Forvaltningsdatabasen

NEDRE EIKER, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NEDRE EIKER (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 60 103 43 37 80 23 23
1981 46 66 112 45 38 83 1 28 29
1982 44 61 105 43 36 79 1 25 26
1983 41 67 108 40 38 78 1 29 30
1984 38 65 103 36 25 61 2 40 42
1985 38 73 111 35 28 63 3 45 48
1986 34 70 104 32 30 62 2 40 42
1987 36 66 102 30 29 59 6 37 43
1988 38 74 112 31 29 60 7 45 52
1989 42 73 115 35 30 65 7 43 50
1990 41 74 115 33 30 63 8 44 52
1991 42 77 119 34 30 64 8 47 55
1992 42 82 124 34 30 64 8 52 60
1993 41 79 120 32 32 64 9 47 56
1994 41 81 122 31 35 66 10 46 56
1995 43 83 126 32 34 66 11 49 60
1996 37 80 117 32 39 71 5 41 46
1997 37 73 110 29 35 64 8 38 46
1998 20 66 86 19 35 54 1 31 32
1999 24 67 91 23 41 64 1 26 27
2000 29 50 79 27 33 60 2 17 19
2001 48 49 97 46 33 79 2 16 18
2002 24 51 75 22 32 54 2 19 21
2003 20 33 53 18 26 44 2 7 9
2004 25 34 59 24 27 51 1 7 8
2005 25 33 58 25 25 50 8 8
2006 19 30 49 19 20 39 10 10
2007 23 30 53 22 22 44 1 8 9
2008 20 22 42 20 16 36 6 6
2009 20 34 54 20 22 42 12 12
2010 18 34 52 16 22 38 2 12 14
2011 19 35 54 17 25 42 2 10 12
2012 18 34 52 18 22 40 12 12
2013 16 37 53 16 28 44 9 9
2014 15 46 61 15 37 52 9 9
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NEDRE EIKER (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43.0 48.1 91.1 43.0 37.0 80.0 11.1 11.1
1981 45.4 52.3 97.7 45.0 38.0 83.0 0.4 14.3 14.7
1982 43.4 48.7 92.1 43.0 36.0 79.0 0.4 12.7 13.1
1983 40.5 52.5 93.0 40.0 38.0 78.0 0.5 14.5 15.0
1984 36.8 42.5 79.2 36.0 25.0 61.0 0.8 17.5 18.2
1985 35.3 47.4 82.7 35.0 28.0 63.0 0.3 19.4 19.7
1986 32.2 48.1 80.3 32.0 30.0 62.0 0.2 18.1 18.3
1987 30.7 46.4 77.1 30.0 29.0 59.0 0.7 17.4 18.1
1988 32.5 50.0 82.4 31.0 29.0 60.0 1.5 21.0 22.4
1989 35.8 50.9 86.7 35.0 30.0 65.0 0.8 20.9 21.7
1990 33.8 52.7 86.5 33.0 30.0 63.0 0.8 22.7 23.5
1991 35.8 52.9 88.7 34.0 30.0 64.0 1.8 22.9 24.7
1992 35.8 56.4 92.1 34.0 30.0 64.0 1.8 26.4 28.1
1993 34.2 54.0 88.2 32.0 32.0 64.0 2.2 22.0 24.2
1994 32.8 57.0 89.7 31.0 35.0 66.0 1.8 22.0 23.7
1995 35.8 57.2 93.0 32.0 34.0 66.0 3.8 23.2 27.0
1996 33.8 56.8 90.6 32.0 39.0 71.0 1.8 17.8 19.6
1997 31.3 53.2 84.4 29.0 35.0 64.0 2.3 18.2 20.4
1998 19.5 51.2 70.7 19.0 35.0 54.0 0.5 16.2 16.7
1999 23.5 53.6 77.1 23.0 41.0 64.0 0.5 12.6 13.1
2000 28.3 42.1 70.4 27.0 33.0 60.0 1.3 9.1 10.4
2001 47.1 42.4 89.5 46.0 33.0 79.0 1.1 9.4 10.5
2002 23.1 43.5 66.6 22.0 32.0 54.0 1.1 11.5 12.6
2003 19.4 29.8 49.2 18.0 26.0 44.0 1.4 3.8 5.2
2004 24.6 30.8 55.4 24.0 27.0 51.0 0.6 3.8 4.4
2005 25.0 29.6 54.6 25.0 25.0 50.0 4.6 4.6
2006 19.0 26.4 45.4 19.0 20.0 39.0 6.4 6.4
2007 22.4 27.1 49.5 22.0 22.0 44.0 0.4 5.1 5.5
2008 20.0 19.9 39.9 20.0 16.0 36.0 3.9 3.9
2009 20.0 29.0 49.0 20.0 22.0 42.0 7.0 7.0
2010 17.1 29.7 46.8 16.0 22.0 38.0 1.1 7.7 8.8
2011 18.4 31.9 50.3 17.0 25.0 42.0 1.4 6.9 8.3
2012 18.0 30.6 48.6 18.0 22.0 40.0 8.6 8.6
2013 16.0 33.9 49.9 16.0 28.0 44.0 5.9 5.9
2014 15.0 42.8 57.8 15.0 37.0 52.0 5.8 5.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NEDRE EIKER (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 103 0.1 91.1 0.1
1981 112 0.1 97.7 0.1
1982 105 0.1 92.1 0.1
1983 108 0.1 93.0 0.1
1984 103 0.1 79.2 0.0
1985 111 0.1 82.7 0.0
1986 104 0.1 80.3 0.0
1987 102 0.1 77.1 0.0
1988 112 0.1 82.4 0.0
1989 115 0.1 86.7 0.1
1990 115 0.1 86.5 0.1
1991 119 0.1 88.7 0.1
1992 124 0.1 92.1 0.1
1993 120 0.1 88.2 0.1
1994 122 0.1 89.7 0.1
1995 126 0.1 93.0 0.1
1996 117 0.1 90.6 0.1
1997 110 0.1 84.4 0.1
1998 86 0.1 70.7 0.0
1999 91 0.1 77.1 0.1
2000 79 0.1 1.3 70.4 0.1
2001 97 0.1 1.6 89.5 0.1
2002 75 0.1 1.3 66.6 0.1
2003 53 0.0 0.9 49.2 0.0
2004 59 0.0 0.9 55.4 0.0
2005 58 0.0 0.9 54.6 0.0
2006 49 0.0 0.7 45.4 0.0
2007 53 0.0 0.8 49.5 0.0
2008 42 0.0 0.6 39.9 0.0
2009 54 0.0 0.8 49.0 0.0
2010 52 0.0 0.8 46.8 0.0
2011 54 0.0 0.7 50.3 0.0
2012 52 0.0 0.7 48.6 0.0
2013 53 0.0 0.7 49.9 0.0
2014 61 0.0 0.8 57.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NEDRE EIKER (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 22.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 31.7
KULTURDEPARTEMENTET 5 4.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NEDRE EIKER (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 22.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 31.7
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 4.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NEDRE EIKER (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:6:19 NAV BUSKERUD NAV NEDRE EIKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 22.0
4:7:15:10:5 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT NEDRE EIKER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 31.7
89:51:4:25 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I NEDRE EIKER KULTURDEPARTEMENTET 5 4.1