FORVALTNINGSDATABASEN

GRUE, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GRUE (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 50 18 68 49 7 56 1 11 12
1981 51 24 75 51 10 61 14 14
1982 53 24 77 53 7 60 17 17
1983 56 26 82 54 6 60 2 20 22
1984 53 29 82 50 7 57 3 22 25
1985 49 31 80 46 7 53 3 24 27
1986 52 33 85 50 8 58 2 25 27
1987 54 34 88 51 7 58 3 27 30
1988 45 35 80 43 12 55 2 23 25
1989 45 32 77 43 9 52 2 23 25
1990 42 31 73 42 9 51 22 22
1991 36 30 66 35 9 44 1 21 22
1992 35 25 60 34 12 46 1 13 14
1993 32 36 68 32 12 44 24 24
1994 25 34 59 25 11 36 23 23
1995 20 35 55 19 12 31 1 23 24
1996 19 36 55 17 10 27 2 26 28
1997 17 29 46 16 14 30 1 15 16
1998 16 28 44 16 11 27 17 17
1999 16 22 38 16 10 26 12 12
2000 10 13 23 10 7 17 6 6
2001 12 10 22 12 4 16 6 6
2002 12 11 23 12 6 18 5 5
2003 8 8 16 7 3 10 1 5 6
2004 14 19 33 12 13 25 2 6 8
2005 12 20 32 10 13 23 2 7 9
2006 13 24 37 11 15 26 2 9 11
2007 14 20 34 12 15 27 2 5 7
2008 17 27 44 12 22 34 5 5 10
2009 17 34 51 13 25 38 4 9 13
2010 26 60 86 17 42 59 9 18 27
2011 32 71 103 20 46 66 12 25 37
2012 29 67 96 16 39 55 13 28 41
2013 27 61 88 12 38 50 15 23 38
2014 26 61 87 15 40 55 11 21 32
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GRUE (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49.3 11.2 60.5 49.0 7.0 56.0 0.3 4.2 4.5
1981 51.0 15.2 66.2 51.0 10.0 61.0 5.2 5.2
1982 53.0 14.2 67.2 53.0 7.0 60.0 7.2 7.2
1983 54.9 14.1 69.1 54.0 6.0 60.0 0.9 8.1 9.0
1984 51.4 15.5 66.9 50.0 7.0 57.0 1.4 8.5 9.9
1985 47.4 17.4 64.8 46.0 7.0 53.0 1.4 10.4 11.8
1986 50.9 19.2 70.1 50.0 8.0 58.0 0.9 11.2 12.1
1987 52.4 19.8 72.3 51.0 7.0 58.0 1.4 12.8 14.3
1988 43.9 23.8 67.7 43.0 12.0 55.0 0.9 11.8 12.7
1989 43.9 20.4 64.3 43.0 9.0 52.0 0.9 11.4 12.3
1990 42.0 19.4 61.4 42.0 9.0 51.0 10.4 10.4
1991 35.8 18.6 54.4 35.0 9.0 44.0 0.8 9.6 10.4
1992 34.8 16.8 51.6 34.0 12.0 46.0 0.8 4.8 5.6
1993 32.0 20.6 52.6 32.0 12.0 44.0 8.6 8.6
1994 25.0 20.6 45.6 25.0 11.0 36.0 9.6 9.6
1995 19.7 21.9 41.6 19.0 12.0 31.0 0.7 9.9 10.6
1996 17.9 22.8 40.7 17.0 10.0 27.0 0.9 12.8 13.6
1997 16.2 20.4 36.6 16.0 14.0 30.0 0.2 6.4 6.6
1998 16.0 18.0 34.0 16.0 11.0 27.0 7.0 7.0
1999 16.0 15.3 31.3 16.0 10.0 26.0 5.3 5.3
2000 10.0 10.4 20.4 10.0 7.0 17.0 3.3 3.3
2001 12.0 7.1 19.0 12.0 4.0 16.0 3.0 3.0
2002 12.0 8.4 20.4 12.0 6.0 18.0 2.3 2.3
2003 7.5 5.3 12.9 7.0 3.0 10.0 0.5 2.3 2.8
2004 13.3 15.6 28.9 12.0 13.0 25.0 1.3 2.6 3.9
2005 11.4 16.3 27.7 10.0 13.0 23.0 1.4 3.3 4.7
2006 12.2 18.9 31.1 11.0 15.0 26.0 1.2 3.9 5.1
2007 12.9 17.6 30.5 12.0 15.0 27.0 0.9 2.6 3.5
2008 14.8 24.3 39.1 12.0 22.0 34.0 2.8 2.3 5.1
2009 15.1 30.0 45.1 13.0 25.0 38.0 2.2 4.9 7.1
2010 22.5 52.8 75.3 17.0 42.0 59.0 5.5 10.8 16.3
2011 27.2 58.9 86.1 20.0 46.0 66.0 7.2 12.9 20.1
2012 24.3 54.0 78.2 16.0 39.0 55.0 8.3 15.0 23.2
2013 22.4 50.9 73.2 12.0 38.0 50.0 10.4 12.9 23.2
2014 22.5 52.1 74.6 15.0 40.0 55.0 7.5 12.1 19.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GRUE (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 68 0.0 60.5 0.0
1981 75 0.0 66.2 0.0
1982 77 0.0 67.2 0.0
1983 82 0.0 69.1 0.0
1984 82 0.0 66.9 0.0
1985 80 0.0 64.8 0.0
1986 85 0.0 70.1 0.0
1987 88 0.0 72.3 0.0
1988 80 0.0 67.7 0.0
1989 77 0.0 64.3 0.0
1990 73 0.0 61.4 0.0
1991 66 0.0 54.4 0.0
1992 60 0.0 51.6 0.0
1993 68 0.0 52.6 0.0
1994 59 0.0 45.6 0.0
1995 55 0.0 41.6 0.0
1996 55 0.0 40.7 0.0
1997 46 0.0 36.6 0.0
1998 44 0.0 34.0 0.0
1999 38 0.0 31.3 0.0
2000 23 0.0 1.1 20.4 0.0
2001 22 0.0 1.1 19.0 0.0
2002 23 0.0 1.1 20.4 0.0
2003 16 0.0 0.8 12.9 0.0
2004 33 0.0 1.6 28.9 0.0
2005 32 0.0 1.6 27.7 0.0
2006 37 0.0 1.9 31.1 0.0
2007 34 0.0 1.7 30.5 0.0
2008 44 0.0 2.1 39.1 0.0
2009 51 0.0 2.5 45.1 0.0
2010 86 0.1 4.3 75.3 0.1
2011 103 0.1 5.2 86.1 0.1
2012 96 0.1 4.9 78.2 0.1
2013 88 0.1 4.6 73.2 0.1
2014 87 0.1 4.6 74.6 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GRUE (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 76 65.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 3.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GRUE (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 76 65.5
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 3.5
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GRUE (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:1:21 BUFETAT ØST BUFETAT ØST KIRKENÆR BARN- OG OMSORGSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 76 65.5
89:51:3:10 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I GRUE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:5 HEDMARK POLITIDISTRIKT GRUE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 3.5
90:2:2:4:9 NAV HEDMARK NAV GRUE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6