FORVALTNINGSDATABASEN

OS, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OS (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12 3 15 10 2 12 2 1 3
1981 15 8 23 13 5 18 2 3 5
1982 13 11 24 12 6 18 1 5 6
1983 15 12 27 14 6 20 1 6 7
1984 14 13 27 13 6 19 1 7 8
1985 12 12 24 11 5 16 1 7 8
1986 12 12 24 11 5 16 1 7 8
1987 12 11 23 11 4 15 1 7 8
1988 11 11 22 10 5 15 1 6 7
1989 11 12 23 10 6 16 1 6 7
1990 10 13 23 9 6 15 1 7 8
1991 9 15 24 8 6 14 1 9 10
1992 8 15 23 7 6 13 1 9 10
1993 11 18 29 9 6 15 2 12 14
1994 9 19 28 7 6 13 2 13 15
1995 8 16 24 6 6 12 2 10 12
1996 7 14 21 5 6 11 2 8 10
1997 6 12 18 5 5 10 1 7 8
1998 5 11 16 4 5 9 1 6 7
1999 6 13 19 5 6 11 1 7 8
2000 3 4 7 2 3 5 1 1 2
2001 3 3 6 2 3 5 1 1
2002 3 4 7 2 3 5 1 1 2
2003 3 2 5 2 2 4 1 1
2004 1 1 2 1 1 2
2005 1 1 2 1 1 2
2006 1 2 3 1 2 3
2007 1 2 3 1 2 3
2008 1 2 3 1 2 3
2009 1 2 3 1 2 3
2010 1 2 3 1 2 3
2011 1 2 3 1 2 3
2012 3 3 3 3
2013 3 3 3 3
2014 1 4 5 1 4 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OS (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 11.3 2.5 13.8 10.0 2.0 12.0 1.3 0.5 1.8
1981 14.5 6.4 20.9 13.0 5.0 18.0 1.5 1.4 2.9
1982 12.7 8.7 21.4 12.0 6.0 18.0 0.7 2.7 3.4
1983 14.8 8.9 23.7 14.0 6.0 20.0 0.8 2.9 3.7
1984 13.8 9.2 23.0 13.0 6.0 19.0 0.8 3.2 4.0
1985 11.8 8.2 20.0 11.0 5.0 16.0 0.8 3.2 4.0
1986 11.8 8.3 20.1 11.0 5.0 16.0 0.8 3.3 4.1
1987 11.8 7.5 19.3 11.0 4.0 15.0 0.8 3.5 4.3
1988 10.8 8.2 19.0 10.0 5.0 15.0 0.8 3.2 4.0
1989 10.8 9.3 20.1 10.0 6.0 16.0 0.8 3.3 4.1
1990 9.8 9.7 19.5 9.0 6.0 15.0 0.8 3.7 4.5
1991 8.8 9.9 18.7 8.0 6.0 14.0 0.8 3.9 4.7
1992 7.5 9.0 16.5 7.0 6.0 13.0 0.5 3.0 3.5
1993 10.3 9.8 20.0 9.0 6.0 15.0 1.3 3.8 5.0
1994 8.3 12.6 20.9 7.0 6.0 13.0 1.3 6.6 7.9
1995 7.3 10.3 17.5 6.0 6.0 12.0 1.3 4.3 5.5
1996 6.3 9.4 15.7 5.0 6.0 11.0 1.3 3.4 4.7
1997 5.5 7.8 13.4 5.0 5.0 10.0 0.5 2.8 3.4
1998 4.5 8.0 12.5 4.0 5.0 9.0 0.5 3.0 3.5
1999 5.5 9.0 14.6 5.0 6.0 11.0 0.5 3.0 3.6
2000 2.5 3.5 6.0 2.0 3.0 5.0 0.5 0.5 1.0
2001 2.5 3.0 5.5 2.0 3.0 5.0 0.5 0.5
2002 2.5 3.5 6.0 2.0 3.0 5.0 0.5 0.5 1.0
2003 2.5 2.0 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2004 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2005 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0
2006 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2007 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2008 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2009 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2010 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2011 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2012 3.0 3.0 3.0 3.0
2013 3.0 3.0 3.0 3.0
2014 1.0 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i OS (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 15 0.0 13.8 0.0
1981 23 0.0 20.9 0.0
1982 24 0.0 21.4 0.0
1983 27 0.0 23.7 0.0
1984 27 0.0 23.0 0.0
1985 24 0.0 20.0 0.0
1986 24 0.0 20.1 0.0
1987 23 0.0 19.3 0.0
1988 22 0.0 19.0 0.0
1989 23 0.0 20.1 0.0
1990 23 0.0 19.5 0.0
1991 24 0.0 18.7 0.0
1992 23 0.0 16.5 0.0
1993 29 0.0 20.0 0.0
1994 28 0.0 20.9 0.0
1995 24 0.0 17.5 0.0
1996 21 0.0 15.7 0.0
1997 18 0.0 13.4 0.0
1998 16 0.0 12.5 0.0
1999 19 0.0 14.6 0.0
2000 7 0.0 0.9 6.0 0.0
2001 6 0.0 0.7 5.5 0.0
2002 7 0.0 0.9 6.0 0.0
2003 5 0.0 0.6 4.5 0.0
2004 2 0.0 0.3 2.0 0.0
2005 2 0.0 0.3 2.0 0.0
2006 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2007 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2008 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2009 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2010 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2011 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2012 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2013 3 0.0 0.4 3.0 0.0
2014 5 0.0 0.7 5.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OS (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OS (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i OS (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:23 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I OS KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:4:17 NAV HEDMARK NAV OS I ØSTERDALEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0