FORVALTNINGSDATABASEN

HJARTDAL, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HJARTDAL (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14 10 24 14 5 19 5 5
1981 16 10 26 16 5 21 5 5
1982 16 10 26 16 7 23 3 3
1983 16 12 28 16 7 23 5 5
1984 11 11 22 11 6 17 5 5
1985 12 11 23 12 6 18 5 5
1986 13 10 23 13 6 19 4 4
1987 13 11 24 13 6 19 5 5
1988 12 13 25 11 6 17 1 7 8
1989 13 11 24 12 5 17 1 6 7
1990 14 13 27 12 5 17 2 8 10
1991 14 13 27 13 4 17 1 9 10
1992 14 13 27 12 4 16 2 9 11
1993 13 13 26 11 4 15 2 9 11
1994 9 13 22 7 4 11 2 9 11
1995 10 11 21 8 4 12 2 7 9
1996 10 11 21 8 3 11 2 8 10
1997 12 15 27 9 5 14 3 10 13
1998 9 13 22 6 5 11 3 8 11
1999 9 14 23 6 6 12 3 8 11
2000 4 4 8 3 3 6 1 1 2
2001 6 5 11 5 2 7 1 3 4
2002 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2003 2 4 6 2 1 3 3 3
2004 3 5 8 3 1 4 4 4
2005 3 4 7 3 1 4 3 3
2006 3 4 7 3 2 5 2 2
2007 2 5 7 2 2 4 3 3
2008 2 5 7 2 4 6 1 1
2009 1 7 8 1 5 6 2 2
2010 1 7 8 1 4 5 3 3
2011 1 6 7 1 3 4 3 3
2012 1 6 7 1 3 4 3 3
2013 1 6 7 1 4 5 2 2
2014 2 5 7 1 4 5 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HJARTDAL (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.0 7.8 21.8 14.0 5.0 19.0 2.8 2.8
1981 16.0 8.0 24.0 16.0 5.0 21.0 3.0 3.0
1982 16.0 7.9 23.9 16.0 7.0 23.0 0.9 0.9
1983 16.0 8.3 24.3 16.0 7.0 23.0 1.3 1.3
1984 11.0 7.3 18.3 11.0 6.0 17.0 1.3 1.3
1985 12.0 7.3 19.3 12.0 6.0 18.0 1.3 1.3
1986 13.0 7.0 20.0 13.0 6.0 19.0 1.0 1.0
1987 13.0 7.3 20.3 13.0 6.0 19.0 1.3 1.3
1988 11.3 8.4 19.7 11.0 6.0 17.0 0.3 2.4 2.7
1989 12.3 7.1 19.4 12.0 5.0 17.0 0.3 2.1 2.4
1990 12.8 8.2 20.9 12.0 5.0 17.0 0.8 3.2 3.9
1991 13.2 7.1 20.4 13.0 4.0 17.0 0.2 3.1 3.4
1992 12.8 7.4 20.2 12.0 4.0 16.0 0.8 3.4 4.2
1993 11.8 6.8 18.6 11.0 4.0 15.0 0.8 2.8 3.6
1994 7.9 6.4 14.3 7.0 4.0 11.0 0.9 2.4 3.3
1995 9.0 7.2 16.2 8.0 4.0 12.0 1.0 3.2 4.2
1996 8.9 6.0 14.9 8.0 3.0 11.0 0.9 3.0 4.0
1997 10.3 9.7 20.0 9.0 5.0 14.0 1.3 4.7 6.0
1998 7.4 8.4 15.8 6.0 5.0 11.0 1.4 3.4 4.8
1999 7.6 10.4 18.0 6.0 6.0 12.0 1.6 4.4 6.0
2000 3.5 3.3 6.8 3.0 3.0 6.0 0.5 0.3 0.8
2001 5.5 2.9 8.4 5.0 2.0 7.0 0.5 0.9 1.4
2002 3.5 2.9 6.4 3.0 2.0 5.0 0.5 0.9 1.4
2003 2.0 2.7 4.7 2.0 1.0 3.0 1.7 1.7
2004 3.0 3.1 6.1 3.0 1.0 4.0 2.1 2.1
2005 3.0 2.7 5.7 3.0 1.0 4.0 1.7 1.7
2006 3.0 2.9 5.9 3.0 2.0 5.0 0.9 0.9
2007 2.0 2.9 4.9 2.0 2.0 4.0 0.9 0.9
2008 2.0 4.3 6.3 2.0 4.0 6.0 0.3 0.3
2009 1.0 6.1 7.1 1.0 5.0 6.0 1.1 1.1
2010 1.0 5.6 6.6 1.0 4.0 5.0 1.6 1.6
2011 1.0 4.6 5.6 1.0 3.0 4.0 1.6 1.6
2012 1.0 4.3 5.3 1.0 3.0 4.0 1.3 1.3
2013 1.0 4.8 5.8 1.0 4.0 5.0 0.8 0.8
2014 1.8 4.5 6.3 1.0 4.0 5.0 0.8 0.5 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HJARTDAL (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 24 0.0 21.8 0.0
1981 26 0.0 24.0 0.0
1982 26 0.0 23.9 0.0
1983 28 0.0 24.3 0.0
1984 22 0.0 18.3 0.0
1985 23 0.0 19.3 0.0
1986 23 0.0 20.0 0.0
1987 24 0.0 20.3 0.0
1988 25 0.0 19.7 0.0
1989 24 0.0 19.4 0.0
1990 27 0.0 20.9 0.0
1991 27 0.0 20.4 0.0
1992 27 0.0 20.2 0.0
1993 26 0.0 18.6 0.0
1994 22 0.0 14.3 0.0
1995 21 0.0 16.2 0.0
1996 21 0.0 14.9 0.0
1997 27 0.0 20.0 0.0
1998 22 0.0 15.8 0.0
1999 23 0.0 18.0 0.0
2000 8 0.0 1.3 6.8 0.0
2001 11 0.0 1.9 8.4 0.0
2002 8 0.0 1.4 6.4 0.0
2003 6 0.0 1.1 4.7 0.0
2004 8 0.0 1.5 6.1 0.0
2005 7 0.0 1.2 5.7 0.0
2006 7 0.0 1.2 5.9 0.0
2007 7 0.0 1.2 4.9 0.0
2008 7 0.0 1.2 6.3 0.0
2009 8 0.0 1.4 7.1 0.0
2010 8 0.0 1.4 6.6 0.0
2011 7 0.0 1.2 5.6 0.0
2012 7 0.0 1.2 5.3 0.0
2013 7 0.0 1.2 5.8 0.0
2014 7 0.0 1.2 6.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HJARTDAL (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HJARTDAL (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.3
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HJARTDAL (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:25 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I HJARTDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:8:8 NAV TELEMARK NAV HJARTDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.3
4:7:15:12:6 TELEMARK POLITIDISTRIKT HJARTDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0