FORVALTNINGSDATABASEN

HOLE, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HOLE (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13 14 27 12 5 17 1 9 10
1981 15 16 31 14 7 21 1 9 10
1982 15 15 30 14 7 21 1 8 9
1983 15 14 29 14 4 18 1 10 11
1984 12 15 27 11 2 13 1 13 14
1985 13 12 25 12 3 15 1 9 10
1986 12 12 24 11 2 13 1 10 11
1987 14 12 26 13 3 16 1 9 10
1988 15 12 27 14 1 15 1 11 12
1989 15 17 32 14 5 19 1 12 13
1990 15 16 31 13 6 19 2 10 12
1991 14 20 34 12 5 17 2 15 17
1992 15 18 33 13 5 18 2 13 15
1993 13 23 36 12 7 19 1 16 17
1994 11 24 35 11 6 17 18 18
1995 12 23 35 11 4 15 1 19 20
1996 9 19 28 9 6 15 13 13
1997 10 22 32 9 7 16 1 15 16
1998 9 20 29 9 9 18 11 11
1999 8 12 20 8 9 17 3 3
2000 7 10 17 7 5 12 5 5
2001 3 5 8 3 3 6 2 2
2002 6 8 14 5 4 9 1 4 5
2003 2 3 5 2 1 3 2 2
2004 2 3 5 2 1 3 2 2
2005 2 3 5 2 1 3 2 2
2006 2 5 7 2 3 5 2 2
2007 1 4 5 1 2 3 2 2
2008 2 4 6 2 2 4 2 2
2009 4 3 7 2 2 4 2 1 3
2010 3 3 6 3 2 5 1 1
2011 2 3 5 2 1 3 2 2
2012 2 2 4 2 1 3 1 1
2013 2 2 4 2 1 3 1 1
2014 2 2 4 2 1 3 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HOLE (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 12.8 8.9 21.7 12.0 5.0 17.0 0.8 3.9 4.7
1981 14.8 10.9 25.7 14.0 7.0 21.0 0.8 4.0 4.7
1982 14.8 10.3 25.2 14.0 7.0 21.0 0.8 3.3 4.2
1983 14.8 7.9 22.7 14.0 4.0 18.0 0.8 3.9 4.7
1984 11.8 8.5 20.3 11.0 2.0 13.0 0.8 6.5 7.3
1985 12.8 7.1 19.9 12.0 3.0 15.0 0.8 4.1 4.9
1986 11.8 6.6 18.4 11.0 2.0 13.0 0.8 4.6 5.4
1987 13.9 7.2 21.1 13.0 3.0 16.0 0.9 4.2 5.1
1988 14.9 6.2 21.1 14.0 1.0 15.0 0.9 5.2 6.1
1989 14.9 10.4 25.3 14.0 5.0 19.0 0.9 5.4 6.3
1990 14.6 10.4 25.0 13.0 6.0 19.0 1.5 4.4 6.0
1991 12.9 10.9 23.9 12.0 5.0 17.0 0.9 5.9 6.8
1992 13.9 10.3 24.2 13.0 5.0 18.0 0.9 5.3 6.2
1993 12.1 13.6 25.8 12.0 7.0 19.0 0.1 6.7 6.8
1994 11.0 13.8 24.8 11.0 6.0 17.0 7.8 7.8
1995 11.2 12.0 23.2 11.0 4.0 15.0 0.2 8.0 8.2
1996 9.0 11.6 20.6 9.0 6.0 15.0 5.6 5.6
1997 9.8 13.1 22.9 9.0 7.0 16.0 0.8 6.1 6.9
1998 9.0 13.5 22.5 9.0 9.0 18.0 4.5 4.5
1999 8.0 9.8 17.8 8.0 9.0 17.0 0.8 0.8
2000 7.0 7.4 14.4 7.0 5.0 12.0 2.4 2.4
2001 3.0 4.3 7.3 3.0 3.0 6.0 1.3 1.3
2002 5.5 7.0 12.5 5.0 4.0 9.0 0.5 3.0 3.5
2003 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0
2004 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0
2005 2.0 2.3 4.3 2.0 1.0 3.0 1.3 1.3
2006 2.0 4.2 6.2 2.0 3.0 5.0 1.2 1.2
2007 1.0 2.8 3.8 1.0 2.0 3.0 0.8 0.8
2008 2.0 3.3 5.3 2.0 2.0 4.0 1.3 1.3
2009 3.0 2.7 5.7 2.0 2.0 4.0 1.0 0.7 1.7
2010 3.0 2.7 5.7 3.0 2.0 5.0 0.7 0.7
2011 2.0 1.9 3.9 2.0 1.0 3.0 0.9 0.9
2012 2.0 1.7 3.7 2.0 1.0 3.0 0.7 0.7
2013 2.0 1.7 3.7 2.0 1.0 3.0 0.7 0.7
2014 2.0 1.7 3.7 2.0 1.0 3.0 0.7 0.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HOLE (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 27 0.0 21.7 0.0
1981 31 0.0 25.7 0.0
1982 30 0.0 25.2 0.0
1983 29 0.0 22.7 0.0
1984 27 0.0 20.3 0.0
1985 25 0.0 19.9 0.0
1986 24 0.0 18.4 0.0
1987 26 0.0 21.1 0.0
1988 27 0.0 21.1 0.0
1989 32 0.0 25.3 0.0
1990 31 0.0 25.0 0.0
1991 34 0.0 23.9 0.0
1992 33 0.0 24.2 0.0
1993 36 0.0 25.8 0.0
1994 35 0.0 24.8 0.0
1995 35 0.0 23.2 0.0
1996 28 0.0 20.6 0.0
1997 32 0.0 22.9 0.0
1998 29 0.0 22.5 0.0
1999 20 0.0 17.8 0.0
2000 17 0.0 1.0 14.4 0.0
2001 8 0.0 0.5 7.3 0.0
2002 14 0.0 0.8 12.5 0.0
2003 5 0.0 0.3 4.0 0.0
2004 5 0.0 0.3 4.0 0.0
2005 5 0.0 0.3 4.3 0.0
2006 7 0.0 0.4 6.2 0.0
2007 5 0.0 0.3 3.8 0.0
2008 6 0.0 0.3 5.3 0.0
2009 7 0.0 0.4 5.7 0.0
2010 6 0.0 0.3 5.7 0.0
2011 5 0.0 0.2 3.9 0.0
2012 4 0.0 0.2 3.7 0.0
2013 4 0.0 0.2 3.7 0.0
2014 4 0.0 0.2 3.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HOLE (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.7
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HOLE (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.7
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HOLE (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:6:13 NAV BUSKERUD NAV HOLE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.7
89:51:4:14 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOLE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0