FORVALTNINGSDATABASEN

VESTRE SLIDRE, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VESTRE SLIDRE (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 13 32 14 6 20 5 7 12
1981 20 27 47 17 13 30 3 14 17
1982 17 13 30 14 3 17 3 10 13
1983 20 14 34 17 4 21 3 10 13
1984 17 18 35 15 4 19 2 14 16
1985 18 17 35 16 3 19 2 14 16
1986 17 19 36 15 5 20 2 14 16
1987 16 19 35 14 5 19 2 14 16
1988 21 18 39 20 3 23 1 15 16
1989 21 18 39 20 3 23 1 15 16
1990 22 19 41 19 2 21 3 17 20
1991 22 21 43 19 4 23 3 17 20
1992 21 23 44 17 5 22 4 18 22
1993 18 23 41 14 5 19 4 18 22
1994 16 17 33 14 6 20 2 11 13
1995 18 19 37 15 8 23 3 11 14
1996 14 21 35 13 7 20 1 14 15
1997 14 19 33 13 9 22 1 10 11
1998 12 20 32 11 9 20 1 11 12
1999 14 25 39 13 12 25 1 13 14
2000 11 11 22 10 7 17 1 4 5
2001 12 11 23 10 7 17 2 4 6
2002 11 6 17 10 3 13 1 3 4
2003 13 7 20 12 4 16 1 3 4
2004 11 8 19 10 5 15 1 3 4
2005 3 5 8 3 3 6 2 2
2006 13 10 23 12 5 17 1 5 6
2007 10 10 20 10 7 17 3 3
2008 11 10 21 11 4 15 6 6
2009 12 12 24 12 8 20 4 4
2010 14 8 22 14 5 19 3 3
2011 14 10 24 14 7 21 3 3
2012 16 10 26 14 6 20 2 4 6
2013 15 10 25 13 8 21 2 2 4
2014 17 8 25 15 8 23 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VESTRE SLIDRE (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.5 8.5 26.1 14.0 6.0 20.0 3.5 2.5 6.1
1981 19.0 19.2 38.3 17.0 13.0 30.0 2.0 6.2 8.3
1982 16.0 6.8 22.8 14.0 3.0 17.0 2.0 3.8 5.8
1983 19.0 8.0 27.1 17.0 4.0 21.0 2.0 4.0 6.1
1984 16.4 9.1 25.5 15.0 4.0 19.0 1.4 5.1 6.5
1985 17.5 8.1 25.6 16.0 3.0 19.0 1.5 5.1 6.6
1986 16.5 10.0 26.6 15.0 5.0 20.0 1.5 5.0 6.6
1987 15.0 11.0 26.0 14.0 5.0 19.0 1.0 6.0 7.0
1988 20.5 10.4 30.9 20.0 3.0 23.0 0.5 7.3 7.8
1989 20.5 10.7 31.2 20.0 3.0 23.0 0.5 7.7 8.2
1990 21.4 9.9 31.2 19.0 2.0 21.0 2.4 7.8 10.2
1991 21.4 11.8 33.2 19.0 4.0 23.0 2.4 7.8 10.2
1992 19.9 12.3 32.2 17.0 5.0 22.0 2.9 7.3 10.2
1993 16.9 12.0 28.9 14.0 5.0 19.0 2.9 7.0 9.9
1994 15.4 11.5 27.0 14.0 6.0 20.0 1.5 5.5 7.0
1995 17.0 13.1 30.0 15.0 8.0 23.0 2.0 5.1 7.0
1996 13.5 13.8 27.3 13.0 7.0 20.0 0.5 6.8 7.3
1997 13.5 13.3 26.9 13.0 9.0 22.0 0.5 4.3 4.9
1998 11.5 14.4 26.0 11.0 9.0 20.0 0.5 5.4 6.0
1999 13.5 18.6 32.1 13.0 12.0 25.0 0.5 6.6 7.1
2000 10.5 8.9 19.4 10.0 7.0 17.0 0.5 1.9 2.4
2001 11.1 9.5 20.6 10.0 7.0 17.0 1.1 2.5 3.6
2002 10.5 4.6 15.1 10.0 3.0 13.0 0.5 1.6 2.1
2003 12.5 5.2 17.7 12.0 4.0 16.0 0.5 1.2 1.7
2004 10.8 6.8 17.6 10.0 5.0 15.0 0.8 1.8 2.6
2005 3.0 3.8 6.8 3.0 3.0 6.0 0.8 0.8
2006 12.4 7.8 20.2 12.0 5.0 17.0 0.4 2.8 3.2
2007 10.0 8.6 18.6 10.0 7.0 17.0 1.6 1.6
2008 11.0 7.6 18.6 11.0 4.0 15.0 3.6 3.6
2009 12.0 10.6 22.6 12.0 8.0 20.0 2.6 2.6
2010 14.0 6.2 20.2 14.0 5.0 19.0 1.2 1.2
2011 14.0 8.2 22.2 14.0 7.0 21.0 1.2 1.2
2012 15.0 7.7 22.7 14.0 6.0 20.0 1.0 1.7 2.7
2013 14.0 9.1 23.1 13.0 8.0 21.0 1.0 1.1 2.1
2014 16.0 8.0 24.0 15.0 8.0 23.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VESTRE SLIDRE (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 32 0.0 26.1 0.0
1981 47 0.0 38.3 0.0
1982 30 0.0 22.8 0.0
1983 34 0.0 27.1 0.0
1984 35 0.0 25.5 0.0
1985 35 0.0 25.6 0.0
1986 36 0.0 26.6 0.0
1987 35 0.0 26.0 0.0
1988 39 0.0 30.9 0.0
1989 39 0.0 31.2 0.0
1990 41 0.0 31.2 0.0
1991 43 0.0 33.2 0.0
1992 44 0.0 32.2 0.0
1993 41 0.0 28.9 0.0
1994 33 0.0 27.0 0.0
1995 37 0.0 30.0 0.0
1996 35 0.0 27.3 0.0
1997 33 0.0 26.9 0.0
1998 32 0.0 26.0 0.0
1999 39 0.0 32.1 0.0
2000 22 0.0 2.2 19.4 0.0
2001 23 0.0 2.4 20.6 0.0
2002 17 0.0 1.8 15.1 0.0
2003 20 0.0 2.1 17.7 0.0
2004 19 0.0 2.0 17.6 0.0
2005 8 0.0 0.8 6.8 0.0
2006 23 0.0 2.5 20.2 0.0
2007 20 0.0 2.0 18.6 0.0
2008 21 0.0 2.2 18.6 0.0
2009 24 0.0 2.5 22.6 0.0
2010 22 0.0 2.3 20.2 0.0
2011 24 0.0 2.5 22.2 0.0
2012 26 0.0 2.7 22.7 0.0
2013 25 0.0 2.6 23.1 0.0
2014 25 0.0 2.6 24.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VESTRE SLIDRE (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 22.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VESTRE SLIDRE (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 21.0
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VESTRE SLIDRE (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:39 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I VESTRE SLIDRE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:5:8:1:29 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET VESTOPPLAND FENGSEL AVD VALDRES JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 21.0
90:2:2:5:27 NAV OPPLAND NAV VESTRE SLIDRE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 1.0
4:7:15:7:9 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT VESTRE SLIDRE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0