FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-AURDAL, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØR-AURDAL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24 17 41 23 6 29 1 11 12
1981 25 31 56 24 16 40 1 15 16
1982 21 19 40 20 8 28 1 11 12
1983 25 21 46 24 8 32 1 13 14
1984 22 21 43 21 8 29 1 13 14
1985 22 22 44 20 7 27 2 15 17
1986 22 23 45 20 10 30 2 13 15
1987 20 22 42 19 9 28 1 13 14
1988 20 26 46 20 7 27 19 19
1989 18 27 45 18 10 28 17 17
1990 19 30 49 18 10 28 1 20 21
1991 20 31 51 19 8 27 1 23 24
1992 20 30 50 18 8 26 2 22 24
1993 20 29 49 18 6 24 2 23 25
1994 19 27 46 15 7 22 4 20 24
1995 17 29 46 14 7 21 3 22 25
1996 17 24 41 15 7 22 2 17 19
1997 19 25 44 16 6 22 3 19 22
1998 20 24 44 17 5 22 3 19 22
1999 21 22 43 17 8 25 4 14 18
2000 11 11 22 9 3 12 2 8 10
2001 10 11 21 9 4 13 1 7 8
2002 8 6 14 8 3 11 3 3
2003 9 6 15 9 2 11 4 4
2004 8 6 14 8 2 10 4 4
2005 7 6 13 7 3 10 3 3
2006 6 6 12 6 3 9 3 3
2007 6 6 12 5 3 8 1 3 4
2008 5 8 13 5 3 8 5 5
2009 5 5 10 5 3 8 2 2
2010 5 7 12 5 4 9 3 3
2011 4 9 13 4 7 11 2 2
2012 4 6 10 4 5 9 1 1
2013 4 6 10 4 5 9 1 1
2014 1 4 5 1 4 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØR-AURDAL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23.8 11.0 34.8 23.0 6.0 29.0 0.8 5.0 5.8
1981 24.8 23.6 48.4 24.0 16.0 40.0 0.8 7.6 8.4
1982 20.8 13.9 34.7 20.0 8.0 28.0 0.8 5.9 6.7
1983 24.8 14.8 39.6 24.0 8.0 32.0 0.8 6.8 7.6
1984 21.8 15.1 36.8 21.0 8.0 29.0 0.8 7.1 7.8
1985 21.6 15.4 37.0 20.0 7.0 27.0 1.6 8.4 10.0
1986 21.6 17.3 38.9 20.0 10.0 30.0 1.6 7.3 8.9
1987 19.8 16.2 36.0 19.0 9.0 28.0 0.8 7.2 8.0
1988 20.0 17.2 37.2 20.0 7.0 27.0 10.2 10.2
1989 18.0 19.1 37.1 18.0 10.0 28.0 9.1 9.1
1990 18.2 19.6 37.8 18.0 10.0 28.0 0.2 9.6 9.8
1991 19.2 19.1 38.4 19.0 8.0 27.0 0.2 11.1 11.4
1992 18.7 18.4 37.1 18.0 8.0 26.0 0.7 10.4 11.1
1993 18.6 15.4 34.0 18.0 6.0 24.0 0.6 9.4 10.0
1994 16.5 17.4 33.9 15.0 7.0 22.0 1.5 10.4 11.9
1995 16.2 19.0 35.2 14.0 7.0 21.0 2.2 12.0 14.2
1996 16.1 15.2 31.3 15.0 7.0 22.0 1.1 8.2 9.3
1997 17.2 14.9 32.2 16.0 6.0 22.0 1.2 8.9 10.2
1998 18.3 14.4 32.7 17.0 5.0 22.0 1.3 9.4 10.7
1999 18.0 15.1 33.1 17.0 8.0 25.0 1.0 7.1 8.1
2000 10.3 7.1 17.4 9.0 3.0 12.0 1.3 4.1 5.4
2001 9.5 7.4 16.9 9.0 4.0 13.0 0.5 3.4 3.9
2002 8.0 4.3 12.3 8.0 3.0 11.0 1.3 1.3
2003 9.0 3.8 12.8 9.0 2.0 11.0 1.8 1.8
2004 8.0 3.8 11.8 8.0 2.0 10.0 1.8 1.8
2005 7.0 4.3 11.3 7.0 3.0 10.0 1.3 1.3
2006 6.0 4.3 10.3 6.0 3.0 9.0 1.3 1.3
2007 5.1 4.3 9.4 5.0 3.0 8.0 0.1 1.3 1.4
2008 5.0 5.3 10.3 5.0 3.0 8.0 2.3 2.3
2009 5.0 3.8 8.8 5.0 3.0 8.0 0.8 0.8
2010 5.0 5.7 10.7 5.0 4.0 9.0 1.7 1.7
2011 4.0 7.8 11.8 4.0 7.0 11.0 0.8 0.8
2012 4.0 5.5 9.5 4.0 5.0 9.0 0.5 0.5
2013 4.0 5.5 9.5 4.0 5.0 9.0 0.5 0.5
2014 1.0 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØR-AURDAL (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 41 0.0 34.8 0.0
1981 56 0.0 48.4 0.0
1982 40 0.0 34.7 0.0
1983 46 0.0 39.6 0.0
1984 43 0.0 36.8 0.0
1985 44 0.0 37.0 0.0
1986 45 0.0 38.9 0.0
1987 42 0.0 36.0 0.0
1988 46 0.0 37.2 0.0
1989 45 0.0 37.1 0.0
1990 49 0.0 37.8 0.0
1991 51 0.0 38.4 0.0
1992 50 0.0 37.1 0.0
1993 49 0.0 34.0 0.0
1994 46 0.0 33.9 0.0
1995 46 0.0 35.2 0.0
1996 41 0.0 31.3 0.0
1997 44 0.0 32.2 0.0
1998 44 0.0 32.7 0.0
1999 43 0.0 33.1 0.0
2000 22 0.0 1.8 17.4 0.0
2001 21 0.0 1.7 16.9 0.0
2002 14 0.0 1.1 12.3 0.0
2003 15 0.0 1.2 12.8 0.0
2004 14 0.0 1.2 11.8 0.0
2005 13 0.0 1.0 11.3 0.0
2006 12 0.0 0.9 10.3 0.0
2007 12 0.0 0.9 9.4 0.0
2008 13 0.0 0.9 10.3 0.0
2009 10 0.0 0.7 8.8 0.0
2010 12 0.0 0.9 10.7 0.0
2011 13 0.0 1.0 11.8 0.0
2012 10 0.0 0.7 9.5 0.0
2013 10 0.0 0.8 9.5 0.0
2014 5 0.0 0.4 5.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØR-AURDAL (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØR-AURDAL (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØR-AURDAL (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:32 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I SØR-AURDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:5:24 NAV OPPLAND NAV VALDRES SØR-AURDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:7:6 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT SØR-AURDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0