FORVALTNINGSDATABASEN

FLESBERG, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FLESBERG (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 9 23 14 3 17 6 6
1981 17 13 30 17 3 20 10 10
1982 17 12 29 17 5 22 7 7
1983 18 13 31 18 3 21 10 10
1984 17 10 27 17 3 20 7 7
1985 14 12 26 14 5 19 7 7
1986 14 11 25 14 4 18 7 7
1987 16 12 28 16 4 20 8 8
1988 15 13 28 14 4 18 1 9 10
1989 13 14 27 12 4 16 1 10 11
1990 14 14 28 14 5 19 9 9
1991 13 19 32 12 6 18 1 13 14
1992 12 19 31 12 7 19 12 12
1993 12 18 30 12 4 16 14 14
1994 9 16 25 9 5 14 11 11
1995 9 18 27 9 5 14 13 13
1996 8 14 22 8 5 13 9 9
1997 10 17 27 9 6 15 1 11 12
1998 9 13 22 9 6 15 7 7
1999 9 17 26 9 4 13 13 13
2000 6 3 9 6 1 7 2 2
2001 6 5 11 6 3 9 2 2
2002 7 5 12 7 3 10 2 2
2003 3 3 6 3 3 3 3
2004 3 3 6 3 1 4 2 2
2005 3 3 6 3 1 4 2 2
2006 3 4 7 3 2 5 2 2
2007 3 4 7 3 3 6 1 1
2008 2 3 5 2 3 5
2009 3 4 7 3 2 5 2 2
2010 2 3 5 2 1 3 2 2
2011 3 3 6 3 1 4 2 2
2012 3 3 6 3 1 4 2 2
2013 2 3 5 2 1 3 2 2
2014 2 3 5 2 1 3 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FLESBERG (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.0 6.8 20.8 14.0 3.0 17.0 3.8 3.8
1981 17.0 8.8 25.8 17.0 3.0 20.0 5.8 5.8
1982 17.0 9.4 26.4 17.0 5.0 22.0 4.4 4.4
1983 18.0 8.9 26.9 18.0 3.0 21.0 5.9 5.9
1984 17.0 6.7 23.7 17.0 3.0 20.0 3.7 3.7
1985 14.0 8.7 22.7 14.0 5.0 19.0 3.7 3.7
1986 14.0 8.2 22.2 14.0 4.0 18.0 4.2 4.2
1987 16.0 8.4 24.5 16.0 4.0 20.0 4.4 4.4
1988 14.8 8.5 23.3 14.0 4.0 18.0 0.8 4.5 5.3
1989 12.8 8.4 21.2 12.0 4.0 16.0 0.8 4.4 5.2
1990 14.0 8.4 22.4 14.0 5.0 19.0 3.4 3.4
1991 12.5 11.2 23.7 12.0 6.0 18.0 0.5 5.2 5.7
1992 12.0 11.6 23.6 12.0 7.0 19.0 4.6 4.6
1993 12.0 10.0 22.0 12.0 4.0 16.0 6.0 6.0
1994 9.0 10.1 19.1 9.0 5.0 14.0 5.1 5.1
1995 9.0 11.0 20.0 9.0 5.0 14.0 6.0 6.0
1996 8.0 10.1 18.1 8.0 5.0 13.0 5.1 5.1
1997 9.5 11.9 21.4 9.0 6.0 15.0 0.5 5.9 6.4
1998 9.0 9.0 18.0 9.0 6.0 15.0 3.0 3.0
1999 9.0 10.4 19.4 9.0 4.0 13.0 6.4 6.4
2000 6.0 2.0 8.0 6.0 1.0 7.0 1.0 1.0
2001 6.0 4.4 10.4 6.0 3.0 9.0 1.4 1.4
2002 7.0 4.0 11.0 7.0 3.0 10.0 1.0 1.0
2003 3.0 1.9 4.9 3.0 3.0 1.9 1.9
2004 3.0 2.1 5.1 3.0 1.0 4.0 1.1 1.1
2005 3.0 2.2 5.2 3.0 1.0 4.0 1.2 1.2
2006 3.0 3.5 6.5 3.0 2.0 5.0 1.5 1.5
2007 3.0 3.7 6.7 3.0 3.0 6.0 0.7 0.7
2008 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2009 3.0 3.0 6.0 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0
2010 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0
2011 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0
2012 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0
2013 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0
2014 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FLESBERG (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 23 0.0 20.8 0.0
1981 30 0.0 25.8 0.0
1982 29 0.0 26.4 0.0
1983 31 0.0 26.9 0.0
1984 27 0.0 23.7 0.0
1985 26 0.0 22.7 0.0
1986 25 0.0 22.2 0.0
1987 28 0.0 24.5 0.0
1988 28 0.0 23.3 0.0
1989 27 0.0 21.2 0.0
1990 28 0.0 22.4 0.0
1991 32 0.0 23.7 0.0
1992 31 0.0 23.6 0.0
1993 30 0.0 22.0 0.0
1994 25 0.0 19.1 0.0
1995 27 0.0 20.0 0.0
1996 22 0.0 18.1 0.0
1997 27 0.0 21.4 0.0
1998 22 0.0 18.0 0.0
1999 26 0.0 19.4 0.0
2000 9 0.0 1.2 8.0 0.0
2001 11 0.0 1.4 10.4 0.0
2002 12 0.0 1.5 11.0 0.0
2003 6 0.0 0.8 4.9 0.0
2004 6 0.0 0.8 5.1 0.0
2005 6 0.0 0.8 5.2 0.0
2006 7 0.0 0.9 6.5 0.0
2007 7 0.0 0.9 6.7 0.0
2008 5 0.0 0.6 5.0 0.0
2009 7 0.0 0.8 6.0 0.0
2010 5 0.0 0.6 4.0 0.0
2011 6 0.0 0.7 5.0 0.0
2012 6 0.0 0.8 5.0 0.0
2013 5 0.0 0.6 4.0 0.0
2014 5 0.0 0.6 4.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FLESBERG (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FLESBERG (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FLESBERG (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:10:2 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT FLESBERG LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
89:51:4:8 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I FLESBERG KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0