FORVALTNINGSDATABASEN

LØTEN, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LØTEN (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 27 17 44 26 8 34 1 9 10
1981 31 19 50 30 8 38 1 11 12
1982 28 21 49 28 9 37 12 12
1983 28 25 53 28 11 39 14 14
1984 25 29 54 25 9 34 20 20
1985 25 29 54 25 9 34 20 20
1986 23 29 52 23 11 34 18 18
1987 23 27 50 23 10 33 17 17
1988 22 27 49 22 10 32 17 17
1989 24 27 51 24 10 34 17 17
1990 24 31 55 23 11 34 1 20 21
1991 23 30 53 21 11 32 2 19 21
1992 24 32 56 20 14 34 4 18 22
1993 23 35 58 19 15 34 4 20 24
1994 18 34 52 14 16 30 4 18 22
1995 18 33 51 15 16 31 3 17 20
1996 14 36 50 11 16 27 3 20 23
1997 17 38 55 13 15 28 4 23 27
1998 20 36 56 15 19 34 5 17 22
1999 20 29 49 16 19 35 4 10 14
2000 10 17 27 9 11 20 1 6 7
2001 10 15 25 9 8 17 1 7 8
2002 11 19 30 10 9 19 1 10 11
2003 8 10 18 7 6 13 1 4 5
2004 9 14 23 9 9 18 5 5
2005 10 13 23 8 9 17 2 4 6
2006 8 13 21 8 9 17 4 4
2007 5 14 19 5 11 16 3 3
2008 4 12 16 4 10 14 2 2
2009 4 11 15 4 10 14 1 1
2010 5 15 20 5 12 17 3 3
2011 4 11 15 4 8 12 3 3
2012 3 14 17 3 11 14 3 3
2013 4 10 14 4 9 13 1 1
2014 3 10 13 3 10 13
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LØTEN (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26.8 12.2 39.1 26.0 8.0 34.0 0.8 4.2 5.1
1981 30.9 13.1 44.0 30.0 8.0 38.0 0.9 5.1 6.0
1982 28.0 14.4 42.4 28.0 9.0 37.0 5.4 5.4
1983 28.0 16.6 44.6 28.0 11.0 39.0 5.6 5.6
1984 25.0 18.0 43.0 25.0 9.0 34.0 8.9 8.9
1985 25.0 17.7 42.7 25.0 9.0 34.0 8.7 8.7
1986 23.0 18.3 41.3 23.0 11.0 34.0 7.3 7.3
1987 23.0 17.6 40.6 23.0 10.0 33.0 7.6 7.6
1988 22.0 17.2 39.2 22.0 10.0 32.0 7.2 7.2
1989 24.0 16.9 40.9 24.0 10.0 34.0 6.9 6.9
1990 23.1 18.3 41.4 23.0 11.0 34.0 0.1 7.3 7.4
1991 21.1 18.5 39.6 21.0 11.0 32.0 0.1 7.5 7.6
1992 21.1 20.7 41.8 20.0 14.0 34.0 1.1 6.7 7.8
1993 20.1 22.1 42.2 19.0 15.0 34.0 1.1 7.1 8.2
1994 15.3 25.8 41.1 14.0 16.0 30.0 1.3 9.8 11.1
1995 15.6 24.6 40.3 15.0 16.0 31.0 0.6 8.6 9.3
1996 11.7 27.8 39.5 11.0 16.0 27.0 0.7 11.8 12.5
1997 14.2 27.3 41.6 13.0 15.0 28.0 1.2 12.3 13.6
1998 16.6 27.4 44.0 15.0 19.0 34.0 1.6 8.4 10.0
1999 16.9 23.8 40.7 16.0 19.0 35.0 0.9 4.8 5.7
2000 9.5 14.8 24.3 9.0 11.0 20.0 0.5 3.8 4.3
2001 9.5 12.2 21.7 9.0 8.0 17.0 0.5 4.2 4.7
2002 10.5 15.3 25.8 10.0 9.0 19.0 0.5 6.3 6.8
2003 7.5 7.7 15.2 7.0 6.0 13.0 0.5 1.7 2.2
2004 9.0 11.8 20.8 9.0 9.0 18.0 2.8 2.8
2005 9.3 11.0 20.3 8.0 9.0 17.0 1.3 2.0 3.3
2006 8.0 11.6 19.5 8.0 9.0 17.0 2.5 2.5
2007 5.0 12.8 17.8 5.0 11.0 16.0 1.8 1.8
2008 4.0 11.1 15.1 4.0 10.0 14.0 1.1 1.1
2009 4.0 10.8 14.8 4.0 10.0 14.0 0.8 0.8
2010 5.0 13.6 18.6 5.0 12.0 17.0 1.6 1.6
2011 4.0 9.8 13.8 4.0 8.0 12.0 1.8 1.8
2012 3.0 12.9 15.9 3.0 11.0 14.0 1.9 1.9
2013 4.0 9.2 13.2 4.0 9.0 13.0 0.2 0.2
2014 3.0 10.0 13.0 3.0 10.0 13.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LØTEN (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 44 0.0 39.1 0.0
1981 50 0.0 44.0 0.0
1982 49 0.0 42.4 0.0
1983 53 0.0 44.6 0.0
1984 54 0.0 43.0 0.0
1985 54 0.0 42.7 0.0
1986 52 0.0 41.3 0.0
1987 50 0.0 40.6 0.0
1988 49 0.0 39.2 0.0
1989 51 0.0 40.9 0.0
1990 55 0.0 41.4 0.0
1991 53 0.0 39.6 0.0
1992 56 0.0 41.8 0.0
1993 58 0.0 42.2 0.0
1994 52 0.0 41.1 0.0
1995 51 0.0 40.3 0.0
1996 50 0.0 39.5 0.0
1997 55 0.0 41.6 0.0
1998 56 0.0 44.0 0.0
1999 49 0.0 40.7 0.0
2000 27 0.0 1.5 24.3 0.0
2001 25 0.0 1.4 21.7 0.0
2002 30 0.0 1.7 25.8 0.0
2003 18 0.0 1.0 15.2 0.0
2004 23 0.0 1.3 20.8 0.0
2005 23 0.0 1.4 20.3 0.0
2006 21 0.0 1.2 19.5 0.0
2007 19 0.0 1.1 17.8 0.0
2008 16 0.0 0.9 15.1 0.0
2009 15 0.0 0.9 14.8 0.0
2010 20 0.0 1.2 18.6 0.0
2011 15 0.0 0.9 13.8 0.0
2012 17 0.0 0.9 15.9 0.0
2013 14 0.0 0.8 13.2 0.0
2014 13 0.0 0.7 13.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LØTEN (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LØTEN (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LØTEN (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:18 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I LØTEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:8 HEDMARK POLITIDISTRIKT LØTEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
90:2:2:4:15 NAV HEDMARK NAV LØTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0