FORVALTNINGSDATABASEN

SVELVIK, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SVELVIK (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23 17 40 23 11 34 6 6
1981 14 17 31 14 12 26 5 5
1982 16 18 34 16 12 28 6 6
1983 15 22 37 15 12 27 10 10
1984 15 27 42 14 13 27 1 14 15
1985 13 28 41 13 14 27 14 14
1986 13 24 37 11 12 23 2 12 14
1987 10 28 38 9 14 23 1 14 15
1988 15 33 48 14 17 31 1 16 17
1989 8 31 39 7 18 25 1 13 14
1990 9 30 39 8 17 25 1 13 14
1991 10 26 36 9 14 23 1 12 13
1992 9 27 36 8 14 22 1 13 14
1993 11 29 40 10 13 23 1 16 17
1994 11 28 39 10 15 25 1 13 14
1995 14 36 50 12 19 31 2 17 19
1996 11 34 45 11 19 30 15 15
1997 11 34 45 11 16 27 18 18
1998 10 37 47 10 18 28 19 19
1999 13 34 47 12 15 27 1 19 20
2000 6 14 20 6 10 16 4 4
2001 6 18 24 6 10 16 8 8
2002 7 17 24 7 10 17 7 7
2003 7 11 18 7 6 13 5 5
2004 8 11 19 8 6 14 5 5
2005 7 11 18 7 7 14 4 4
2006 6 9 15 6 8 14 1 1
2007 6 10 16 6 7 13 3 3
2008 7 11 18 7 8 15 3 3
2009 7 12 19 7 9 16 3 3
2010 7 12 19 7 8 15 4 4
2011 8 11 19 7 7 14 1 4 5
2012 8 10 18 6 8 14 2 2 4
2013 6 11 17 5 8 13 1 3 4
2014 5 12 17 4 9 13 1 3 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SVELVIK (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 23.0 14.4 37.4 23.0 11.0 34.0 3.4 3.4
1981 14.0 14.4 28.4 14.0 12.0 26.0 2.4 2.4
1982 16.0 14.9 30.9 16.0 12.0 28.0 2.9 2.9
1983 15.0 17.0 32.0 15.0 12.0 27.0 5.0 5.0
1984 14.1 19.1 33.2 14.0 13.0 27.0 0.1 6.1 6.2
1985 13.0 19.6 32.6 13.0 14.0 27.0 5.6 5.6
1986 12.1 17.4 29.5 11.0 12.0 23.0 1.1 5.4 6.5
1987 9.2 20.7 29.9 9.0 14.0 23.0 0.2 6.7 6.9
1988 14.2 24.1 38.3 14.0 17.0 31.0 0.2 7.1 7.3
1989 7.2 22.9 30.1 7.0 18.0 25.0 0.2 4.9 5.1
1990 8.2 21.9 30.1 8.0 17.0 25.0 0.2 4.9 5.2
1991 9.2 17.5 26.7 9.0 14.0 23.0 0.2 3.5 3.7
1992 8.1 18.2 26.3 8.0 14.0 22.0 0.1 4.2 4.3
1993 10.1 17.6 27.8 10.0 13.0 23.0 0.1 4.7 4.8
1994 10.1 20.6 30.7 10.0 15.0 25.0 0.1 5.6 5.7
1995 12.6 25.8 38.4 12.0 19.0 31.0 0.6 6.8 7.4
1996 11.0 24.6 35.6 11.0 19.0 30.0 5.6 5.6
1997 11.0 24.1 35.1 11.0 16.0 27.0 8.1 8.1
1998 10.0 25.8 35.8 10.0 18.0 28.0 7.8 7.8
1999 12.3 22.6 34.9 12.0 15.0 27.0 0.3 7.6 7.9
2000 6.0 11.5 17.5 6.0 10.0 16.0 1.5 1.5
2001 6.0 13.8 19.8 6.0 10.0 16.0 3.8 3.8
2002 7.0 13.3 20.3 7.0 10.0 17.0 3.3 3.3
2003 7.0 8.2 15.2 7.0 6.0 13.0 2.2 2.2
2004 8.0 8.2 16.2 8.0 6.0 14.0 2.2 2.2
2005 7.0 8.7 15.7 7.0 7.0 14.0 1.7 1.7
2006 6.0 8.5 14.5 6.0 8.0 14.0 0.5 0.5
2007 6.0 8.5 14.5 6.0 7.0 13.0 1.5 1.5
2008 7.0 9.6 16.6 7.0 8.0 15.0 1.6 1.6
2009 7.0 10.9 17.9 7.0 9.0 16.0 1.9 1.9
2010 7.0 10.5 17.5 7.0 8.0 15.0 2.5 2.5
2011 7.8 9.5 17.2 7.0 7.0 14.0 0.8 2.5 3.2
2012 7.2 9.1 16.3 6.0 8.0 14.0 1.2 1.1 2.3
2013 5.6 9.7 15.3 5.0 8.0 13.0 0.6 1.7 2.3
2014 4.6 10.6 15.2 4.0 9.0 13.0 0.6 1.6 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SVELVIK (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 40 0.0 37.4 0.0
1981 31 0.0 28.4 0.0
1982 34 0.0 30.9 0.0
1983 37 0.0 32.0 0.0
1984 42 0.0 33.2 0.0
1985 41 0.0 32.6 0.0
1986 37 0.0 29.5 0.0
1987 38 0.0 29.9 0.0
1988 48 0.0 38.3 0.0
1989 39 0.0 30.1 0.0
1990 39 0.0 30.1 0.0
1991 36 0.0 26.7 0.0
1992 36 0.0 26.3 0.0
1993 40 0.0 27.8 0.0
1994 39 0.0 30.7 0.0
1995 50 0.0 38.4 0.0
1996 45 0.0 35.6 0.0
1997 45 0.0 35.1 0.0
1998 47 0.0 35.8 0.0
1999 47 0.0 34.9 0.0
2000 20 0.0 1.2 17.5 0.0
2001 24 0.0 1.4 19.8 0.0
2002 24 0.0 1.5 20.3 0.0
2003 18 0.0 1.2 15.2 0.0
2004 19 0.0 1.3 16.2 0.0
2005 18 0.0 1.2 15.7 0.0
2006 15 0.0 1.0 14.5 0.0
2007 16 0.0 1.0 14.5 0.0
2008 18 0.0 1.1 16.6 0.0
2009 19 0.0 1.2 17.9 0.0
2010 19 0.0 1.2 17.5 0.0
2011 19 0.0 1.2 17.2 0.0
2012 18 0.0 1.1 16.3 0.0
2013 17 0.0 1.1 15.3 0.0
2014 17 0.0 1.1 15.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SVELVIK (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SVELVIK (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.2
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SVELVIK (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:7:16 NAV VESTFOLD NAV SVELVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.2
4:7:15:10:9 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SVELVIK LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0
89:51:4:44 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SVELVIK KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0