FORVALTNINGSDATABASEN

ANDEBU, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ANDEBU (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 9 23 14 5 19 4 4
1981 14 10 24 14 7 21 3 3
1982 15 11 26 15 7 22 4 4
1983 16 10 26 16 6 22 4 4
1984 16 14 30 16 6 22 8 8
1985 16 14 30 16 7 23 7 7
1986 15 15 30 14 7 21 1 8 9
1987 15 15 30 14 7 21 1 8 9
1988 23 19 42 22 8 30 1 11 12
1989 23 19 42 22 8 30 1 11 12
1990 16 17 33 15 7 22 1 10 11
1991 15 16 31 14 6 20 1 10 11
1992 14 17 31 14 8 22 9 9
1993 13 20 33 13 7 20 13 13
1994 13 23 36 12 7 19 1 16 17
1995 14 22 36 13 5 18 1 17 18
1996 14 21 35 13 5 18 1 16 17
1997 12 18 30 12 6 18 12 12
1998 15 16 31 15 7 22 9 9
1999 9 8 17 9 8 17
2000 6 8 14 6 6 12 2 2
2001 6 12 18 6 8 14 4 4
2002 7 11 18 7 6 13 5 5
2003 3 8 11 3 5 8 3 3
2004 6 7 13 6 2 8 5 5
2005 5 5 10 5 2 7 3 3
2006 5 4 9 4 1 5 1 3 4
2007 5 5 10 4 1 5 1 4 5
2008 4 5 9 4 4 5 5
2009 5 4 9 5 5 4 4
2010 4 3 7 4 4 3 3
2011 5 3 8 5 1 6 2 2
2012 4 3 7 4 1 5 2 2
2013 5 2 7 3 1 4 2 1 3
2014 1 4 5 1 3 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ANDEBU (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.0 7.1 21.1 14.0 5.0 19.0 2.1 2.1
1981 14.0 8.6 22.6 14.0 7.0 21.0 1.6 1.6
1982 15.0 8.9 24.0 15.0 7.0 22.0 2.0 2.0
1983 16.0 8.1 24.1 16.0 6.0 22.0 2.1 2.1
1984 16.0 8.7 24.7 16.0 6.0 22.0 2.7 2.7
1985 16.0 9.4 25.4 16.0 7.0 23.0 2.4 2.4
1986 14.5 9.7 24.2 14.0 7.0 21.0 0.5 2.7 3.2
1987 14.5 9.9 24.4 14.0 7.0 21.0 0.5 2.9 3.5
1988 22.7 11.8 34.5 22.0 8.0 30.0 0.7 3.8 4.5
1989 22.7 11.7 34.4 22.0 8.0 30.0 0.7 3.7 4.4
1990 15.7 10.7 26.4 15.0 7.0 22.0 0.7 3.7 4.4
1991 14.9 9.7 24.7 14.0 6.0 20.0 0.9 3.7 4.7
1992 14.0 10.8 24.8 14.0 8.0 22.0 2.8 2.8
1993 13.0 11.1 24.1 13.0 7.0 20.0 4.1 4.1
1994 12.5 12.9 25.4 12.0 7.0 19.0 0.5 5.9 6.4
1995 13.5 11.4 24.9 13.0 5.0 18.0 0.5 6.4 6.9
1996 13.5 11.2 24.7 13.0 5.0 18.0 0.5 6.2 6.7
1997 12.0 10.9 22.9 12.0 6.0 18.0 4.9 4.9
1998 15.0 10.6 25.6 15.0 7.0 22.0 3.6 3.6
1999 9.0 8.0 17.0 9.0 8.0 17.0
2000 6.0 7.4 13.4 6.0 6.0 12.0 1.4 1.4
2001 6.0 10.6 16.6 6.0 8.0 14.0 2.6 2.6
2002 7.0 8.8 15.8 7.0 6.0 13.0 2.8 2.8
2003 3.0 6.8 9.8 3.0 5.0 8.0 1.8 1.8
2004 6.0 4.8 10.8 6.0 2.0 8.0 2.8 2.8
2005 5.0 3.8 8.8 5.0 2.0 7.0 1.8 1.8
2006 4.5 2.8 7.3 4.0 1.0 5.0 0.5 1.8 2.3
2007 4.2 3.6 7.8 4.0 1.0 5.0 0.2 2.6 2.8
2008 4.0 3.1 7.1 4.0 4.0 3.1 3.1
2009 5.0 2.6 7.6 5.0 5.0 2.6 2.6
2010 4.0 2.1 6.1 4.0 4.0 2.1 2.1
2011 5.0 2.3 7.3 5.0 1.0 6.0 1.3 1.3
2012 4.0 2.3 6.3 4.0 1.0 5.0 1.3 1.3
2013 4.0 1.8 5.8 3.0 1.0 4.0 1.0 0.8 1.8
2014 1.0 3.8 4.8 1.0 3.0 4.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ANDEBU (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 23 0.0 21.1 0.0
1981 24 0.0 22.6 0.0
1982 26 0.0 24.0 0.0
1983 26 0.0 24.1 0.0
1984 30 0.0 24.7 0.0
1985 30 0.0 25.4 0.0
1986 30 0.0 24.2 0.0
1987 30 0.0 24.4 0.0
1988 42 0.0 34.5 0.0
1989 42 0.0 34.4 0.0
1990 33 0.0 26.4 0.0
1991 31 0.0 24.7 0.0
1992 31 0.0 24.8 0.0
1993 33 0.0 24.1 0.0
1994 36 0.0 25.4 0.0
1995 36 0.0 24.9 0.0
1996 35 0.0 24.7 0.0
1997 30 0.0 22.9 0.0
1998 31 0.0 25.6 0.0
1999 17 0.0 17.0 0.0
2000 14 0.0 0.9 13.4 0.0
2001 18 0.0 1.1 16.6 0.0
2002 18 0.0 1.1 15.8 0.0
2003 11 0.0 0.6 9.8 0.0
2004 13 0.0 0.8 10.8 0.0
2005 10 0.0 0.6 8.8 0.0
2006 9 0.0 0.5 7.3 0.0
2007 10 0.0 0.5 7.8 0.0
2008 9 0.0 0.5 7.1 0.0
2009 9 0.0 0.5 7.6 0.0
2010 7 0.0 0.4 6.1 0.0
2011 8 0.0 0.4 7.3 0.0
2012 7 0.0 0.4 6.3 0.0
2013 7 0.0 0.3 5.8 0.0
2014 5 0.0 0.2 4.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ANDEBU (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ANDEBU (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ANDEBU (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:7:1 NAV VESTFOLD NAV ANDEBU ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
89:51:4:1 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ANDEBU KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0