FORVALTNINGSDATABASEN

KVITESEID, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KVITESEID (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32 12 44 28 6 34 4 6 10
1981 35 12 47 33 6 39 2 6 8
1982 34 12 46 32 6 38 2 6 8
1983 32 11 43 30 6 36 2 5 7
1984 32 15 47 28 5 33 4 10 14
1985 30 16 46 26 6 32 4 10 14
1986 27 18 45 24 9 33 3 9 12
1987 28 19 47 25 11 36 3 8 11
1988 29 24 53 26 11 37 3 13 16
1989 27 25 52 24 11 35 3 14 17
1990 25 25 50 22 9 31 3 16 19
1991 27 27 54 24 9 33 3 18 21
1992 25 27 52 22 13 35 3 14 17
1993 24 29 53 21 12 33 3 17 20
1994 19 29 48 16 9 25 3 20 23
1995 20 27 47 17 7 24 3 20 23
1996 20 25 45 17 7 24 3 18 21
1997 22 24 46 20 8 28 2 16 18
1998 23 31 54 18 9 27 5 22 27
1999 23 22 45 18 9 27 5 13 18
2000 15 10 25 11 5 16 4 5 9
2001 25 9 34 22 3 25 3 6 9
2002 12 11 23 11 3 14 1 8 9
2003 16 9 25 15 2 17 1 7 8
2004 12 9 21 11 4 15 1 5 6
2005 11 10 21 10 6 16 1 4 5
2006 12 10 22 10 6 16 2 4 6
2007 13 5 18 11 5 16 2 2
2008 11 7 18 10 6 16 1 1 2
2009 12 6 18 11 4 15 1 2 3
2010 12 7 19 12 5 17 2 2
2011 11 8 19 11 4 15 4 4
2012 12 9 21 9 4 13 3 5 8
2013 12 9 21 11 4 15 1 5 6
2014 8 10 18 8 4 12 6 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KVITESEID (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30.8 8.3 39.1 28.0 6.0 34.0 2.8 2.3 5.1
1981 34.3 8.3 42.6 33.0 6.0 39.0 1.3 2.3 3.6
1982 33.4 8.3 41.7 32.0 6.0 38.0 1.4 2.3 3.7
1983 31.4 8.2 39.6 30.0 6.0 36.0 1.4 2.2 3.6
1984 30.4 8.6 39.0 28.0 5.0 33.0 2.4 3.6 6.0
1985 28.4 9.6 38.0 26.0 6.0 32.0 2.4 3.6 6.0
1986 26.0 12.2 38.2 24.0 9.0 33.0 2.0 3.2 5.2
1987 26.9 14.2 41.0 25.0 11.0 36.0 1.9 3.2 5.0
1988 27.9 15.7 43.5 26.0 11.0 37.0 1.9 4.7 6.5
1989 25.9 15.8 41.7 24.0 11.0 35.0 1.9 4.8 6.7
1990 23.9 14.4 38.3 22.0 9.0 31.0 1.9 5.4 7.3
1991 25.8 15.0 40.7 24.0 9.0 33.0 1.8 6.0 7.7
1992 23.8 16.8 40.5 22.0 13.0 35.0 1.8 3.8 5.6
1993 22.9 16.7 39.7 21.0 12.0 33.0 1.9 4.7 6.6
1994 17.8 18.0 35.8 16.0 9.0 25.0 1.8 8.9 10.8
1995 18.9 17.8 36.7 17.0 7.0 24.0 1.9 10.8 12.7
1996 18.5 16.4 34.9 17.0 7.0 24.0 1.5 9.4 10.9
1997 21.0 15.1 36.2 20.0 8.0 28.0 1.0 7.1 8.1
1998 21.2 18.0 39.1 18.0 9.0 27.0 3.2 9.0 12.1
1999 20.8 14.9 35.7 18.0 9.0 27.0 2.8 5.9 8.7
2000 13.3 7.5 20.8 11.0 5.0 16.0 2.3 2.5 4.8
2001 23.8 6.2 30.0 22.0 3.0 25.0 1.8 3.2 5.0
2002 11.8 7.4 19.2 11.0 3.0 14.0 0.8 4.4 5.2
2003 15.8 5.7 21.5 15.0 2.0 17.0 0.8 3.7 4.5
2004 11.5 7.1 18.6 11.0 4.0 15.0 0.5 3.1 3.6
2005 10.5 8.3 18.8 10.0 6.0 16.0 0.5 2.3 2.8
2006 11.0 7.8 18.8 10.0 6.0 16.0 1.0 1.8 2.8
2007 12.0 5.0 17.0 11.0 5.0 16.0 1.0 1.0
2008 10.5 6.5 17.0 10.0 6.0 16.0 0.5 0.5 1.0
2009 11.5 5.0 16.5 11.0 4.0 15.0 0.5 1.0 1.5
2010 12.0 6.0 18.0 12.0 5.0 17.0 1.0 1.0
2011 11.0 6.3 17.3 11.0 4.0 15.0 2.3 2.3
2012 11.3 6.8 18.1 9.0 4.0 13.0 2.3 2.8 5.1
2013 11.5 6.8 18.3 11.0 4.0 15.0 0.5 2.8 3.3
2014 8.0 7.3 15.3 8.0 4.0 12.0 3.3 3.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KVITESEID (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 44 0.0 39.1 0.0
1981 47 0.0 42.6 0.0
1982 46 0.0 41.7 0.0
1983 43 0.0 39.6 0.0
1984 47 0.0 39.0 0.0
1985 46 0.0 38.0 0.0
1986 45 0.0 38.2 0.0
1987 47 0.0 41.0 0.0
1988 53 0.0 43.5 0.0
1989 52 0.0 41.7 0.0
1990 50 0.0 38.3 0.0
1991 54 0.0 40.7 0.0
1992 52 0.0 40.5 0.0
1993 53 0.0 39.7 0.0
1994 48 0.0 35.8 0.0
1995 47 0.0 36.7 0.0
1996 45 0.0 34.9 0.0
1997 46 0.0 36.2 0.0
1998 54 0.0 39.1 0.0
1999 45 0.0 35.7 0.0
2000 25 0.0 2.3 20.8 0.0
2001 34 0.0 3.1 30.0 0.0
2002 23 0.0 2.1 19.2 0.0
2003 25 0.0 2.3 21.5 0.0
2004 21 0.0 1.9 18.6 0.0
2005 21 0.0 2.0 18.8 0.0
2006 22 0.0 2.0 18.8 0.0
2007 18 0.0 1.5 17.0 0.0
2008 18 0.0 1.6 17.0 0.0
2009 18 0.0 1.6 16.5 0.0
2010 19 0.0 1.7 18.0 0.0
2011 19 0.0 1.6 17.3 0.0
2012 21 0.0 1.7 18.1 0.0
2013 21 0.0 1.7 18.3 0.0
2014 18 0.0 1.5 15.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KVITESEID (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
DOMSTOLENE I NORGE 11 9.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KVITESEID (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 6.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.3
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KVITESEID (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:30 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I KVITESEID KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
50:6:34 JORDSKIFTERETTENE ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 7 6.0
90:2:2:8:10 NAV TELEMARK NAV KVITESEID ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.3
4:7:15:12:8 TELEMARK POLITIDISTRIKT KVITESEID LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:67 TINGRETTENE VEST-TELEMARK TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 4 3.0