FORVALTNINGSDATABASEN

RE, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RE (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15 11 26 14 3 17 1 8 9
1981 15 12 27 14 5 19 1 7 8
1982 14 15 29 12 6 18 2 9 11
1983 13 20 33 11 6 17 2 14 16
1984 13 20 33 11 6 17 2 14 16
1985 12 21 33 10 6 16 2 15 17
1986 13 18 31 11 4 15 2 14 16
1987 11 19 30 11 5 16 14 14
1988 12 24 36 11 3 14 1 21 22
1989 12 24 36 11 5 16 1 19 20
1990 14 19 33 13 6 19 1 13 14
1991 15 21 36 13 6 19 2 15 17
1992 14 24 38 12 5 17 2 19 21
1993 15 27 42 13 4 17 2 23 25
1994 15 26 41 14 6 20 1 20 21
1995 14 25 39 13 6 19 1 19 20
1996 14 27 41 13 8 21 1 19 20
1997 13 29 42 12 9 21 1 20 21
1998 12 34 46 11 11 22 1 23 24
1999 17 37 54 16 9 25 1 28 29
2000 8 11 19 8 3 11 8 8
2001 8 9 17 8 2 10 7 7
2002 11 15 26 11 9 20 6 6
2003 11 12 23 11 4 15 8 8
2004 11 13 24 11 5 16 8 8
2005 9 10 19 9 5 14 5 5
2006 8 13 21 8 9 17 4 4
2007 6 12 18 5 9 14 1 3 4
2008 7 10 17 6 7 13 1 3 4
2009 9 10 19 8 9 17 1 1 2
2010 7 15 22 7 14 21 1 1
2011 5 16 21 5 13 18 3 3
2012 6 13 19 6 10 16 3 3
2013 3 14 17 3 12 15 2 2
2014 3 18 21 3 15 18 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RE (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.9 7.0 21.9 14.0 3.0 17.0 0.9 4.0 4.9
1981 14.7 9.1 23.8 14.0 5.0 19.0 0.7 4.1 4.8
1982 13.0 11.1 24.1 12.0 6.0 18.0 1.0 5.1 6.1
1983 12.0 12.0 24.0 11.0 6.0 17.0 1.0 6.0 7.0
1984 12.0 12.0 24.0 11.0 6.0 17.0 1.0 6.0 7.0
1985 11.1 12.3 23.4 10.0 6.0 16.0 1.1 6.3 7.4
1986 12.1 10.3 22.4 11.0 4.0 15.0 1.1 6.3 7.4
1987 11.0 10.8 21.8 11.0 5.0 16.0 5.8 5.8
1988 11.4 10.8 22.2 11.0 3.0 14.0 0.4 7.8 8.2
1989 11.4 12.5 23.9 11.0 5.0 16.0 0.4 7.5 7.9
1990 13.4 10.9 24.3 13.0 6.0 19.0 0.4 4.9 5.3
1991 13.9 11.1 25.0 13.0 6.0 19.0 0.9 5.1 6.0
1992 12.9 12.0 24.9 12.0 5.0 17.0 0.9 7.0 7.9
1993 13.9 13.1 27.0 13.0 4.0 17.0 0.9 9.1 10.0
1994 14.4 14.7 29.1 14.0 6.0 20.0 0.4 8.7 9.1
1995 13.9 14.1 28.0 13.0 6.0 19.0 0.9 8.1 9.0
1996 13.4 16.7 30.1 13.0 8.0 21.0 0.4 8.7 9.1
1997 12.4 17.5 29.9 12.0 9.0 21.0 0.4 8.5 8.9
1998 11.4 21.8 33.2 11.0 11.0 22.0 0.4 10.8 11.2
1999 16.4 20.9 37.3 16.0 9.0 25.0 0.4 11.9 12.3
2000 8.0 6.4 14.4 8.0 3.0 11.0 3.4 3.4
2001 8.0 5.4 13.4 8.0 2.0 10.0 3.5 3.5
2002 11.0 11.9 23.0 11.0 9.0 20.0 3.0 3.0
2003 11.0 8.4 19.5 11.0 4.0 15.0 4.4 4.4
2004 11.0 9.1 20.0 11.0 5.0 16.0 4.1 4.1
2005 9.0 7.4 16.5 9.0 5.0 14.0 2.5 2.5
2006 8.0 11.1 19.0 8.0 9.0 17.0 2.0 2.0
2007 5.5 10.6 16.0 5.0 9.0 14.0 0.5 1.5 2.0
2008 6.5 8.8 15.2 6.0 7.0 13.0 0.5 1.8 2.2
2009 8.5 9.1 17.6 8.0 9.0 17.0 0.5 0.2 0.6
2010 7.0 14.1 21.1 7.0 14.0 21.0 0.2 0.2
2011 5.0 14.9 19.9 5.0 13.0 18.0 1.9 1.9
2012 6.0 11.9 17.9 6.0 10.0 16.0 1.9 1.9
2013 3.0 13.2 16.2 3.0 12.0 15.0 1.2 1.2
2014 3.0 17.0 20.0 3.0 15.0 18.0 2.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RE (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 21.9 0.0
1981 27 0.0 23.8 0.0
1982 29 0.0 24.1 0.0
1983 33 0.0 24.0 0.0
1984 33 0.0 24.0 0.0
1985 33 0.0 23.4 0.0
1986 31 0.0 22.4 0.0
1987 30 0.0 21.8 0.0
1988 36 0.0 22.2 0.0
1989 36 0.0 23.9 0.0
1990 33 0.0 24.3 0.0
1991 36 0.0 25.0 0.0
1992 38 0.0 24.9 0.0
1993 42 0.0 27.0 0.0
1994 41 0.0 29.1 0.0
1995 39 0.0 28.0 0.0
1996 41 0.0 30.1 0.0
1997 42 0.0 29.9 0.0
1998 46 0.0 33.2 0.0
1999 54 0.0 37.3 0.0
2000 19 0.0 0.7 14.4 0.0
2001 17 0.0 0.7 13.4 0.0
2002 26 0.0 1.1 23.0 0.0
2003 23 0.0 0.9 19.5 0.0
2004 24 0.0 0.9 20.0 0.0
2005 19 0.0 0.7 16.5 0.0
2006 21 0.0 0.7 19.0 0.0
2007 18 0.0 0.6 16.0 0.0
2008 17 0.0 0.6 15.2 0.0
2009 19 0.0 0.6 17.6 0.0
2010 22 0.0 0.7 21.1 0.0
2011 21 0.0 0.7 19.9 0.0
2012 19 0.0 0.6 17.9 0.0
2013 17 0.0 0.5 16.2 0.0
2014 21 0.0 0.6 20.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RE (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.9
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RE (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.9
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
VESTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RE (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:7:12 NAV VESTFOLD NAV RE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.9
89:51:4:30 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I RE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:11:10 VESTFOLD POLITIDISTRIKT RE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.1