FORVALTNINGSDATABASEN

RENDALEN, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RENDALEN (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20 14 34 18 9 27 2 5 7
1981 20 18 38 18 11 29 2 7 9
1982 19 18 37 18 11 29 1 7 8
1983 20 19 39 19 7 26 1 12 13
1984 17 19 36 16 7 23 1 12 13
1985 16 20 36 15 8 23 1 12 13
1986 17 21 38 16 7 23 1 14 15
1987 17 22 39 16 8 24 1 14 15
1988 17 22 39 16 7 23 1 15 16
1989 15 22 37 14 6 20 1 16 17
1990 15 26 41 14 8 22 1 18 19
1991 15 27 42 14 7 21 1 20 21
1992 13 25 38 10 7 17 3 18 21
1993 16 29 45 12 6 18 4 23 27
1994 10 29 39 8 7 15 2 22 24
1995 12 28 40 9 8 17 3 20 23
1996 11 30 41 9 6 15 2 24 26
1997 9 26 35 8 7 15 1 19 20
1998 7 18 25 6 6 12 1 12 13
1999 5 6 11 5 3 8 3 3
2000 4 8 12 4 3 7 5 5
2001 6 8 14 6 1 7 7 7
2002 6 7 13 6 1 7 6 6
2003 5 6 11 5 1 6 5 5
2004 5 4 9 5 1 6 3 3
2005 5 4 9 5 1 6 3 3
2006 5 3 8 5 1 6 2 2
2007 5 3 8 5 1 6 2 2
2008 4 2 6 4 1 5 1 1
2009 5 2 7 5 2 7
2010 4 3 7 4 3 7
2011 4 2 6 4 2 6
2012 4 2 6 4 2 6
2013 4 2 6 4 2 6
2014 3 2 5 3 2 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RENDALEN (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.8 11.2 30.1 18.0 9.0 27.0 0.8 2.2 3.1
1981 18.9 14.1 33.1 18.0 11.0 29.0 0.9 3.2 4.1
1982 18.8 14.3 33.0 18.0 11.0 29.0 0.8 3.3 4.1
1983 19.8 12.6 32.3 19.0 7.0 26.0 0.8 5.6 6.3
1984 16.8 11.9 28.7 16.0 7.0 23.0 0.8 4.9 5.7
1985 15.8 13.2 28.9 15.0 8.0 23.0 0.8 5.2 5.9
1986 16.8 13.2 29.9 16.0 7.0 23.0 0.8 6.2 6.9
1987 16.8 14.1 30.9 16.0 8.0 24.0 0.8 6.2 7.0
1988 16.8 13.7 30.5 16.0 7.0 23.0 0.8 6.7 7.5
1989 14.8 13.7 28.5 14.0 6.0 20.0 0.8 7.7 8.5
1990 14.8 14.8 29.6 14.0 8.0 22.0 0.8 6.8 7.6
1991 14.8 14.1 28.8 14.0 7.0 21.0 0.8 7.1 7.8
1992 11.8 12.8 24.5 10.0 7.0 17.0 1.8 5.8 7.5
1993 13.9 13.3 27.2 12.0 6.0 18.0 1.9 7.3 9.2
1994 8.7 15.8 24.5 8.0 7.0 15.0 0.7 8.8 9.5
1995 9.9 15.6 25.5 9.0 8.0 17.0 0.9 7.6 8.5
1996 9.8 15.8 25.6 9.0 6.0 15.0 0.8 9.8 10.6
1997 8.5 14.0 22.6 8.0 7.0 15.0 0.5 7.0 7.6
1998 6.5 10.3 16.8 6.0 6.0 12.0 0.5 4.3 4.8
1999 5.0 4.5 9.5 5.0 3.0 8.0 1.5 1.5
2000 4.0 5.8 9.8 4.0 3.0 7.0 2.8 2.8
2001 6.0 4.8 10.8 6.0 1.0 7.0 3.8 3.8
2002 6.0 4.4 10.4 6.0 1.0 7.0 3.4 3.4
2003 5.0 3.5 8.5 5.0 1.0 6.0 2.5 2.5
2004 5.0 2.5 7.5 5.0 1.0 6.0 1.5 1.5
2005 5.0 2.8 7.8 5.0 1.0 6.0 1.8 1.8
2006 5.0 2.0 7.0 5.0 1.0 6.0 1.0 1.0
2007 5.0 2.0 7.0 5.0 1.0 6.0 1.0 1.0
2008 4.0 1.8 5.8 4.0 1.0 5.0 0.8 0.8
2009 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2010 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2011 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2012 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2013 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2014 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RENDALEN (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 34 0.0 30.1 0.0
1981 38 0.0 33.1 0.0
1982 37 0.0 33.0 0.0
1983 39 0.0 32.3 0.0
1984 36 0.0 28.7 0.0
1985 36 0.0 28.9 0.0
1986 38 0.0 29.9 0.0
1987 39 0.0 30.9 0.0
1988 39 0.0 30.5 0.0
1989 37 0.0 28.5 0.0
1990 41 0.0 29.6 0.0
1991 42 0.0 28.8 0.0
1992 38 0.0 24.5 0.0
1993 45 0.0 27.2 0.0
1994 39 0.0 24.5 0.0
1995 40 0.0 25.5 0.0
1996 41 0.0 25.6 0.0
1997 35 0.0 22.6 0.0
1998 25 0.0 16.8 0.0
1999 11 0.0 9.5 0.0
2000 12 0.0 1.6 9.8 0.0
2001 14 0.0 1.8 10.8 0.0
2002 13 0.0 1.7 10.4 0.0
2003 11 0.0 1.4 8.5 0.0
2004 9 0.0 1.2 7.5 0.0
2005 9 0.0 1.2 7.8 0.0
2006 8 0.0 1.0 7.0 0.0
2007 8 0.0 1.0 7.0 0.0
2008 6 0.0 0.7 5.8 0.0
2009 7 0.0 0.9 7.0 0.0
2010 7 0.0 0.9 7.0 0.0
2011 6 0.0 0.8 6.0 0.0
2012 6 0.0 0.8 6.0 0.0
2013 6 0.0 0.8 6.0 0.0
2014 5 0.0 0.7 5.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RENDALEN (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RENDALEN (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RENDALEN (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:24 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I RENDALEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:10 HEDMARK POLITIDISTRIKT RENDALEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:4:18 NAV HEDMARK NAV RENDALEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0