FORVALTNINGSDATABASEN

ROLLAG, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ROLLAG (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 10 26 16 4 20 6 6
1981 18 9 27 18 5 23 4 4
1982 15 7 22 15 5 20 2 2
1983 15 7 22 15 6 21 1 1
1984 10 8 18 10 6 16 2 2
1985 10 9 19 10 5 15 4 4
1986 12 9 21 12 5 17 4 4
1987 11 10 21 11 6 17 4 4
1988 10 10 20 10 5 15 5 5
1989 13 13 26 13 6 19 7 7
1990 13 13 26 13 6 19 7 7
1991 12 14 26 12 6 18 8 8
1992 11 14 25 11 8 19 6 6
1993 10 14 24 10 5 15 9 9
1994 7 13 20 7 6 13 7 7
1995 8 11 19 8 5 13 6 6
1996 6 11 17 6 2 8 9 9
1997 7 15 22 7 6 13 9 9
1998 7 15 22 7 6 13 9 9
1999 6 14 20 6 5 11 9 9
2000 4 4 8 4 1 5 3 3
2001 3 2 5 3 3 2 2
2002 3 3 6 3 1 4 2 2
2003 2 3 5 2 1 3 2 2
2004 2 4 6 2 1 3 3 3
2005 2 3 5 2 2 4 1 1
2006 2 3 5 2 2 4 1 1
2007 2 3 5 2 2 4 1 1
2008 2 3 5 2 2 4 1 1
2009 3 5 8 3 2 5 3 3
2010 3 7 10 3 6 9 1 1
2011 2 8 10 2 7 9 1 1
2012 2 8 10 2 7 9 1 1
2013 2 7 9 2 6 8 1 1
2014 2 7 9 2 6 8 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ROLLAG (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.0 6.5 22.5 16.0 4.0 20.0 2.5 2.5
1981 18.0 6.5 24.5 18.0 5.0 23.0 1.5 1.5
1982 15.0 5.5 20.5 15.0 5.0 20.0 0.5 0.5
1983 15.0 6.4 21.4 15.0 6.0 21.0 0.4 0.4
1984 10.0 6.5 16.5 10.0 6.0 16.0 0.5 0.5
1985 10.0 6.5 16.5 10.0 5.0 15.0 1.5 1.5
1986 12.0 6.5 18.5 12.0 5.0 17.0 1.5 1.5
1987 11.0 7.6 18.6 11.0 6.0 17.0 1.6 1.6
1988 10.0 6.7 16.7 10.0 5.0 15.0 1.7 1.7
1989 13.0 8.7 21.7 13.0 6.0 19.0 2.7 2.7
1990 13.0 8.7 21.7 13.0 6.0 19.0 2.7 2.7
1991 12.0 9.0 21.0 12.0 6.0 18.0 3.0 3.0
1992 11.0 10.0 21.0 11.0 8.0 19.0 2.0 2.0
1993 10.0 8.1 18.1 10.0 5.0 15.0 3.1 3.1
1994 7.0 8.4 15.4 7.0 6.0 13.0 2.4 2.4
1995 8.0 7.0 15.0 8.0 5.0 13.0 2.0 2.0
1996 6.0 6.6 12.6 6.0 2.0 8.0 4.6 4.6
1997 7.0 10.8 17.8 7.0 6.0 13.0 4.8 4.8
1998 7.0 10.7 17.7 7.0 6.0 13.0 4.7 4.7
1999 6.0 9.8 15.8 6.0 5.0 11.0 4.8 4.8
2000 4.0 2.8 6.8 4.0 1.0 5.0 1.8 1.8
2001 3.0 1.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0
2002 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0
2003 2.0 2.3 4.3 2.0 1.0 3.0 1.3 1.3
2004 2.0 2.9 4.9 2.0 1.0 3.0 1.9 1.9
2005 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2006 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2007 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2008 2.0 2.5 4.5 2.0 2.0 4.0 0.5 0.5
2009 3.0 3.9 6.9 3.0 2.0 5.0 1.9 1.9
2010 3.0 6.5 9.5 3.0 6.0 9.0 0.5 0.5
2011 2.0 7.5 9.5 2.0 7.0 9.0 0.5 0.5
2012 2.0 7.5 9.5 2.0 7.0 9.0 0.5 0.5
2013 2.0 6.5 8.5 2.0 6.0 8.0 0.5 0.5
2014 2.0 6.5 8.5 2.0 6.0 8.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ROLLAG (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 22.5 0.0
1981 27 0.0 24.5 0.0
1982 22 0.0 20.5 0.0
1983 22 0.0 21.4 0.0
1984 18 0.0 16.5 0.0
1985 19 0.0 16.5 0.0
1986 21 0.0 18.5 0.0
1987 21 0.0 18.6 0.0
1988 20 0.0 16.7 0.0
1989 26 0.0 21.7 0.0
1990 26 0.0 21.7 0.0
1991 26 0.0 21.0 0.0
1992 25 0.0 21.0 0.0
1993 24 0.0 18.1 0.0
1994 20 0.0 15.4 0.0
1995 19 0.0 15.0 0.0
1996 17 0.0 12.6 0.0
1997 22 0.0 17.8 0.0
1998 22 0.0 17.7 0.0
1999 20 0.0 15.8 0.0
2000 8 0.0 1.1 6.8 0.0
2001 5 0.0 0.8 4.0 0.0
2002 6 0.0 1.0 5.0 0.0
2003 5 0.0 0.8 4.3 0.0
2004 6 0.0 1.0 4.9 0.0
2005 5 0.0 0.9 4.5 0.0
2006 5 0.0 0.8 4.5 0.0
2007 5 0.0 0.8 4.5 0.0
2008 5 0.0 0.7 4.5 0.0
2009 8 0.0 1.3 6.9 0.0
2010 10 0.0 1.6 9.5 0.0
2011 10 0.0 1.6 9.5 0.0
2012 10 0.0 1.6 9.5 0.0
2013 9 0.0 1.4 8.5 0.0
2014 9 0.0 1.4 8.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ROLLAG (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ROLLAG (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.5
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ROLLAG (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:6:22 NAV BUSKERUD NAV NUMEDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
4:7:15:10:6 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ROLLAG LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.5
89:51:4:31 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ROLLAG KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0