FORVALTNINGSDATABASEN

JEVNAKER, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i JEVNAKER (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31 23 54 29 13 42 2 10 12
1981 27 25 52 26 13 39 1 12 13
1982 21 26 47 19 14 33 2 12 14
1983 27 26 53 24 11 35 3 15 18
1984 23 22 45 22 9 31 1 13 14
1985 26 23 49 25 9 34 1 14 15
1986 25 22 47 22 7 29 3 15 18
1987 24 25 49 21 9 30 3 16 19
1988 25 25 50 22 8 30 3 17 20
1989 23 25 48 20 10 30 3 15 18
1990 21 27 48 18 10 28 3 17 20
1991 21 27 48 19 11 30 2 16 18
1992 19 29 48 18 12 30 1 17 18
1993 16 34 50 16 13 29 21 21
1994 15 31 46 15 13 28 18 18
1995 14 29 43 14 12 26 17 17
1996 16 33 49 16 14 30 19 19
1997 18 30 48 18 14 32 16 16
1998 18 29 47 17 14 31 1 15 16
1999 14 37 51 13 19 32 1 18 19
2000 9 15 24 8 8 16 1 7 8
2001 9 14 23 8 8 16 1 6 7
2002 13 15 28 12 12 24 1 3 4
2003 6 13 19 5 10 15 1 3 4
2004 7 12 19 6 9 15 1 3 4
2005 6 13 19 5 11 16 1 2 3
2006 7 12 19 6 9 15 1 3 4
2007 7 12 19 5 9 14 2 3 5
2008 7 10 17 5 7 12 2 3 5
2009 5 15 20 4 11 15 1 4 5
2010 6 11 17 5 7 12 1 4 5
2011 4 12 16 3 9 12 1 3 4
2012 6 13 19 5 9 14 1 4 5
2013 6 12 18 5 6 11 1 6 7
2014 5 12 17 4 6 10 1 6 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i JEVNAKER (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30.0 17.8 47.8 29.0 13.0 42.0 1.0 4.8 5.8
1981 26.5 18.8 45.3 26.0 13.0 39.0 0.5 5.8 6.3
1982 20.0 19.7 39.7 19.0 14.0 33.0 1.0 5.7 6.7
1983 25.8 18.0 43.9 24.0 11.0 35.0 1.8 7.0 8.9
1984 22.5 13.8 36.3 22.0 9.0 31.0 0.5 4.8 5.3
1985 25.5 14.0 39.5 25.0 9.0 34.0 0.5 5.0 5.5
1986 23.2 13.0 36.2 22.0 7.0 29.0 1.2 6.0 7.2
1987 22.6 15.7 38.4 21.0 9.0 30.0 1.6 6.7 8.4
1988 23.6 15.7 39.3 22.0 8.0 30.0 1.6 7.7 9.3
1989 21.2 16.5 37.7 20.0 10.0 30.0 1.2 6.5 7.7
1990 19.9 16.4 36.3 18.0 10.0 28.0 1.9 6.4 8.3
1991 20.0 18.0 38.1 19.0 11.0 30.0 1.0 7.0 8.1
1992 18.6 19.6 38.2 18.0 12.0 30.0 0.6 7.7 8.2
1993 16.0 21.5 37.5 16.0 13.0 29.0 8.5 8.5
1994 15.0 22.0 37.0 15.0 13.0 28.0 9.0 9.0
1995 14.0 22.4 36.4 14.0 12.0 26.0 10.4 10.4
1996 16.0 22.7 38.7 16.0 14.0 30.0 8.7 8.7
1997 18.0 23.1 41.1 18.0 14.0 32.0 9.1 9.1
1998 17.3 23.1 40.4 17.0 14.0 31.0 0.3 9.1 9.4
1999 13.1 29.9 43.0 13.0 19.0 32.0 0.1 10.9 11.0
2000 8.5 12.9 21.4 8.0 8.0 16.0 0.5 4.9 5.4
2001 8.5 11.5 20.0 8.0 8.0 16.0 0.5 3.5 4.0
2002 12.5 13.7 26.2 12.0 12.0 24.0 0.5 1.7 2.2
2003 5.5 11.4 16.9 5.0 10.0 15.0 0.5 1.4 1.9
2004 6.5 10.3 16.8 6.0 9.0 15.0 0.5 1.3 1.8
2005 5.5 11.7 17.2 5.0 11.0 16.0 0.5 0.7 1.2
2006 6.5 10.2 16.7 6.0 9.0 15.0 0.5 1.2 1.7
2007 5.9 10.2 16.1 5.0 9.0 14.0 0.9 1.2 2.1
2008 6.3 8.0 14.3 5.0 7.0 12.0 1.3 1.0 2.3
2009 4.5 13.0 17.5 4.0 11.0 15.0 0.5 2.0 2.5
2010 5.6 9.0 14.6 5.0 7.0 12.0 0.6 2.0 2.6
2011 3.6 10.2 13.8 3.0 9.0 12.0 0.6 1.2 1.8
2012 5.6 10.8 16.4 5.0 9.0 14.0 0.6 1.8 2.4
2013 5.6 9.3 14.9 5.0 6.0 11.0 0.6 3.3 3.9
2014 4.6 9.6 14.2 4.0 6.0 10.0 0.6 3.6 4.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i JEVNAKER (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 54 0.0 47.8 0.0
1981 52 0.0 45.3 0.0
1982 47 0.0 39.7 0.0
1983 53 0.0 43.9 0.0
1984 45 0.0 36.3 0.0
1985 49 0.0 39.5 0.0
1986 47 0.0 36.2 0.0
1987 49 0.0 38.4 0.0
1988 50 0.0 39.3 0.0
1989 48 0.0 37.7 0.0
1990 48 0.0 36.3 0.0
1991 48 0.0 38.1 0.0
1992 48 0.0 38.2 0.0
1993 50 0.0 37.5 0.0
1994 46 0.0 37.0 0.0
1995 43 0.0 36.4 0.0
1996 49 0.0 38.7 0.0
1997 48 0.0 41.1 0.0
1998 47 0.0 40.4 0.0
1999 51 0.0 43.0 0.0
2000 24 0.0 1.1 21.4 0.0
2001 23 0.0 1.1 20.0 0.0
2002 28 0.0 1.3 26.2 0.0
2003 19 0.0 0.9 16.9 0.0
2004 19 0.0 0.9 16.8 0.0
2005 19 0.0 0.9 17.2 0.0
2006 19 0.0 0.9 16.7 0.0
2007 19 0.0 0.8 16.1 0.0
2008 17 0.0 0.8 14.3 0.0
2009 20 0.0 0.9 17.5 0.0
2010 17 0.0 0.8 14.6 0.0
2011 16 0.0 0.7 13.8 0.0
2012 19 0.0 0.9 16.4 0.0
2013 18 0.0 0.9 14.9 0.0
2014 17 0.0 0.8 14.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i JEVNAKER (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i JEVNAKER (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.0
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i JEVNAKER (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:12 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I JEVNAKER KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:5:10 NAV OPPLAND NAV JEVNAKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.0
4:7:15:6:5 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JEVNAKER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.2