FORVALTNINGSDATABASEN

NORE OG UVDAL, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORE OG UVDAL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 77 12 89 76 5 81 1 7 8
1981 80 12 92 77 5 82 3 7 10
1982 75 14 89 72 6 78 3 8 11
1983 76 16 92 72 7 79 4 9 13
1984 74 17 91 70 7 77 4 10 14
1985 72 18 90 68 6 74 4 12 16
1986 68 20 88 65 10 75 3 10 13
1987 66 19 85 63 9 72 3 10 13
1988 66 26 92 62 9 71 4 17 21
1989 53 27 80 50 10 60 3 17 20
1990 53 28 81 50 10 60 3 18 21
1991 48 31 79 46 10 56 2 21 23
1992 13 24 37 12 11 23 1 13 14
1993 14 24 38 11 8 19 3 16 19
1994 12 24 36 9 9 18 3 15 18
1995 12 25 37 11 9 20 1 16 17
1996 10 16 26 9 6 15 1 10 11
1997 11 21 32 10 9 19 1 12 13
1998 10 21 31 9 9 18 1 12 13
1999 9 20 29 8 6 14 1 14 15
2000 6 6 12 5 3 8 1 3 4
2001 7 6 13 6 3 9 1 3 4
2002 6 6 12 5 4 9 1 2 3
2003 5 5 10 4 3 7 1 2 3
2004 3 5 8 3 4 7 1 1
2005 4 5 9 4 3 7 2 2
2006 3 5 8 3 4 7 1 1
2007 3 5 8 3 5 8
2008 4 5 9 4 3 7 2 2
2009 4 3 7 4 3 7
2010 4 3 7 4 2 6 1 1
2011 5 3 8 4 2 6 1 1 2
2012 5 2 7 4 1 5 1 1 2
2013 4 3 7 4 2 6 1 1
2014 4 3 7 4 2 6 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORE OG UVDAL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 76.3 8.6 85.0 76.0 5.0 81.0 0.3 3.6 4.0
1981 79.1 9.0 88.0 77.0 5.0 82.0 2.0 4.0 6.0
1982 73.7 10.3 84.0 72.0 6.0 78.0 1.7 4.3 6.0
1983 74.2 11.7 85.9 72.0 7.0 79.0 2.2 4.7 6.9
1984 72.2 11.3 83.5 70.0 7.0 77.0 2.2 4.3 6.5
1985 70.2 11.1 81.3 68.0 6.0 74.0 2.2 5.1 7.3
1986 66.7 14.4 81.2 65.0 10.0 75.0 1.7 4.4 6.2
1987 64.7 13.2 78.0 63.0 9.0 72.0 1.7 4.2 6.0
1988 64.2 14.9 79.1 62.0 9.0 71.0 2.2 5.9 8.1
1989 51.7 16.6 68.3 50.0 10.0 60.0 1.7 6.6 8.3
1990 51.7 16.9 68.6 50.0 10.0 60.0 1.7 6.8 8.6
1991 47.2 18.8 66.0 46.0 10.0 56.0 1.2 8.8 10.0
1992 12.5 16.1 28.6 12.0 11.0 23.0 0.5 5.1 5.6
1993 12.8 14.5 27.3 11.0 8.0 19.0 1.8 6.5 8.3
1994 10.8 15.7 26.5 9.0 9.0 18.0 1.8 6.7 8.5
1995 11.5 15.4 26.9 11.0 9.0 20.0 0.5 6.4 6.9
1996 9.5 11.0 20.5 9.0 6.0 15.0 0.5 5.0 5.5
1997 10.5 15.8 26.3 10.0 9.0 19.0 0.5 6.8 7.3
1998 9.5 14.0 23.6 9.0 9.0 18.0 0.5 5.0 5.6
1999 8.5 13.5 22.0 8.0 6.0 14.0 0.5 7.5 8.0
2000 5.5 4.5 10.0 5.0 3.0 8.0 0.5 1.5 2.0
2001 6.5 4.8 11.3 6.0 3.0 9.0 0.5 1.8 2.3
2002 5.5 5.3 10.8 5.0 4.0 9.0 0.5 1.3 1.8
2003 4.5 4.0 8.5 4.0 3.0 7.0 0.5 1.0 1.5
2004 3.0 4.5 7.5 3.0 4.0 7.0 0.5 0.5
2005 4.0 4.0 8.0 4.0 3.0 7.0 1.0 1.0
2006 3.0 4.5 7.5 3.0 4.0 7.0 0.5 0.5
2007 3.0 5.0 8.0 3.0 5.0 8.0
2008 4.0 4.1 8.1 4.0 3.0 7.0 1.1 1.1
2009 4.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0
2010 4.0 2.7 6.7 4.0 2.0 6.0 0.7 0.7
2011 4.1 2.7 6.8 4.0 2.0 6.0 0.1 0.7 0.8
2012 4.1 1.7 5.8 4.0 1.0 5.0 0.1 0.7 0.8
2013 4.0 2.1 6.1 4.0 2.0 6.0 0.1 0.1
2014 4.0 2.1 6.1 4.0 2.0 6.0 0.1 0.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORE OG UVDAL (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 89 0.1 85.0 0.1
1981 92 0.1 88.0 0.1
1982 89 0.0 84.0 0.0
1983 92 0.0 85.9 0.0
1984 91 0.0 83.5 0.0
1985 90 0.0 81.3 0.0
1986 88 0.0 81.2 0.0
1987 85 0.0 78.0 0.0
1988 92 0.1 79.1 0.0
1989 80 0.0 68.3 0.0
1990 81 0.0 68.6 0.0
1991 79 0.0 66.0 0.0
1992 37 0.0 28.6 0.0
1993 38 0.0 27.3 0.0
1994 36 0.0 26.5 0.0
1995 37 0.0 26.9 0.0
1996 26 0.0 20.5 0.0
1997 32 0.0 26.3 0.0
1998 31 0.0 23.6 0.0
1999 29 0.0 22.0 0.0
2000 12 0.0 1.0 10.0 0.0
2001 13 0.0 1.1 11.3 0.0
2002 12 0.0 1.0 10.8 0.0
2003 10 0.0 0.9 8.5 0.0
2004 8 0.0 0.7 7.5 0.0
2005 9 0.0 0.7 8.0 0.0
2006 8 0.0 0.6 7.5 0.0
2007 8 0.0 0.6 8.0 0.0
2008 9 0.0 0.7 8.1 0.0
2009 7 0.0 0.5 7.0 0.0
2010 7 0.0 0.5 6.7 0.0
2011 8 0.0 0.6 6.8 0.0
2012 7 0.0 0.5 5.8 0.0
2013 7 0.0 0.5 6.1 0.0
2014 7 0.0 0.5 6.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORE OG UVDAL (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.1
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORE OG UVDAL (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.1
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NORE OG UVDAL (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:6:9 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT NORE OG UVDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.1
89:51:4:28 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I NORE OG UVDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0