FORVALTNINGSDATABASEN

ALVDAL, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ALVDAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 9 46 37 6 43 3 3
1981 38 18 56 35 11 46 3 7 10
1982 35 21 56 32 15 47 3 6 9
1983 30 13 43 28 5 33 2 8 10
1984 29 14 43 28 5 33 1 9 10
1985 26 14 40 26 5 31 9 9
1986 27 14 41 26 7 33 1 7 8
1987 24 13 37 23 4 27 1 9 10
1988 26 13 39 24 5 29 2 8 10
1989 24 16 40 22 8 30 2 8 10
1990 22 16 38 21 9 30 1 7 8
1991 15 18 33 14 10 24 1 8 9
1992 18 17 35 13 11 24 5 6 11
1993 21 15 36 16 8 24 5 7 12
1994 17 14 31 14 9 23 3 5 8
1995 16 17 33 13 10 23 3 7 10
1996 17 13 30 14 9 23 3 4 7
1997 17 14 31 14 6 20 3 8 11
1998 16 14 30 13 6 19 3 8 11
1999 10 7 17 9 5 14 1 2 3
2000 9 4 13 8 4 12 1 1
2001 10 3 13 9 3 12 1 1
2002 9 5 14 8 3 11 1 2 3
2003 5 5 10 4 4 8 1 1 2
2004 5 4 9 5 4 9
2005 4 4 8 4 4 8
2006 3 4 7 3 4 7
2007 5 4 9 4 4 8 1 1
2008 2 4 6 2 4 6
2009 3 4 7 3 4 7
2010 6 3 9 6 2 8 1 1
2011 4 4 8 4 4 8
2012 4 4 8 4 4 8
2013 4 3 7 4 3 7
2014 4 4 8 4 2 6 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ALVDAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37.0 7.8 44.8 37.0 6.0 43.0 1.8 1.8
1981 36.5 14.7 51.2 35.0 11.0 46.0 1.5 3.7 5.2
1982 33.8 18.3 52.2 32.0 15.0 47.0 1.9 3.3 5.2
1983 29.6 9.4 39.0 28.0 5.0 33.0 1.6 4.4 6.0
1984 28.8 8.7 37.5 28.0 5.0 33.0 0.8 3.7 4.5
1985 26.0 9.0 35.0 26.0 5.0 31.0 4.0 4.0
1986 26.8 10.6 37.4 26.0 7.0 33.0 0.8 3.6 4.4
1987 23.8 8.7 32.5 23.0 4.0 27.0 0.8 4.7 5.5
1988 25.6 9.0 34.6 24.0 5.0 29.0 1.6 4.0 5.6
1989 23.6 12.1 35.7 22.0 8.0 30.0 1.6 4.1 5.7
1990 21.8 12.7 34.5 21.0 9.0 30.0 0.8 3.7 4.5
1991 14.8 13.4 28.2 14.0 10.0 24.0 0.8 3.4 4.2
1992 15.5 13.5 29.0 13.0 11.0 24.0 2.5 2.5 5.0
1993 18.5 11.2 29.7 16.0 8.0 24.0 2.5 3.2 5.7
1994 15.7 11.6 27.2 14.0 9.0 23.0 1.7 2.6 4.2
1995 14.2 13.9 28.1 13.0 10.0 23.0 1.2 3.8 5.1
1996 15.3 11.2 26.5 14.0 9.0 23.0 1.3 2.2 3.5
1997 15.0 10.8 25.9 14.0 6.0 20.0 1.0 4.8 5.8
1998 14.0 9.9 23.9 13.0 6.0 19.0 1.0 3.9 4.9
1999 9.5 5.8 15.3 9.0 5.0 14.0 0.5 0.8 1.3
2000 8.5 4.0 12.5 8.0 4.0 12.0 0.5 0.5
2001 9.5 3.0 12.5 9.0 3.0 12.0 0.5 0.5
2002 8.5 4.6 13.1 8.0 3.0 11.0 0.5 1.6 2.1
2003 4.5 4.8 9.3 4.0 4.0 8.0 0.5 0.8 1.3
2004 5.0 4.0 9.0 5.0 4.0 9.0
2005 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0
2006 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0
2007 4.9 4.0 8.9 4.0 4.0 8.0 0.9 0.9
2008 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0
2009 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0
2010 6.0 2.8 8.8 6.0 2.0 8.0 0.8 0.8
2011 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0
2012 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0
2013 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2014 4.0 3.4 7.4 4.0 2.0 6.0 1.4 1.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ALVDAL (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 46 0.0 44.8 0.0
1981 56 0.0 51.2 0.0
1982 56 0.0 52.2 0.0
1983 43 0.0 39.0 0.0
1984 43 0.0 37.5 0.0
1985 40 0.0 35.0 0.0
1986 41 0.0 37.4 0.0
1987 37 0.0 32.5 0.0
1988 39 0.0 34.6 0.0
1989 40 0.0 35.7 0.0
1990 38 0.0 34.5 0.0
1991 33 0.0 28.2 0.0
1992 35 0.0 29.0 0.0
1993 36 0.0 29.7 0.0
1994 31 0.0 27.2 0.0
1995 33 0.0 28.1 0.0
1996 30 0.0 26.5 0.0
1997 31 0.0 25.9 0.0
1998 30 0.0 23.9 0.0
1999 17 0.0 15.3 0.0
2000 13 0.0 1.3 12.5 0.0
2001 13 0.0 1.3 12.5 0.0
2002 14 0.0 1.4 13.1 0.0
2003 10 0.0 1.0 9.3 0.0
2004 9 0.0 0.8 9.0 0.0
2005 8 0.0 0.7 8.0 0.0
2006 7 0.0 0.6 7.0 0.0
2007 9 0.0 0.8 8.9 0.0
2008 6 0.0 0.5 6.0 0.0
2009 7 0.0 0.6 7.0 0.0
2010 9 0.0 0.8 8.8 0.0
2011 8 0.0 0.7 8.0 0.0
2012 8 0.0 0.7 8.0 0.0
2013 7 0.0 0.6 7.0 0.0
2014 8 0.0 0.7 7.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ALVDAL (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ALVDAL (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.4
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ALVDAL (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:1 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ALVDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:1 HEDMARK POLITIDISTRIKT ALVDAL OG FOLLDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.4
90:2:2:4:1 NAV HEDMARK NAV ALVDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0