FORVALTNINGSDATABASEN

SILJAN, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SILJAN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 3 13 10 2 12 1 1
1981 11 5 16 10 2 12 1 3 4
1982 11 5 16 10 2 12 1 3 4
1983 11 6 17 10 2 12 1 4 5
1984 10 7 17 9 2 11 1 5 6
1985 9 7 16 9 2 11 5 5
1986 11 7 18 10 1 11 1 6 7
1987 12 7 19 11 1 12 1 6 7
1988 11 11 22 11 1 12 10 10
1989 10 11 21 10 2 12 9 9
1990 9 11 20 9 2 11 9 9
1991 9 11 20 9 3 12 8 8
1992 9 7 16 9 2 11 5 5
1993 10 10 20 9 2 11 1 8 9
1994 8 11 19 8 2 10 9 9
1995 9 12 21 8 2 10 1 10 11
1996 10 12 22 8 3 11 2 9 11
1997 9 10 19 8 2 10 1 8 9
1998 10 11 21 9 2 11 1 9 10
1999 7 3 10 7 2 9 1 1
2000 6 3 9 6 2 8 1 1
2001 6 2 8 6 1 7 1 1
2002 6 2 8 6 1 7 1 1
2003 5 2 7 5 2 7
2004 5 2 7 5 2 7
2005 5 2 7 5 1 6 1 1
2006 5 2 7 5 1 6 1 1
2007 5 2 7 5 5 2 2
2008 5 1 6 5 5 1 1
2009 5 2 7 5 5 2 2
2010 4 2 6 4 2 6
2011 4 1 5 4 1 5
2012 4 1 5 4 1 5
2013 4 1 5 4 1 5
2014 3 2 5 3 2 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SILJAN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10.0 2.6 12.6 10.0 2.0 12.0 0.6 0.6
1981 10.5 3.4 13.9 10.0 2.0 12.0 0.5 1.4 1.9
1982 10.5 3.4 13.9 10.0 2.0 12.0 0.5 1.4 1.9
1983 10.5 3.6 14.1 10.0 2.0 12.0 0.5 1.6 2.1
1984 9.5 3.8 13.3 9.0 2.0 11.0 0.5 1.8 2.3
1985 9.0 3.8 12.8 9.0 2.0 11.0 1.8 1.8
1986 10.5 3.3 13.8 10.0 1.0 11.0 0.5 2.3 2.8
1987 11.5 3.4 14.9 11.0 1.0 12.0 0.5 2.4 2.9
1988 11.0 3.7 14.7 11.0 1.0 12.0 2.7 2.7
1989 10.0 4.4 14.4 10.0 2.0 12.0 2.4 2.4
1990 9.0 4.4 13.4 9.0 2.0 11.0 2.4 2.4
1991 9.0 5.3 14.3 9.0 3.0 12.0 2.3 2.3
1992 9.0 4.1 13.1 9.0 2.0 11.0 2.1 2.1
1993 9.8 4.4 14.1 9.0 2.0 11.0 0.8 2.4 3.2
1994 8.0 5.8 13.8 8.0 2.0 10.0 3.8 3.8
1995 8.6 6.6 15.1 8.0 2.0 10.0 0.6 4.6 5.1
1996 8.8 6.6 15.4 8.0 3.0 11.0 0.8 3.6 4.4
1997 8.6 5.2 13.8 8.0 2.0 10.0 0.6 3.2 3.8
1998 9.6 6.2 15.8 9.0 2.0 11.0 0.6 4.2 4.8
1999 7.0 2.5 9.5 7.0 2.0 9.0 0.5 0.5
2000 6.0 2.5 8.5 6.0 2.0 8.0 0.5 0.5
2001 6.0 1.7 7.7 6.0 1.0 7.0 0.7 0.7
2002 6.0 1.7 7.7 6.0 1.0 7.0 0.7 0.7
2003 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2004 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2005 5.0 1.5 6.5 5.0 1.0 6.0 0.5 0.5
2006 5.0 1.5 6.5 5.0 1.0 6.0 0.5 0.5
2007 5.0 1.0 6.0 5.0 5.0 1.0 1.0
2008 5.0 0.5 5.5 5.0 5.0 0.5 0.5
2009 5.0 0.7 5.7 5.0 5.0 0.7 0.7
2010 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0
2011 4.0 1.0 5.0 4.0 1.0 5.0
2012 4.0 1.0 5.0 4.0 1.0 5.0
2013 4.0 1.0 5.0 4.0 1.0 5.0
2014 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SILJAN (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 13 0.0 12.6 0.0
1981 16 0.0 13.9 0.0
1982 16 0.0 13.9 0.0
1983 17 0.0 14.1 0.0
1984 17 0.0 13.3 0.0
1985 16 0.0 12.8 0.0
1986 18 0.0 13.8 0.0
1987 19 0.0 14.9 0.0
1988 22 0.0 14.7 0.0
1989 21 0.0 14.4 0.0
1990 20 0.0 13.4 0.0
1991 20 0.0 14.3 0.0
1992 16 0.0 13.1 0.0
1993 20 0.0 14.1 0.0
1994 19 0.0 13.8 0.0
1995 21 0.0 15.1 0.0
1996 22 0.0 15.4 0.0
1997 19 0.0 13.8 0.0
1998 21 0.0 15.8 0.0
1999 10 0.0 9.5 0.0
2000 9 0.0 1.9 8.5 0.0
2001 8 0.0 1.8 7.7 0.0
2002 8 0.0 1.8 7.7 0.0
2003 7 0.0 1.5 7.0 0.0
2004 7 0.0 1.5 7.0 0.0
2005 7 0.0 1.5 6.5 0.0
2006 7 0.0 1.4 6.5 0.0
2007 7 0.0 1.4 6.0 0.0
2008 6 0.0 1.1 5.5 0.0
2009 7 0.0 1.3 5.7 0.0
2010 6 0.0 1.2 6.0 0.0
2011 5 0.0 1.0 5.0 0.0
2012 5 0.0 1.0 5.0 0.0
2013 5 0.0 1.0 5.0 0.0
2014 5 0.0 1.0 5.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SILJAN (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SILJAN (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SILJAN (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:49 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SILJAN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:8:17 NAV TELEMARK NAV SILJAN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:12:14 TELEMARK POLITIDISTRIKT SILJAN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0