001 31 0.0 1.5 27.6 0.0
2002 30 0.0 1.3 27.4 0.0
2003 26 0.0 1.2 24.1 0.0
2004 25 0.0 1.1 22.8 0.0
2005 23 0.0 1.0 21.3 0.0
2006 25 0.0 1.0 22.8 0.0
2007 22 0.0 0.9 20.4 0.0
2008 25 0.0 1.0 22.0 0.0
2009 22 0.0 0.9 19.1 0.0
2010 22 0.0 0.9 20.6 0.0
2011 9 0.0 0.4 8.8 0.0
2012 11 0.0 0.4 10.6 0.0
2013 9 0.0 0.3 8.4 0.0
2014 12 0.0 0.4 10.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ENEBAKK (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 8.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ENEBAKK (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 8.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ENEBAKK (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:8 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ENEBAKK KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:2:8 NAV AKERSHUS NAV ENEBAKK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 8.6