FORVALTNINGSDATABASEN

SØNDRE LAND, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØNDRE LAND (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 66 81 147 64 50 114 2 31 33
1981 64 106 170 63 65 128 1 41 42
1982 64 96 160 61 53 114 3 43 46
1983 85 89 174 80 51 131 5 38 43
1984 68 93 161 62 53 115 6 40 46
1985 62 93 155 58 51 109 4 42 46
1986 66 99 165 62 52 114 4 47 51
1987 66 100 166 63 45 108 3 55 58
1988 58 91 149 54 43 97 4 48 52
1989 55 82 137 51 45 96 4 37 41
1990 59 90 149 48 44 92 11 46 57
1991 61 92 153 49 47 96 12 45 57
1992 54 93 147 45 45 90 9 48 57
1993 57 93 150 46 46 92 11 47 58
1994 52 92 144 45 40 85 7 52 59
1995 46 91 137 41 38 79 5 53 58
1996 46 89 135 40 41 81 6 48 54
1997 44 83 127 38 36 74 6 47 53
1998 43 87 130 37 39 76 6 48 54
1999 43 71 114 37 35 72 6 36 42
2000 32 61 93 31 31 62 1 30 31
2001 27 62 89 24 27 51 3 35 38
2002 9 7 16 8 5 13 1 2 3
2003 11 12 23 10 7 17 1 5 6
2004 10 8 18 9 4 13 1 4 5
2005 7 11 18 6 7 13 1 4 5
2006 9 10 19 8 4 12 1 6 7
2007 8 11 19 8 5 13 6 6
2008 8 11 19 8 6 14 5 5
2009 9 11 20 9 5 14 6 6
2010 8 10 18 8 6 14 4 4
2011 7 11 18 7 7 14 4 4
2012 7 10 17 7 7 14 3 3
2013 5 11 16 5 6 11 5 5
2014 3 6 9 3 4 7 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØNDRE LAND (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 65.4 66.4 131.8 64.0 50.1 114.1 1.4 16.3 17.7
1981 63.8 85.8 149.6 63.0 65.1 128.1 0.8 20.7 21.5
1982 62.8 75.7 138.5 61.0 53.0 114.1 1.8 22.6 24.4
1983 82.5 70.2 152.7 80.0 51.0 131.1 2.5 19.1 21.6
1984 65.4 72.4 137.9 62.0 53.0 115.1 3.4 19.4 22.8
1985 60.4 70.7 131.1 58.0 51.0 109.0 2.4 19.6 22.0
1986 64.0 74.3 138.3 62.0 52.0 114.0 2.0 22.3 24.3
1987 64.5 73.0 137.5 63.0 45.0 108.0 1.5 28.0 29.5
1988 56.8 69.5 126.2 54.0 43.0 97.0 2.8 26.4 29.2
1989 53.9 65.4 119.3 51.0 45.0 96.0 2.9 20.4 23.3
1990 54.0 69.9 123.9 48.0 44.0 92.0 6.0 25.9 31.9
1991 54.4 71.3 125.8 49.0 47.0 96.0 5.4 24.3 29.8
1992 48.7 70.6 119.3 45.0 45.0 90.0 3.7 25.6 29.4
1993 49.4 69.3 118.7 46.0 46.0 92.0 3.4 23.3 26.7
1994 47.3 67.2 114.5 45.0 40.0 85.0 2.3 27.2 29.5
1995 43.6 66.7 110.3 41.0 38.0 79.0 2.6 28.7 31.3
1996 43.2 65.6 108.8 40.0 41.0 81.0 3.2 24.6 27.8
1997 41.4 61.0 102.3 38.0 36.0 74.0 3.4 25.0 28.3
1998 39.9 63.4 103.3 37.0 39.0 76.0 2.9 24.4 27.3
1999 40.2 54.8 95.1 37.0 35.0 72.0 3.2 19.9 23.1
2000 31.5 47.3 78.9 31.0 31.0 62.0 0.5 16.4 16.9
2001 25.8 46.4 72.3 24.0 27.0 51.0 1.8 19.4 21.3
2002 8.4 6.0 14.4 8.0 5.0 13.0 0.4 1.0 1.4
2003 10.8 9.5 20.3 10.0 7.0 17.0 0.8 2.5 3.3
2004 9.8 6.0 15.8 9.0 4.0 13.0 0.8 2.0 2.8
2005 6.8 8.7 15.5 6.0 7.0 13.0 0.8 1.7 2.5
2006 8.6 8.2 16.8 8.0 4.0 12.0 0.6 4.2 4.8
2007 8.0 8.8 16.8 8.0 5.0 13.0 3.8 3.8
2008 8.0 9.1 17.1 8.0 6.0 14.0 3.1 3.1
2009 9.0 8.5 17.5 9.0 5.0 14.0 3.5 3.5
2010 8.0 8.2 16.2 8.0 6.0 14.0 2.2 2.2
2011 7.0 9.6 16.6 7.0 7.0 14.0 2.6 2.6
2012 7.0 9.2 16.2 7.0 7.0 14.0 2.2 2.2
2013 5.0 9.2 14.2 5.0 6.0 11.0 3.2 3.2
2014 3.0 5.6 8.6 3.0 4.0 7.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØNDRE LAND (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 147 0.1 131.8 0.1
1981 170 0.1 149.6 0.1
1982 160 0.1 138.5 0.1
1983 174 0.1 152.7 0.1
1984 161 0.1 137.9 0.1
1985 155 0.1 131.1 0.1
1986 165 0.1 138.3 0.1
1987 166 0.1 137.5 0.1
1988 149 0.1 126.2 0.1
1989 137 0.1 119.3 0.1
1990 149 0.1 123.9 0.1
1991 153 0.1 125.8 0.1
1992 147 0.1 119.3 0.1
1993 150 0.1 118.7 0.1
1994 144 0.1 114.5 0.1
1995 137 0.1 110.3 0.1
1996 135 0.1 108.8 0.1
1997 127 0.1 102.3 0.1
1998 130 0.1 103.3 0.1
1999 114 0.1 95.1 0.1
2000 93 0.1 4.7 78.9 0.1
2001 89 0.1 4.6 72.3 0.1
2002 16 0.0 0.8 14.4 0.0
2003 23 0.0 1.2 20.3 0.0
2004 18 0.0 1.0 15.8 0.0
2005 18 0.0 1.0 15.5 0.0
2006 19 0.0 1.0 16.8 0.0
2007 19 0.0 1.0 16.8 0.0
2008 19 0.0 1.0 17.1 0.0
2009 20 0.0 1.1 17.5 0.0
2010 18 0.0 1.0 16.2 0.0
2011 18 0.0 1.0 16.6 0.0
2012 17 0.0 1.0 16.2 0.0
2013 16 0.0 0.9 14.2 0.0
2014 9 0.0 0.5 8.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØNDRE LAND (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØNDRE LAND (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.6
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØNDRE LAND (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:31 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I SØNDRE LAND KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:5:23 NAV OPPLAND NAV SØNDRE LAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.6
4:7:15:7:5 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT SØNDRE LAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0