FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-FRON, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØR-FRON (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17 8 25 17 3 20 5 5
1981 21 21 42 20 13 33 1 8 9
1982 21 21 42 20 13 33 1 8 9
1983 22 26 48 21 12 33 1 14 15
1984 16 12 28 16 3 19 9 9
1985 17 11 28 16 4 20 1 7 8
1986 17 15 32 17 3 20 12 12
1987 17 12 29 17 3 20 9 9
1988 15 14 29 14 4 18 1 10 11
1989 15 13 28 14 5 19 1 8 9
1990 14 14 28 14 6 20 8 8
1991 14 17 31 13 6 19 1 11 12
1992 15 17 32 14 6 20 1 11 12
1993 16 22 38 14 10 24 2 12 14
1994 16 23 39 14 10 24 2 13 15
1995 17 23 40 15 9 24 2 14 16
1996 18 20 38 17 11 28 1 9 10
1997 16 18 34 15 11 26 1 7 8
1998 16 18 34 14 9 23 2 9 11
1999 11 10 21 9 7 16 2 3 5
2000 14 9 23 13 6 19 1 3 4
2001 12 9 21 9 5 14 3 4 7
2002 8 10 18 8 4 12 6 6
2003 7 10 17 7 5 12 5 5
2004 6 9 15 5 3 8 1 6 7
2005 7 6 13 7 2 9 4 4
2006 6 9 15 6 4 10 5 5
2007 4 8 12 4 6 10 2 2
2008 3 4 7 3 2 5 2 2
2009 2 3 5 2 3 5
2010 3 2 5 3 2 5
2011 3 2 5 3 2 5
2012 3 2 5 3 2 5
2013 3 5 8 3 3 6 2 2
2014 2 2 4 2 2 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØR-FRON (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.0 5.9 22.9 17.0 3.0 20.0 2.9 2.9
1981 20.8 17.1 37.8 20.0 13.0 33.0 0.8 4.1 4.8
1982 20.8 16.6 37.3 20.0 13.0 33.0 0.8 3.6 4.3
1983 21.8 18.6 40.3 21.0 12.0 33.0 0.8 6.6 7.3
1984 16.0 6.7 22.7 16.0 3.0 19.0 3.7 3.7
1985 16.4 6.7 23.1 16.0 4.0 20.0 0.4 2.7 3.2
1986 17.0 7.6 24.6 17.0 3.0 20.0 4.6 4.6
1987 17.0 6.3 23.3 17.0 3.0 20.0 3.3 3.3
1988 14.5 8.6 23.1 14.0 4.0 18.0 0.5 4.6 5.1
1989 14.5 8.6 23.1 14.0 5.0 19.0 0.5 3.6 4.1
1990 14.0 9.6 23.6 14.0 6.0 20.0 3.6 3.6
1991 13.5 10.7 24.2 13.0 6.0 19.0 0.5 4.7 5.2
1992 14.5 10.7 25.2 14.0 6.0 20.0 0.5 4.7 5.2
1993 15.4 14.8 30.2 14.0 10.0 24.0 1.4 4.8 6.2
1994 15.0 18.0 33.0 14.0 10.0 24.0 1.0 8.1 9.1
1995 15.6 17.2 32.8 15.0 9.0 24.0 0.6 8.2 8.8
1996 17.5 14.8 32.3 17.0 11.0 28.0 0.5 3.8 4.3
1997 15.8 14.9 30.7 15.0 11.0 26.0 0.8 3.9 4.7
1998 15.6 13.2 28.8 14.0 9.0 23.0 1.6 4.2 5.8
1999 10.6 8.9 19.5 9.0 7.0 16.0 1.6 1.9 3.5
2000 13.8 7.9 21.7 13.0 6.0 19.0 0.8 1.9 2.7
2001 11.1 8.1 19.2 9.0 5.0 14.0 2.1 3.1 5.2
2002 8.0 8.1 16.1 8.0 4.0 12.0 4.1 4.1
2003 7.0 8.0 15.0 7.0 5.0 12.0 3.0 3.0
2004 5.2 6.8 12.0 5.0 3.0 8.0 0.2 3.8 4.0
2005 7.0 4.6 11.6 7.0 2.0 9.0 2.6 2.6
2006 6.0 7.4 13.4 6.0 4.0 10.0 3.4 3.4
2007 4.0 7.6 11.6 4.0 6.0 10.0 1.6 1.6
2008 3.0 3.0 6.0 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0
2009 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2010 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2011 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2012 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2013 3.0 4.1 7.1 3.0 3.0 6.0 1.1 1.1
2014 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØR-FRON (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 25 0.0 22.9 0.0
1981 42 0.0 37.8 0.0
1982 42 0.0 37.3 0.0
1983 48 0.0 40.3 0.0
1984 28 0.0 22.7 0.0
1985 28 0.0 23.1 0.0
1986 32 0.0 24.6 0.0
1987 29 0.0 23.3 0.0
1988 29 0.0 23.1 0.0
1989 28 0.0 23.1 0.0
1990 28 0.0 23.6 0.0
1991 31 0.0 24.2 0.0
1992 32 0.0 25.2 0.0
1993 38 0.0 30.2 0.0
1994 39 0.0 33.0 0.0
1995 40 0.0 32.8 0.0
1996 38 0.0 32.3 0.0
1997 34 0.0 30.7 0.0
1998 34 0.0 28.8 0.0
1999 21 0.0 19.5 0.0
2000 23 0.0 1.9 21.7 0.0
2001 21 0.0 1.7 19.2 0.0
2002 18 0.0 1.4 16.1 0.0
2003 17 0.0 1.4 15.0 0.0
2004 15 0.0 1.3 12.0 0.0
2005 13 0.0 1.1 11.6 0.0
2006 15 0.0 1.3 13.4 0.0
2007 12 0.0 1.0 11.6 0.0
2008 7 0.0 0.6 6.0 0.0
2009 5 0.0 0.5 5.0 0.0
2010 5 0.0 0.4 5.0 0.0
2011 5 0.0 0.5 5.0 0.0
2012 5 0.0 0.5 5.0 0.0
2013 8 0.0 0.7 7.1 0.0
2014 4 0.0 0.4 4.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØR-FRON (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØR-FRON (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØR-FRON (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:5:25 NAV OPPLAND NAV SØR-FRON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0