FORVALTNINGSDATABASEN

FOLLDAL, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FOLLDAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15 4 19 10 2 12 5 2 7
1981 17 10 27 12 4 16 5 6 11
1982 15 17 32 12 12 24 3 5 8
1983 15 10 25 12 5 17 3 5 8
1984 13 8 21 11 1 12 2 7 9
1985 13 8 21 11 11 2 8 10
1986 12 8 20 11 1 12 1 7 8
1987 11 10 21 10 10 1 10 11
1988 12 11 23 12 12 11 11
1989 11 10 21 11 11 10 10
1990 10 12 22 10 10 12 12
1991 9 14 23 9 3 12 11 11
1992 9 13 22 8 3 11 1 10 11
1993 10 18 28 9 3 12 1 15 16
1994 8 15 23 8 2 10 13 13
1995 7 15 22 7 3 10 12 12
1996 7 14 21 7 3 10 11 11
1997 8 12 20 7 3 10 1 9 10
1998 9 13 22 8 3 11 1 10 11
1999 8 10 18 7 2 9 1 8 9
2000 8 3 11 7 1 8 1 2 3
2001 6 3 9 5 1 6 1 2 3
2002 5 5 10 4 2 6 1 3 4
2003 3 3 6 2 2 4 1 1 2
2004 2 2 4 2 1 3 1 1
2005 2 2 4 2 1 3 1 1
2006 2 2 4 2 1 3 1 1
2007 2 2 4 2 1 3 1 1
2008 4 1 5 2 2 2 1 3
2009 2 1 3 2 1 3
2010 2 2 4 2 2 4
2011 2 2 4 2 1 3 1 1
2012 2 2 4 2 1 3 1 1
2013 2 1 3 2 1 3
2014 2 6 8 2 6 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FOLLDAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.4 3.2 16.6 10.0 2.0 12.0 3.4 1.2 4.6
1981 15.5 7.0 22.5 12.0 4.0 16.0 3.5 3.0 6.4
1982 14.6 14.5 29.1 12.0 12.0 24.0 2.5 2.5 5.1
1983 14.6 7.8 22.3 12.0 5.0 17.0 2.5 2.8 5.3
1984 12.6 4.8 17.4 11.0 1.0 12.0 1.6 3.8 5.4
1985 12.2 4.8 17.0 11.0 11.0 1.2 4.8 6.1
1986 11.5 5.1 16.5 11.0 1.0 12.0 0.5 4.1 4.6
1987 10.5 6.2 16.7 10.0 10.0 0.5 6.2 6.7
1988 12.0 7.0 19.0 12.0 12.0 7.0 7.0
1989 11.0 6.1 17.0 11.0 11.0 6.1 6.1
1990 10.0 6.4 16.4 10.0 10.0 6.4 6.4
1991 9.0 8.2 17.2 9.0 3.0 12.0 5.2 5.2
1992 8.5 8.6 17.1 8.0 3.0 11.0 0.5 5.6 6.1
1993 9.5 8.7 18.2 9.0 3.0 12.0 0.5 5.7 6.2
1994 8.0 6.8 14.8 8.0 2.0 10.0 4.8 4.8
1995 7.0 7.9 14.9 7.0 3.0 10.0 4.9 4.9
1996 7.0 7.7 14.7 7.0 3.0 10.0 4.7 4.7
1997 7.5 7.1 14.6 7.0 3.0 10.0 0.5 4.1 4.6
1998 8.5 7.5 16.0 8.0 3.0 11.0 0.5 4.5 5.0
1999 7.5 5.3 12.9 7.0 2.0 9.0 0.5 3.3 3.8
2000 7.5 2.3 9.8 7.0 1.0 8.0 0.5 1.3 1.8
2001 5.5 2.3 7.8 5.0 1.0 6.0 0.5 1.3 1.8
2002 4.5 4.3 8.9 4.0 2.0 6.0 0.5 2.3 2.9
2003 2.5 2.6 5.1 2.0 2.0 4.0 0.5 0.6 1.1
2004 2.0 1.6 3.6 2.0 1.0 3.0 0.6 0.6
2005 2.0 1.6 3.6 2.0 1.0 3.0 0.6 0.6
2006 2.0 1.8 3.8 2.0 1.0 3.0 0.8 0.8
2007 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2008 3.0 0.5 3.5 2.0 2.0 1.0 0.5 1.5
2009 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2010 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
2011 2.0 1.8 3.8 2.0 1.0 3.0 0.8 0.8
2012 2.0 1.8 3.8 2.0 1.0 3.0 0.8 0.8
2013 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0
2014 2.0 6.0 8.0 2.0 6.0 8.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FOLLDAL (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 19 0.0 16.6 0.0
1981 27 0.0 22.5 0.0
1982 32 0.0 29.1 0.0
1983 25 0.0 22.3 0.0
1984 21 0.0 17.4 0.0
1985 21 0.0 17.0 0.0
1986 20 0.0 16.5 0.0
1987 21 0.0 16.7 0.0
1988 23 0.0 19.0 0.0
1989 21 0.0 17.0 0.0
1990 22 0.0 16.4 0.0
1991 23 0.0 17.2 0.0
1992 22 0.0 17.1 0.0
1993 28 0.0 18.2 0.0
1994 23 0.0 14.8 0.0
1995 22 0.0 14.9 0.0
1996 21 0.0 14.7 0.0
1997 20 0.0 14.6 0.0
1998 22 0.0 16.0 0.0
1999 18 0.0 12.9 0.0
2000 11 0.0 1.6 9.8 0.0
2001 9 0.0 1.3 7.8 0.0
2002 10 0.0 1.4 8.9 0.0
2003 6 0.0 0.8 5.1 0.0
2004 4 0.0 0.6 3.6 0.0
2005 4 0.0 0.6 3.6 0.0
2006 4 0.0 0.5 3.8 0.0
2007 4 0.0 0.5 3.5 0.0
2008 5 0.0 0.7 3.5 0.0
2009 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2010 4 0.0 0.6 4.0 0.0
2011 4 0.0 0.6 3.8 0.0
2012 4 0.0 0.6 3.8 0.0
2013 3 0.0 0.5 3.0 0.0
2014 8 0.0 1.2 8.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FOLLDAL (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FOLLDAL (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FOLLDAL (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:7 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I FOLLDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:4:6 NAV HEDMARK NAV FOLLDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0