FORVALTNINGSDATABASEN

LARDAL, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LARDAL (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36 7 43 36 4 40 3 3
1981 36 9 45 36 5 41 4 4
1982 37 9 46 37 6 43 3 3
1983 34 10 44 34 7 41 3 3
1984 36 10 46 35 6 41 1 4 5
1985 35 12 47 33 5 38 2 7 9
1986 35 12 47 33 5 38 2 7 9
1987 35 17 52 33 6 39 2 11 13
1988 33 20 53 31 7 38 2 13 15
1989 30 19 49 29 7 36 1 12 13
1990 28 22 50 27 9 36 1 13 14
1991 25 24 49 24 8 32 1 16 17
1992 22 23 45 21 7 28 1 16 17
1993 23 24 47 23 6 29 18 18
1994 21 20 41 21 4 25 16 16
1995 20 20 40 20 5 25 15 15
1996 21 21 42 21 6 27 15 15
1997 5 15 20 5 5 10 10 10
1998 6 15 21 6 4 10 11 11
1999 7 23 30 6 8 14 1 15 16
2000 3 7 10 3 3 6 4 4
2001 5 7 12 5 4 9 3 3
2002 5 8 13 5 5 10 3 3
2003 4 7 11 4 5 9 2 2
2004 12 13 25 11 10 21 1 3 4
2005 15 12 27 14 8 22 1 4 5
2006 12 13 25 11 10 21 1 3 4
2007 14 13 27 13 8 21 1 5 6
2008 13 15 28 12 13 25 1 2 3
2009 13 19 32 12 16 28 1 3 4
2010 10 18 28 9 16 25 1 2 3
2011 12 17 29 11 15 26 1 2 3
2012 11 19 30 10 16 26 1 3 4
2013 13 11 24 13 9 22 2 2
2014 81 92 173 62 72 134 19 20 39
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LARDAL (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36.0 5.7 41.7 36.0 4.0 40.0 1.7 1.7
1981 36.0 7.1 43.1 36.0 5.0 41.0 2.1 2.1
1982 37.0 7.8 44.8 37.0 6.0 43.0 1.8 1.8
1983 34.0 8.2 42.2 34.0 7.0 41.0 1.2 1.2
1984 35.5 7.4 42.9 35.0 6.0 41.0 0.5 1.4 1.9
1985 34.0 7.7 41.7 33.0 5.0 38.0 1.0 2.7 3.7
1986 34.0 7.7 41.7 33.0 5.0 38.0 1.0 2.7 3.7
1987 34.0 10.2 44.2 33.0 6.0 39.0 1.0 4.2 5.2
1988 32.0 11.6 43.6 31.0 7.0 38.0 1.0 4.6 5.6
1989 29.5 11.5 41.0 29.0 7.0 36.0 0.5 4.5 5.0
1990 27.5 13.3 40.8 27.0 9.0 36.0 0.5 4.3 4.8
1991 24.6 13.0 37.6 24.0 8.0 32.0 0.6 5.0 5.6
1992 21.5 11.9 33.4 21.0 7.0 28.0 0.5 4.9 5.4
1993 23.0 12.1 35.1 23.0 6.0 29.0 6.1 6.1
1994 21.0 10.6 31.6 21.0 4.0 25.0 6.6 6.6
1995 20.0 12.0 32.0 20.0 5.0 25.0 7.0 7.0
1996 21.0 12.9 33.8 21.0 6.0 27.0 6.8 6.8
1997 5.0 8.7 13.7 5.0 5.0 10.0 3.7 3.7
1998 6.0 9.2 15.2 6.0 4.0 10.0 5.2 5.2
1999 6.8 15.6 22.4 6.0 8.0 14.0 0.8 7.6 8.4
2000 3.0 4.2 7.2 3.0 3.0 6.0 1.2 1.2
2001 5.0 4.7 9.7 5.0 4.0 9.0 0.7 0.7
2002 5.0 5.7 10.7 5.0 5.0 10.0 0.7 0.7
2003 4.0 5.6 9.6 4.0 5.0 9.0 0.6 0.6
2004 11.5 11.7 23.2 11.0 10.0 21.0 0.5 1.7 2.2
2005 14.5 10.3 24.8 14.0 8.0 22.0 0.5 2.3 2.8
2006 11.5 11.7 23.2 11.0 10.0 21.0 0.5 1.7 2.2
2007 13.5 11.3 24.8 13.0 8.0 21.0 0.5 3.3 3.8
2008 12.7 13.9 26.6 12.0 13.0 25.0 0.7 0.9 1.6
2009 12.8 18.5 31.3 12.0 16.0 28.0 0.8 2.5 3.3
2010 9.7 17.6 27.3 9.0 16.0 25.0 0.7 1.6 2.3
2011 11.7 16.6 28.3 11.0 15.0 26.0 0.7 1.6 2.3
2012 10.8 18.3 29.1 10.0 16.0 26.0 0.8 2.3 3.1
2013 13.0 10.6 23.6 13.0 9.0 22.0 1.6 1.6
2014 72.1 83.4 155.6 62.0 72.0 134.0 10.1 11.4 21.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LARDAL (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 43 0.0 41.7 0.0
1981 45 0.0 43.1 0.0
1982 46 0.0 44.8 0.0
1983 44 0.0 42.2 0.0
1984 46 0.0 42.9 0.0
1985 47 0.0 41.7 0.0
1986 47 0.0 41.7 0.0
1987 52 0.0 44.2 0.0
1988 53 0.0 43.6 0.0
1989 49 0.0 41.0 0.0
1990 50 0.0 40.8 0.0
1991 49 0.0 37.6 0.0
1992 45 0.0 33.4 0.0
1993 47 0.0 35.1 0.0
1994 41 0.0 31.6 0.0
1995 40 0.0 32.0 0.0
1996 42 0.0 33.8 0.0
1997 20 0.0 13.7 0.0
1998 21 0.0 15.2 0.0
1999 30 0.0 22.4 0.0
2000 10 0.0 1.2 7.2 0.0
2001 12 0.0 1.5 9.7 0.0
2002 13 0.0 1.7 10.7 0.0
2003 11 0.0 1.3 9.6 0.0
2004 25 0.0 3.3 23.2 0.0
2005 27 0.0 3.4 24.8 0.0
2006 25 0.0 3.0 23.2 0.0
2007 27 0.0 3.4 24.8 0.0
2008 28 0.0 3.4 26.6 0.0
2009 32 0.0 3.7 31.3 0.0
2010 28 0.0 3.1 27.3 0.0
2011 29 0.0 3.1 28.3 0.0
2012 30 0.0 3.3 29.1 0.0
2013 24 0.0 2.5 23.6 0.0
2014 173 0.1 15.1 155.6 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LARDAL (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 169 151.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LARDAL (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 169 151.8
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LARDAL (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:2:28 BUFETAT SØR BUFETAT SØR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK SKJERFHEIMKOLLEKTIVET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 169 151.8
90:2:2:7:9 NAV VESTFOLD NAV LARDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8