FORVALTNINGSDATABASEN

SKJÅK, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKJÅK (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12 10 22 12 7 19 3 3
1981 16 11 27 14 7 21 2 4 6
1982 13 13 26 11 8 19 2 5 7
1983 17 13 30 15 8 23 2 5 7
1984 13 13 26 11 7 18 2 6 8
1985 11 15 26 9 8 17 2 7 9
1986 12 15 27 10 8 18 2 7 9
1987 10 13 23 8 6 14 2 7 9
1988 12 13 25 10 6 16 2 7 9
1989 12 14 26 10 6 16 2 8 10
1990 11 14 25 10 6 16 1 8 9
1991 11 19 30 9 9 18 2 10 12
1992 12 21 33 10 9 19 2 12 14
1993 12 23 35 9 8 17 3 15 18
1994 9 18 27 8 5 13 1 13 14
1995 8 20 28 7 8 15 1 12 13
1996 8 21 29 7 7 14 1 14 15
1997 7 24 31 7 6 13 18 18
1998 8 24 32 7 8 15 1 16 17
1999 5 10 15 5 5 10 5 5
2000 5 8 13 5 5 10 3 3
2001 6 8 14 4 4 8 2 4 6
2002 5 5 10 3 3 6 2 2 4
2003 5 5 10 4 4 8 1 1 2
2004 4 5 9 3 4 7 1 1 2
2005 3 4 7 3 2 5 2 2
2006 4 5 9 4 3 7 2 2
2007 3 5 8 3 3 6 2 2
2008 3 5 8 3 3 6 2 2
2009 4 4 8 4 1 5 3 3
2010 3 9 12 3 6 9 3 3
2011 2 6 8 2 2 4 4 4
2012 3 6 9 3 2 5 4 4
2013 3 5 8 3 1 4 4 4
2014 3 5 8 3 2 5 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKJÅK (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.0 8.0 20.0 12.0 7.0 19.0 1.0 1.0
1981 14.9 8.7 23.6 14.0 7.0 21.0 0.9 1.7 2.6
1982 11.8 9.9 21.8 11.0 8.0 19.0 0.8 2.0 2.8
1983 15.8 10.1 25.9 15.0 8.0 23.0 0.8 2.1 2.9
1984 11.8 9.5 21.3 11.0 7.0 18.0 0.8 2.5 3.3
1985 9.8 11.3 21.1 9.0 8.0 17.0 0.8 3.3 4.1
1986 10.8 11.3 22.1 10.0 8.0 18.0 0.8 3.3 4.1
1987 8.8 9.6 18.4 8.0 6.0 14.0 0.8 3.6 4.4
1988 10.8 9.7 20.5 10.0 6.0 16.0 0.8 3.7 4.5
1989 10.8 9.9 20.7 10.0 6.0 16.0 0.8 3.9 4.7
1990 10.4 9.9 20.3 10.0 6.0 16.0 0.4 3.9 4.3
1991 9.8 12.9 22.7 9.0 9.0 18.0 0.8 3.9 4.7
1992 10.8 13.2 24.0 10.0 9.0 19.0 0.8 4.2 5.0
1993 9.7 13.4 23.1 9.0 8.0 17.0 0.7 5.4 6.1
1994 8.2 10.5 18.6 8.0 5.0 13.0 0.2 5.5 5.6
1995 7.2 12.7 19.9 7.0 8.0 15.0 0.2 4.7 4.8
1996 7.2 12.6 19.8 7.0 7.0 14.0 0.2 5.6 5.8
1997 7.0 13.0 20.0 7.0 6.0 13.0 7.0 7.0
1998 7.5 14.0 21.6 7.0 8.0 15.0 0.5 6.0 6.6
1999 5.0 7.4 12.4 5.0 5.0 10.0 2.4 2.4
2000 5.0 6.2 11.2 5.0 5.0 10.0 1.2 1.2
2001 5.0 6.1 11.1 4.0 4.0 8.0 1.0 2.1 3.1
2002 4.0 3.7 7.7 3.0 3.0 6.0 1.0 0.7 1.7
2003 4.5 4.2 8.7 4.0 4.0 8.0 0.5 0.2 0.7
2004 3.5 4.2 7.7 3.0 4.0 7.0 0.5 0.2 0.7
2005 3.0 2.7 5.7 3.0 2.0 5.0 0.7 0.7
2006 4.0 3.7 7.7 4.0 3.0 7.0 0.7 0.7
2007 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 6.0 0.8 0.8
2008 3.0 3.6 6.6 3.0 3.0 6.0 0.6 0.6
2009 4.0 2.4 6.4 4.0 1.0 5.0 1.4 1.4
2010 3.0 7.6 10.6 3.0 6.0 9.0 1.6 1.6
2011 2.0 4.6 6.6 2.0 2.0 4.0 2.6 2.6
2012 3.0 3.9 6.9 3.0 2.0 5.0 1.9 1.9
2013 3.0 3.3 6.3 3.0 1.0 4.0 2.3 2.3
2014 3.0 4.0 7.0 3.0 2.0 5.0 2.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKJÅK (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 22 0.0 20.0 0.0
1981 27 0.0 23.6 0.0
1982 26 0.0 21.8 0.0
1983 30 0.0 25.9 0.0
1984 26 0.0 21.3 0.0
1985 26 0.0 21.1 0.0
1986 27 0.0 22.1 0.0
1987 23 0.0 18.4 0.0
1988 25 0.0 20.5 0.0
1989 26 0.0 20.7 0.0
1990 25 0.0 20.3 0.0
1991 30 0.0 22.7 0.0
1992 33 0.0 24.0 0.0
1993 35 0.0 23.1 0.0
1994 27 0.0 18.6 0.0
1995 28 0.0 19.9 0.0
1996 29 0.0 19.8 0.0
1997 31 0.0 20.0 0.0
1998 32 0.0 21.6 0.0
1999 15 0.0 12.4 0.0
2000 13 0.0 1.2 11.2 0.0
2001 14 0.0 1.2 11.1 0.0
2002 10 0.0 0.9 7.7 0.0
2003 10 0.0 0.9 8.7 0.0
2004 9 0.0 0.8 7.7 0.0
2005 7 0.0 0.7 5.7 0.0
2006 9 0.0 0.8 7.7 0.0
2007 8 0.0 0.7 6.8 0.0
2008 8 0.0 0.8 6.6 0.0
2009 8 0.0 0.7 6.4 0.0
2010 12 0.0 1.1 10.6 0.0
2011 8 0.0 0.7 6.6 0.0
2012 9 0.0 0.9 6.9 0.0
2013 8 0.0 0.8 6.3 0.0
2014 8 0.0 0.7 7.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKJÅK (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKJÅK (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKJÅK (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:8:7 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT SKJÅK LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:3:28 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKJÅK KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:5:22 NAV OPPLAND NAV SKJÅK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.0