FORVALTNINGSDATABASEN

ETNEDAL, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ETNEDAL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20 8 28 17 4 21 3 4 7
1981 20 8 28 17 3 20 3 5 8
1982 18 11 29 16 3 19 2 8 10
1983 19 11 30 16 3 19 3 8 11
1984 15 9 24 13 4 17 2 5 7
1985 16 9 25 15 1 16 1 8 9
1986 15 11 26 14 2 16 1 9 10
1987 12 10 22 11 3 14 1 7 8
1988 10 12 22 9 5 14 1 7 8
1989 11 12 23 10 4 14 1 8 9
1990 13 14 27 10 3 13 3 11 14
1991 13 12 25 10 2 12 3 10 13
1992 12 14 26 10 3 13 2 11 13
1993 12 14 26 10 3 13 2 11 13
1994 9 13 22 7 4 11 2 9 11
1995 10 13 23 8 4 12 2 9 11
1996 8 13 21 6 5 11 2 8 10
1997 9 10 19 7 5 12 2 5 7
1998 9 10 19 7 7 14 2 3 5
1999 5 4 9 5 3 8 1 1
2000 6 4 10 6 4 10
2001 4 5 9 4 3 7 2 2
2002 2 5 7 2 3 5 2 2
2003 2 5 7 2 3 5 2 2
2004 2 5 7 2 3 5 2 2
2005 2 5 7 2 3 5 2 2
2006 2 4 6 2 3 5 1 1
2007 2 4 6 2 4 6
2008 2 5 7 2 3 5 2 2
2009 2 3 5 2 3 5
2010 2 4 6 2 2 4 2 2
2011 2 4 6 2 3 5 1 1
2012 1 3 4 1 3 4
2013 1 3 4 1 3 4
2014 1 2 3 1 2 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ETNEDAL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.6 6.0 24.6 17.0 4.0 21.0 1.6 2.0 3.6
1981 18.6 5.3 23.9 17.0 3.0 20.0 1.6 2.3 3.9
1982 17.2 7.1 24.4 16.0 3.0 19.0 1.2 4.1 5.4
1983 18.0 7.3 25.2 16.0 3.0 19.0 2.0 4.3 6.2
1984 14.2 6.1 20.3 13.0 4.0 17.0 1.2 2.1 3.3
1985 15.5 5.3 20.8 15.0 1.0 16.0 0.5 4.3 4.8
1986 14.5 6.5 21.0 14.0 2.0 16.0 0.5 4.5 5.0
1987 11.8 6.6 18.4 11.0 3.0 14.0 0.8 3.6 4.3
1988 9.8 8.8 18.5 9.0 5.0 14.0 0.8 3.8 4.5
1989 10.8 8.1 18.9 10.0 4.0 14.0 0.8 4.1 4.9
1990 10.9 7.7 18.6 10.0 3.0 13.0 0.9 4.7 5.6
1991 10.9 6.4 17.4 10.0 2.0 12.0 0.9 4.4 5.4
1992 10.8 7.7 18.6 10.0 3.0 13.0 0.8 4.7 5.6
1993 10.9 7.7 18.6 10.0 3.0 13.0 0.9 4.7 5.6
1994 7.9 9.8 17.7 7.0 4.0 11.0 0.9 5.8 6.7
1995 8.9 9.1 18.0 8.0 4.0 12.0 0.9 5.1 6.0
1996 7.3 8.6 15.9 6.0 5.0 11.0 1.4 3.6 4.9
1997 7.8 8.2 16.0 7.0 5.0 12.0 0.8 3.2 4.0
1998 7.4 9.1 16.5 7.0 7.0 14.0 0.4 2.1 2.5
1999 5.0 3.8 8.8 5.0 3.0 8.0 0.8 0.8
2000 6.0 4.0 10.0 6.0 4.0 10.0
2001 4.0 4.0 8.0 4.0 3.0 7.0 1.0 1.0
2002 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0
2003 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0
2004 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0
2005 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0
2006 2.0 3.4 5.4 2.0 3.0 5.0 0.4 0.4
2007 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0
2008 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0
2009 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2010 2.0 3.6 5.6 2.0 2.0 4.0 1.6 1.6
2011 2.0 3.8 5.8 2.0 3.0 5.0 0.8 0.8
2012 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0
2013 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0
2014 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ETNEDAL (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 28 0.0 24.6 0.0
1981 28 0.0 23.9 0.0
1982 29 0.0 24.4 0.0
1983 30 0.0 25.2 0.0
1984 24 0.0 20.3 0.0
1985 25 0.0 20.8 0.0
1986 26 0.0 21.0 0.0
1987 22 0.0 18.4 0.0
1988 22 0.0 18.5 0.0
1989 23 0.0 18.9 0.0
1990 27 0.0 18.6 0.0
1991 25 0.0 17.4 0.0
1992 26 0.0 18.6 0.0
1993 26 0.0 18.6 0.0
1994 22 0.0 17.7 0.0
1995 23 0.0 18.0 0.0
1996 21 0.0 15.9 0.0
1997 19 0.0 16.0 0.0
1998 19 0.0 16.5 0.0
1999 9 0.0 8.8 0.0
2000 10 0.0 1.7 10.0 0.0
2001 9 0.0 1.6 8.0 0.0
2002 7 0.0 1.3 6.0 0.0
2003 7 0.0 1.2 6.0 0.0
2004 7 0.0 1.2 6.0 0.0
2005 7 0.0 1.3 6.0 0.0
2006 6 0.0 1.2 5.4 0.0
2007 6 0.0 1.1 6.0 0.0
2008 7 0.0 1.3 6.0 0.0
2009 5 0.0 0.9 5.0 0.0
2010 6 0.0 1.1 5.6 0.0
2011 6 0.0 1.1 5.8 0.0
2012 4 0.0 0.8 4.0 0.0
2013 4 0.0 0.8 4.0 0.0
2014 3 0.0 0.6 3.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ETNEDAL (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ETNEDAL (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ETNEDAL (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:6 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ETNEDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:5:3 NAV OPPLAND NAV VALDRES ETNEDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:7:1 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT ETNEDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0