FORVALTNINGSDATABASEN

TOLGA, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TOLGA (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17 9 26 15 5 20 2 4 6
1981 17 20 37 15 16 31 2 4 6
1982 18 29 47 16 19 35 2 10 12
1983 18 28 46 16 23 39 2 5 7
1984 14 12 26 13 5 18 1 7 8
1985 12 15 27 10 6 16 2 9 11
1986 11 17 28 9 7 16 2 10 12
1987 10 18 28 8 8 16 2 10 12
1988 11 19 30 9 7 16 2 12 14
1989 12 19 31 9 8 17 3 11 14
1990 12 16 28 9 4 13 3 12 15
1991 12 20 32 10 5 15 2 15 17
1992 11 20 31 8 5 13 3 15 18
1993 11 23 34 8 6 14 3 17 20
1994 10 21 31 7 5 12 3 16 19
1995 10 21 31 6 5 11 4 16 20
1996 10 22 32 5 3 8 5 19 24
1997 10 20 30 5 3 8 5 17 22
1998 10 19 29 5 4 9 5 15 20
1999 6 8 14 5 3 8 1 5 6
2000 7 8 15 6 2 8 1 6 7
2001 6 9 15 5 3 8 1 6 7
2002 4 10 14 3 4 7 1 6 7
2003 2 8 10 1 4 5 1 4 5
2004 2 8 10 1 5 6 1 3 4
2005 3 7 10 3 5 8 2 2
2006 2 6 8 2 4 6 2 2
2007 1 6 7 1 5 6 1 1
2008 1 5 6 1 5 6
2009 2 4 6 2 4 6
2010 3 3 6 3 3 6
2011 4 2 6 4 2 6
2012 4 2 6 4 2 6
2013 4 2 6 4 2 6
2014 4 2 6 4 2 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TOLGA (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.4 6.7 23.1 15.0 5.0 20.0 1.4 1.7 3.1
1981 16.4 17.8 34.1 15.0 16.0 31.0 1.4 1.8 3.1
1982 17.4 24.0 41.4 16.0 19.0 35.0 1.4 5.0 6.4
1983 17.4 25.5 42.9 16.0 23.0 39.0 1.4 2.5 3.9
1984 13.5 8.1 21.6 13.0 5.0 18.0 0.5 3.1 3.6
1985 11.4 9.7 21.1 10.0 6.0 16.0 1.4 3.7 5.1
1986 10.4 11.1 21.5 9.0 7.0 16.0 1.4 4.2 5.5
1987 9.4 12.4 21.8 8.0 8.0 16.0 1.4 4.4 5.8
1988 10.4 12.3 22.8 9.0 7.0 16.0 1.4 5.3 6.8
1989 10.9 12.8 23.7 9.0 8.0 17.0 1.9 4.8 6.7
1990 10.7 10.8 21.5 9.0 4.0 13.0 1.7 6.8 8.5
1991 11.2 11.8 23.0 10.0 5.0 15.0 1.2 6.8 8.0
1992 9.3 11.7 21.0 8.0 5.0 13.0 1.3 6.7 8.0
1993 8.7 12.4 21.1 8.0 6.0 14.0 0.7 6.4 7.1
1994 7.8 12.6 20.4 7.0 5.0 12.0 0.8 7.7 8.4
1995 8.3 12.5 20.7 6.0 5.0 11.0 2.3 7.5 9.7
1996 7.6 11.5 19.1 5.0 3.0 8.0 2.5 8.5 11.1
1997 7.4 11.1 18.5 5.0 3.0 8.0 2.4 8.1 10.5
1998 7.1 11.3 18.4 5.0 4.0 9.0 2.1 7.3 9.4
1999 5.5 4.8 10.3 5.0 3.0 8.0 0.5 1.8 2.3
2000 6.5 4.5 11.0 6.0 2.0 8.0 0.5 2.5 3.0
2001 5.5 5.5 11.0 5.0 3.0 8.0 0.5 2.5 3.0
2002 3.5 6.5 10.0 3.0 4.0 7.0 0.5 2.5 3.0
2003 1.5 6.1 7.6 1.0 4.0 5.0 0.5 2.1 2.6
2004 1.5 6.2 7.7 1.0 5.0 6.0 0.5 1.2 1.7
2005 3.0 5.7 8.7 3.0 5.0 8.0 0.7 0.7
2006 2.0 4.7 6.7 2.0 4.0 6.0 0.7 0.7
2007 1.0 5.2 6.2 1.0 5.0 6.0 0.2 0.2
2008 1.0 5.0 6.0 1.0 5.0 6.0
2009 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0
2010 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0
2011 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2012 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2013 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2014 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TOLGA (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 23.1 0.0
1981 37 0.0 34.1 0.0
1982 47 0.0 41.4 0.0
1983 46 0.0 42.9 0.0
1984 26 0.0 21.6 0.0
1985 27 0.0 21.1 0.0
1986 28 0.0 21.5 0.0
1987 28 0.0 21.8 0.0
1988 30 0.0 22.8 0.0
1989 31 0.0 23.7 0.0
1990 28 0.0 21.5 0.0
1991 32 0.0 23.0 0.0
1992 31 0.0 21.0 0.0
1993 34 0.0 21.1 0.0
1994 31 0.0 20.4 0.0
1995 31 0.0 20.7 0.0
1996 32 0.0 19.1 0.0
1997 30 0.0 18.5 0.0
1998 29 0.0 18.4 0.0
1999 14 0.0 10.3 0.0
2000 15 0.0 2.1 11.0 0.0
2001 15 0.0 2.1 11.0 0.0
2002 14 0.0 1.9 10.0 0.0
2003 10 0.0 1.4 7.6 0.0
2004 10 0.0 1.4 7.7 0.0
2005 10 0.0 1.6 8.7 0.0
2006 8 0.0 1.3 6.7 0.0
2007 7 0.0 1.1 6.2 0.0
2008 6 0.0 1.0 6.0 0.0
2009 6 0.0 0.9 6.0 0.0
2010 6 0.0 0.9 6.0 0.0
2011 6 0.0 0.9 6.0 0.0
2012 6 0.0 1.0 6.0 0.0
2013 6 0.0 1.0 6.0 0.0
2014 6 0.0 0.9 6.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TOLGA (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TOLGA (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TOLGA (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:35 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I TOLGA KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:15 HEDMARK POLITIDISTRIKT TOLGA-OS LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:4:23 NAV HEDMARK NAV TOLGA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0