FORVALTNINGSDATABASEN

KRØDSHERAD, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KRØDSHERAD (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 4 27 22 1 23 1 3 4
1981 22 8 30 22 22 8 8
1982 19 8 27 19 19 8 8
1983 22 12 34 22 1 23 11 11
1984 20 11 31 20 2 22 9 9
1985 20 11 31 20 2 22 9 9
1986 12 9 21 12 3 15 6 6
1987 12 10 22 12 2 14 8 8
1988 13 10 23 12 1 13 1 9 10
1989 13 11 24 13 3 16 8 8
1990 12 11 23 12 2 14 9 9
1991 13 12 25 13 2 15 10 10
1992 12 13 25 12 2 14 11 11
1993 12 16 28 12 3 15 13 13
1994 10 13 23 10 1 11 12 12
1995 9 14 23 9 2 11 12 12
1996 8 15 23 8 3 11 12 12
1997 9 15 24 9 4 13 11 11
1998 8 15 23 7 4 11 1 11 12
1999 10 15 25 10 3 13 12 12
2000 7 4 11 7 7 4 4
2001 7 3 10 7 7 3 3
2002 8 2 10 8 8 2 2
2003 7 1 8 7 7 1 1
2004 7 1 8 7 7 1 1
2005 5 2 7 5 1 6 1 1
2006 5 2 7 5 1 6 1 1
2007 4 3 7 4 1 5 2 2
2008 4 3 7 4 1 5 2 2
2009 5 3 8 5 1 6 2 2
2010 4 1 5 4 1 5
2011 5 3 8 5 3 8
2012 6 3 9 6 2 8 1 1
2013 6 1 7 6 1 7
2014 4 2 6 4 2 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KRØDSHERAD (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22.3 2.1 24.4 22.0 1.0 23.0 0.3 1.1 1.4
1981 22.0 3.3 25.3 22.0 22.0 3.3 3.3
1982 19.0 3.5 22.5 19.0 19.0 3.5 3.5
1983 22.0 5.3 27.3 22.0 1.0 23.0 4.3 4.3
1984 20.0 5.5 25.5 20.0 2.0 22.0 3.5 3.5
1985 20.0 5.6 25.6 20.0 2.0 22.0 3.6 3.6
1986 12.0 4.9 17.0 12.0 3.0 15.0 2.0 2.0
1987 12.0 5.2 17.2 12.0 2.0 14.0 3.2 3.2
1988 12.4 4.9 17.3 12.0 1.0 13.0 0.4 3.9 4.3
1989 13.0 6.0 19.0 13.0 3.0 16.0 3.0 3.0
1990 12.0 5.7 17.7 12.0 2.0 14.0 3.7 3.7
1991 13.0 6.2 19.2 13.0 2.0 15.0 4.2 4.2
1992 12.0 6.9 18.9 12.0 2.0 14.0 4.9 4.9
1993 12.0 9.0 21.0 12.0 3.0 15.0 6.0 6.0
1994 10.0 6.7 16.7 10.0 1.0 11.0 5.7 5.7
1995 9.0 7.7 16.7 9.0 2.0 11.0 5.7 5.7
1996 8.0 7.3 15.3 8.0 3.0 11.0 4.3 4.3
1997 9.0 9.0 18.0 9.0 4.0 13.0 5.0 5.0
1998 7.8 9.1 16.9 7.0 4.0 11.0 0.8 5.1 5.9
1999 10.0 9.5 19.5 10.0 3.0 13.0 6.5 6.5
2000 7.0 1.9 8.9 7.0 7.0 1.9 1.9
2001 7.0 1.6 8.6 7.0 7.0 1.6 1.6
2002 8.0 1.0 9.0 8.0 8.0 1.0 1.0
2003 7.0 0.5 7.5 7.0 7.0 0.5 0.5
2004 7.0 0.5 7.5 7.0 7.0 0.5 0.5
2005 5.0 1.5 6.5 5.0 1.0 6.0 0.5 0.5
2006 5.0 1.5 6.5 5.0 1.0 6.0 0.5 0.5
2007 4.0 2.0 6.0 4.0 1.0 5.0 1.0 1.0
2008 4.0 2.0 6.0 4.0 1.0 5.0 1.0 1.0
2009 5.0 2.0 7.0 5.0 1.0 6.0 1.0 1.0
2010 4.0 1.0 5.0 4.0 1.0 5.0
2011 5.0 3.0 8.0 5.0 3.0 8.0
2012 6.0 2.5 8.5 6.0 2.0 8.0 0.5 0.5
2013 6.0 1.0 7.0 6.0 1.0 7.0
2014 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KRØDSHERAD (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 27 0.0 24.4 0.0
1981 30 0.0 25.3 0.0
1982 27 0.0 22.5 0.0
1983 34 0.0 27.3 0.0
1984 31 0.0 25.5 0.0
1985 31 0.0 25.6 0.0
1986 21 0.0 17.0 0.0
1987 22 0.0 17.2 0.0
1988 23 0.0 17.3 0.0
1989 24 0.0 19.0 0.0
1990 23 0.0 17.7 0.0
1991 25 0.0 19.2 0.0
1992 25 0.0 18.9 0.0
1993 28 0.0 21.0 0.0
1994 23 0.0 16.7 0.0
1995 23 0.0 16.7 0.0
1996 23 0.0 15.3 0.0
1997 24 0.0 18.0 0.0
1998 23 0.0 16.9 0.0
1999 25 0.0 19.5 0.0
2000 11 0.0 1.1 8.9 0.0
2001 10 0.0 1.1 8.6 0.0
2002 10 0.0 1.1 9.0 0.0
2003 8 0.0 0.9 7.5 0.0
2004 8 0.0 0.9 7.5 0.0
2005 7 0.0 0.8 6.5 0.0
2006 7 0.0 0.8 6.5 0.0
2007 7 0.0 0.7 6.0 0.0
2008 7 0.0 0.7 6.0 0.0
2009 8 0.0 0.8 7.0 0.0
2010 5 0.0 0.5 5.0 0.0
2011 8 0.0 0.8 8.0 0.0
2012 9 0.0 0.8 8.5 0.0
2013 7 0.0 0.6 7.0 0.0
2014 6 0.0 0.5 6.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KRØDSHERAD (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KRØDSHERAD (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KRØDSHERAD (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:6:16 NAV BUSKERUD NAV KRØDSHERAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:6:6 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT KRØDSHERAD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:4:19 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I KRØDSHERAD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0