FORVALTNINGSDATABASEN

(50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 407 396.9 378 378.0 29 18.9
Kvinner 1061 983.7 825 825.0 236 158.6
Totalt 1468 1380.5 1203 1203.0 265 177.5
(50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.0 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 56 54.8
2 AKERSHUS 85 81.0
3 OSLO 293 280.4
4 HEDMARK 75 68.7
5 OPPLAND 47 41.9
6 BUSKERUD 67 63.5
7 VESTFOLD 48 43.0
8 TELEMARK 67 60.8
9 AUST-AGDER 22 21.5
10 VEST-AGDER 49 44.7
11 ROGALAND 78 72.2
12 HORDALAND 140 129.0
14 SOGN OG FJORDANE 36 31.7
15 MØRE OG ROMSDAL 59 56.9
16 SØR-TRØNDELAG 153 148.4
17 NORD-TRØNDELAG 30 29.0
18 NORDLAND 71 65.8
19 TROMS 59 57.1
20 FINNMARK 33 30.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 8 7.5
ØSTFOLD 104 MOSS 10 9.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 19 18.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 11 11.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 8 8.0
AKERSHUS 213 SKI 16 15.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 23 21.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO 34 32.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 12 11.4
OSLO 301 OSLO 293 280.4
HEDMARK 402 KONGSVINGER 11 10.4
HEDMARK 403 HAMAR 41 37.0
HEDMARK 427 ELVERUM 11 10.1
HEDMARK 437 TYNSET 12 11.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 20 18.1
OPPLAND 502 GJØVIK 15 12.8
OPPLAND 515 VÅGÅ 3 2.5
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 9 8.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 36 34.6
BUSKERUD 604 KONGSBERG 7 5.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE 6 5.8
BUSKERUD 616 NES 4 4.0
BUSKERUD 617 GOL 5 5.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 9 9.0
VESTFOLD 701 BORRE 9 7.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 20 19.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 11 9.1
VESTFOLD 709 LARVIK 8 7.6
TELEMARK 806 SKIEN 50 46.8
TELEMARK 807 NOTODDEN 6 5.0
TELEMARK 829 KVITESEID 11 9.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 22 21.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 37 33.9
VEST-AGDER 1003 FARSUND 7 5.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 5 5.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 4 3.6
ROGALAND 1102 SANDNES 21 17.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 37 35.7
ROGALAND 1106 HAUGESUND 16 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN 111 103.3
HORDALAND 1221 STORD 20 17.5
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 4 4.0
HORDALAND 1235 VOSS 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 12 9.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 18 17.6
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 6 4.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 17 16.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 15 14.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 8 7.7
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 148 143.4
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 25 24.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 5 5.0
NORDLAND 1804 BODØ 18 16.8
NORDLAND 1805 NARVIK 7 7.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 7 7.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 10 7.2
NORDLAND 1824 VEFSN 5 5.0
NORDLAND 1833 RANA 9 8.8
NORDLAND 1865 VÅGAN 5 4.5
NORDLAND 1870 SORTLAND 10 9.5
TROMS 1902 TROMSØ 39 38.4
TROMS 1903 HARSTAD 15 13.7
TROMS 1931 LENVIK 5 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ 11 10.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 4.0
FINNMARK 2012 ALTA 7 6.5
FINNMARK 2025 TANA 11 9.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
TINGRETTENE 946 880.1
JORDSKIFTERETTENE 254 242.9
FINNMARKSKOMMISJONEN 6 6.0
HØYESTERETT 42 41.2
LAGMANNSRETTENE 122 113.7
JORDSKIFTEOVERRETTENE 11 10.8
DOMSTOLADMINISTRASJONEN 87 85.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD TINGRETTENE 48 46.8
1 ØSTFOLD JORDSKIFTERETTENE 8 8.0
2 AKERSHUS TINGRETTENE 75 71.0
2 AKERSHUS JORDSKIFTERETTENE 10 10.0
3 OSLO FINNMARKSKOMMISJONEN 1 1.0
3 OSLO HØYESTERETT 42 41.2
3 OSLO LAGMANNSRETTENE 47 44.2
3 OSLO TINGRETTENE 203 194.1
4 HEDMARK JORDSKIFTERETTENE 24 23.1
4 HEDMARK TINGRETTENE 38 33.3
4 HEDMARK JORDSKIFTEOVERRETTENE 3 3.0
4 HEDMARK LAGMANNSRETTENE 10 9.3
5 OPPLAND JORDSKIFTERETTENE 19 17.4
5 OPPLAND TINGRETTENE 28 24.5
6 BUSKERUD JORDSKIFTERETTENE 17 17.0
6 BUSKERUD TINGRETTENE 50 46.5
7 VESTFOLD TINGRETTENE 43 38.0
7 VESTFOLD JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
8 TELEMARK JORDSKIFTEOVERRETTENE 3 2.8
8 TELEMARK JORDSKIFTERETTENE 17 15.4
8 TELEMARK LAGMANNSRETTENE 14 13.4
8 TELEMARK TINGRETTENE 33 29.2
9 AUST-AGDER JORDSKIFTERETTENE 6 5.9
9 AUST-AGDER TINGRETTENE 16 15.6
10 VEST-AGDER JORDSKIFTERETTENE 12 11.6
10 VEST-AGDER TINGRETTENE 37 33.1
11 ROGALAND TINGRETTENE 71 65.5
11 ROGALAND JORDSKIFTERETTENE 7 6.7
12 HORDALAND JORDSKIFTEOVERRETTENE 3 3.0
12 HORDALAND JORDSKIFTERETTENE 26 23.5
12 HORDALAND LAGMANNSRETTENE 27 23.4
12 HORDALAND TINGRETTENE 84 79.1
14 SOGN OG FJORDANE JORDSKIFTERETTENE 21 19.1
14 SOGN OG FJORDANE TINGRETTENE 15 12.6
15 MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTEOVERRETTENE 2 2.0
15 MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTERETTENE 19 18.8
15 MØRE OG ROMSDAL TINGRETTENE 38 36.0
16 SØR-TRØNDELAG DOMSTOLADMINISTRASJONEN 87 85.8
16 SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETTENE 15 14.0
16 SØR-TRØNDELAG LAGMANNSRETTENE 13 12.9
16 SØR-TRØNDELAG TINGRETTENE 38 35.7
17 NORD-TRØNDELAG JORDSKIFTERETTENE 11 10.4
17 NORD-TRØNDELAG TINGRETTENE 19 18.6
18 NORDLAND JORDSKIFTERETTENE 15 15.0
18 NORDLAND TINGRETTENE 56 50.8
19 TROMS JORDSKIFTERETTENE 18 18.0
19 TROMS LAGMANNSRETTENE 11 10.6
19 TROMS TINGRETTENE 30 28.5
20 FINNMARK JORDSKIFTERETTENE 4 4.0
20 FINNMARK TINGRETTENE 24 21.2
20 FINNMARK FINNMARKSKOMMISJONEN 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN TINGRETTENE 8 7.5
ØSTFOLD 104 MOSS TINGRETTENE 10 9.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JORDSKIFTERETTENE 8 8.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG TINGRETTENE 11 10.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TINGRETTENE 11 11.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG TINGRETTENE 8 8.0
AKERSHUS 213 SKI TINGRETTENE 16 15.0
AKERSHUS 219 BÆRUM TINGRETTENE 23 21.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO JORDSKIFTERETTENE 10 10.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO TINGRETTENE 24 22.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL TINGRETTENE 12 11.4
OSLO 301 OSLO FINNMARKSKOMMISJONEN 1 1.0
OSLO 301 OSLO HØYESTERETT 42 41.2
OSLO 301 OSLO LAGMANNSRETTENE 47 44.2
OSLO 301 OSLO TINGRETTENE 203 194.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER JORDSKIFTERETTENE 3 3.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER TINGRETTENE 8 7.4
HEDMARK 403 HAMAR JORDSKIFTEOVERRETTENE 3 3.0
HEDMARK 403 HAMAR JORDSKIFTERETTENE 13 12.3
HEDMARK 403 HAMAR LAGMANNSRETTENE 10 9.3
HEDMARK 403 HAMAR TINGRETTENE 15 12.4
HEDMARK 427 ELVERUM TINGRETTENE 11 10.1
HEDMARK 437 TYNSET JORDSKIFTERETTENE 8 7.8
HEDMARK 437 TYNSET TINGRETTENE 4 3.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JORDSKIFTERETTENE 14 12.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER TINGRETTENE 6 5.7
OPPLAND 502 GJØVIK TINGRETTENE 15 12.8
OPPLAND 515 VÅGÅ TINGRETTENE 3 2.5
OPPLAND 542 NORD-AURDAL JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL TINGRETTENE 4 3.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN JORDSKIFTERETTENE 12 12.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN TINGRETTENE 24 22.6
BUSKERUD 604 KONGSBERG TINGRETTENE 7 5.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE TINGRETTENE 6 5.8
BUSKERUD 616 NES TINGRETTENE 4 4.0
BUSKERUD 617 GOL JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER TINGRETTENE 9 9.0
VESTFOLD 701 BORRE TINGRETTENE 9 7.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG TINGRETTENE 15 14.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD TINGRETTENE 11 9.1
VESTFOLD 709 LARVIK TINGRETTENE 8 7.6
TELEMARK 806 SKIEN JORDSKIFTEOVERRETTENE 3 2.8
TELEMARK 806 SKIEN JORDSKIFTERETTENE 10 9.4
TELEMARK 806 SKIEN LAGMANNSRETTENE 14 13.4
TELEMARK 806 SKIEN TINGRETTENE 23 21.2
TELEMARK 807 NOTODDEN TINGRETTENE 6 5.0
TELEMARK 829 KVITESEID JORDSKIFTERETTENE 7 6.0
TELEMARK 829 KVITESEID TINGRETTENE 4 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL JORDSKIFTERETTENE 6 5.9
AUST-AGDER 906 ARENDAL TINGRETTENE 16 15.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JORDSKIFTERETTENE 7 6.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND TINGRETTENE 30 27.3
VEST-AGDER 1003 FARSUND TINGRETTENE 7 5.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND TINGRETTENE 4 3.6
ROGALAND 1102 SANDNES TINGRETTENE 21 17.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JORDSKIFTERETTENE 7 6.7
ROGALAND 1103 STAVANGER TINGRETTENE 30 29.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND TINGRETTENE 16 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN JORDSKIFTEOVERRETTENE 3 3.0
HORDALAND 1201 BERGEN JORDSKIFTERETTENE 9 8.1
HORDALAND 1201 BERGEN LAGMANNSRETTENE 27 23.4
HORDALAND 1201 BERGEN TINGRETTENE 72 68.8
HORDALAND 1221 STORD JORDSKIFTERETTENE 12 11.2
HORDALAND 1221 STORD TINGRETTENE 8 6.3
HORDALAND 1231 ULLENSVANG TINGRETTENE 4 4.0
HORDALAND 1235 VOSS JORDSKIFTERETTENE 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL JORDSKIFTERETTENE 6 5.8
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL TINGRETTENE 6 3.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE JORDSKIFTERETTENE 9 8.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE TINGRETTENE 9 9.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID JORDSKIFTERETTENE 6 4.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE JORDSKIFTEOVERRETTENE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE JORDSKIFTERETTENE 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE TINGRETTENE 8 7.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND TINGRETTENE 15 14.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND TINGRETTENE 8 7.7
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA TINGRETTENE 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA JORDSKIFTERETTENE 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DOMSTOLADMINISTRASJONEN 87 85.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JORDSKIFTERETTENE 15 14.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM LAGMANNSRETTENE 13 12.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM TINGRETTENE 33 30.7
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND TINGRETTENE 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER JORDSKIFTERETTENE 11 10.4
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER TINGRETTENE 14 13.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS TINGRETTENE 5 5.0
NORDLAND 1804 BODØ JORDSKIFTERETTENE 6 6.0
NORDLAND 1804 BODØ TINGRETTENE 12 10.8
NORDLAND 1805 NARVIK TINGRETTENE 7 7.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY TINGRETTENE 7 7.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG TINGRETTENE 10 7.2
NORDLAND 1824 VEFSN JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
NORDLAND 1833 RANA TINGRETTENE 9 8.8
NORDLAND 1865 VÅGAN TINGRETTENE 5 4.5
NORDLAND 1870 SORTLAND JORDSKIFTERETTENE 4 4.0
NORDLAND 1870 SORTLAND TINGRETTENE 6 5.5
TROMS 1902 TROMSØ JORDSKIFTERETTENE 11 11.0
TROMS 1902 TROMSØ LAGMANNSRETTENE 11 10.6
TROMS 1902 TROMSØ TINGRETTENE 17 16.8
TROMS 1903 HARSTAD JORDSKIFTERETTENE 7 7.0
TROMS 1903 HARSTAD TINGRETTENE 8 6.7
TROMS 1931 LENVIK TINGRETTENE 5 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ JORDSKIFTERETTENE 4 4.0
FINNMARK 2003 VADSØ TINGRETTENE 7 6.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST TINGRETTENE 4 4.0
FINNMARK 2012 ALTA TINGRETTENE 7 6.5
FINNMARK 2025 TANA FINNMARKSKOMMISJONEN 5 5.0
FINNMARK 2025 TANA TINGRETTENE 6 4.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50) Departementsområdet DOMSTOLENE I NORGE per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN TINGRETTENE 50:8:18 HALDEN TINGRETT 8 7.5
ØSTFOLD 104 MOSS TINGRETTENE 50:8:33 MOSS TINGRETT 10 9.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JORDSKIFTERETTENE 50:6:32 ØSTFOLD JORDSKIFTERETT 8 8.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG TINGRETTENE 50:8:51 SARPSBORG TINGRETT 11 10.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TINGRETTENE 50:8:14 FREDRIKSTAD TINGRETT 11 11.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG TINGRETTENE 50:8:24 HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT 8 8.0
AKERSHUS 213 SKI TINGRETTENE 50:8:12 FOLLO TINGRETT 16 15.0
AKERSHUS 219 BÆRUM TINGRETTENE 50:8:3 ASKER OG BÆRUM TINGRETT 23 21.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO JORDSKIFTERETTENE 50:6:1 AKERSHUS OG OSLO JORDSKIFTERETT 10 10.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO TINGRETTENE 50:8:35 NEDRE ROMERIKE TINGRETT 24 22.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL TINGRETTENE 50:8:69 ØVRE ROMERIKE TINGRETT 12 11.4
OSLO 301 OSLO FINNMARKSKOMMISJONEN 50:3:2 FINNMARKSKOMMISJONEN OSLO 1 1.0
OSLO 301 OSLO HØYESTERETT 50:4:1 HØYESTERETT 42 41.2
OSLO 301 OSLO LAGMANNSRETTENE 50:7:2 BORGARTING LAGMANNSRETT 47 44.2
OSLO 301 OSLO TINGRETTENE 50:8:44 OSLO BYFOGDEMBETE 45 44.1
OSLO 301 OSLO TINGRETTENE 50:8:45 OSLO TINGRETT 158 150.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER JORDSKIFTERETTENE 50:6:4 GLÅMDAL JORDSKIFTERETT 3 3.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER TINGRETTENE 50:8:16 GLÅMDAL TINGRETT 8 7.4
HEDMARK 403 HAMAR JORDSKIFTEOVERRETTENE 50:5:2 EIDSIVATING JORDSKIFTEOVERRETT 3 3.0
HEDMARK 403 HAMAR JORDSKIFTERETTENE 50:6:6 HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT 13 12.3
HEDMARK 403 HAMAR LAGMANNSRETTENE 50:7:3 EIDSIVATING LAGMANNSRETT 10 9.3
HEDMARK 403 HAMAR TINGRETTENE 50:8:23 HEDMARKEN TINGRETT 15 12.4
HEDMARK 427 ELVERUM TINGRETTENE 50:8:61 SØR-ØSTERDAL TINGRETT 11 10.1
HEDMARK 437 TYNSET JORDSKIFTERETTENE 50:6:21 NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT 8 7.8
HEDMARK 437 TYNSET TINGRETTENE 50:8:42 NORD-ØSTERDAL TINGRETT 4 3.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JORDSKIFTERETTENE 50:6:17 NORD-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT 2 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JORDSKIFTERETTENE 50:6:31 VESTOPPLAND OG SØR-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT 12 11.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER TINGRETTENE 50:8:59 SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT 6 5.7
OPPLAND 502 GJØVIK TINGRETTENE 50:8:15 GJØVIK TINGRETT 15 12.8
OPPLAND 515 VÅGÅ TINGRETTENE 50:8:37 NORD-GUDBRANDSDAL TINGRETT 3 2.5
OPPLAND 542 NORD-AURDAL JORDSKIFTERETTENE 50:6:29 VALDRES JORDSKIFTERETT 5 5.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL TINGRETTENE 50:8:65 VALDRES TINGRETT 4 3.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN JORDSKIFTERETTENE 50:6:13 NEDRE BUSKERUD JORDSKIFTERETT 12 12.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN TINGRETTENE 50:8:9 DRAMMEN TINGRETT 24 22.6
BUSKERUD 604 KONGSBERG TINGRETTENE 50:8:28 KONGSBERG TINGRETT 7 5.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE TINGRETTENE 50:8:47 RINGERIKE TINGRETT 6 5.8
BUSKERUD 616 NES TINGRETTENE 50:8:19 HALLINGDAL TINGRETT 4 4.0
BUSKERUD 617 GOL JORDSKIFTERETTENE 50:6:33 ØVRE BUSKERUD JORDSKIFTERETT 5 5.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER TINGRETTENE 50:8:10 EIKER, MODUM OG SIGDAL TINGRETT 9 9.0
VESTFOLD 701 BORRE TINGRETTENE 50:8:40 NORDRE VESTFOLD TINGRETT 9 7.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG JORDSKIFTERETTENE 50:6:30 VESTFOLD JORDSKIFTERETT 5 5.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG TINGRETTENE 50:8:64 TØNSBERG TINGRETT 15 14.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD TINGRETTENE 50:8:50 SANDEFJORD TINGRETT 11 9.1
VESTFOLD 709 LARVIK TINGRETTENE 50:8:30 LARVIK TINGRETT 8 7.6
TELEMARK 806 SKIEN JORDSKIFTEOVERRETTENE 50:5:1 AGDER JORDSKIFTEOVERRETT 3 2.8
TELEMARK 806 SKIEN JORDSKIFTERETTENE 50:6:14 NEDRE TELEMARK JORDSKIFTERETT 10 9.4
TELEMARK 806 SKIEN LAGMANNSRETTENE 50:7:1 AGDER LAGMANNSRETT 14 13.4
TELEMARK 806 SKIEN TINGRETTENE 50:8:36 NEDRE TELEMARK TINGRETT 23 21.2
TELEMARK 807 NOTODDEN TINGRETTENE 50:8:5 AUST-TELEMARK TINGRETT 6 5.0
TELEMARK 829 KVITESEID JORDSKIFTERETTENE 50:6:34 ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT 7 6.0
TELEMARK 829 KVITESEID TINGRETTENE 50:8:67 VEST-TELEMARK TINGRETT 4 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL JORDSKIFTERETTENE 50:6:2 AUST-AGDER JORDSKIFTERETT 6 5.9
AUST-AGDER 906 ARENDAL TINGRETTENE 50:8:4 AUST-AGDER TINGRETT 16 15.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JORDSKIFTERETTENE 50:6:12 MARNAR JORDSKIFTERETT 7 6.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND TINGRETTENE 50:8:29 KRISTIANSAND TINGRETT 30 27.3
VEST-AGDER 1003 FARSUND TINGRETTENE 50:8:31 LISTER TINGRETT 7 5.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JORDSKIFTERETTENE 50:6:10 LISTA JORDSKIFTERETT 5 5.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND TINGRETTENE 50:8:8 DALANE TINGRETT 4 3.6
ROGALAND 1102 SANDNES TINGRETTENE 50:8:27 JÆREN TINGRETT 21 17.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JORDSKIFTERETTENE 50:6:27 SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT 7 6.7
ROGALAND 1103 STAVANGER TINGRETTENE 50:8:54 STAVANGER TINGRETT 30 29.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND TINGRETTENE 50:8:22 HAUGALAND TINGRETT 16 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN JORDSKIFTEOVERRETTENE 50:5:4 GULATING JORDSKIFTEOVERRETT 3 3.0
HORDALAND 1201 BERGEN JORDSKIFTERETTENE 50:6:15 NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT 9 8.1
HORDALAND 1201 BERGEN LAGMANNSRETTENE 50:7:5 GULATING LAGMANNSRETT 27 23.4
HORDALAND 1201 BERGEN TINGRETTENE 50:8:38 NORDHORDLAND TINGRETT 16 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN TINGRETTENE 50:8:6 BERGEN TINGRETT 56 53.0
HORDALAND 1221 STORD JORDSKIFTERETTENE 50:6:5 HAUGALANDET OG SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT 12 11.2
HORDALAND 1221 STORD TINGRETTENE 50:8:56 SUNNHORDLAND TINGRETT 8 6.3
HORDALAND 1231 ULLENSVANG TINGRETTENE 50:8:21 HARDANGER TINGRETT 4 4.0
HORDALAND 1235 VOSS JORDSKIFTERETTENE 50:6:8 INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL JORDSKIFTERETTENE 50:6:9 INDRE SOGN JORDSKIFTERETT 6 5.8
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL TINGRETTENE 50:8:53 SOGN TINGRETT 6 3.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE JORDSKIFTERETTENE 50:6:25 SUNNFJORD OG YTRE SOGN JORDSKIFTERETT 9 8.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE TINGRETTENE 50:8:11 FJORDANE TINGRETT 9 9.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID JORDSKIFTERETTENE 50:6:16 NORDFJORD JORDSKIFTERETT 6 4.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE JORDSKIFTEOVERRETTENE 50:5:3 FROSTATING JORDSKIFTEOVERRETT 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE JORDSKIFTERETTENE 50:6:23 ROMSDAL JORDSKIFTERETT 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE TINGRETTENE 50:8:48 ROMSDAL TINGRETT 8 7.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND TINGRETTENE 50:8:57 SUNNMØRE TINGRETT 15 14.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND TINGRETTENE 50:8:39 NORDMØRE TINGRETT 8 7.7
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA TINGRETTENE 50:8:58 SØRE SUNNMØRE TINGRETT 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA JORDSKIFTERETTENE 50:6:26 SUNNMØRE JORDSKIFTERETT 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL JORDSKIFTERETTENE 50:6:18 NORDMØRE JORDSKIFTERETT 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DOMSTOLADMINISTRASJONEN 50:2:1 DOMSTOLADMINISTRASJONEN 87 85.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JORDSKIFTERETTENE 50:6:28 SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT 15 14.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM LAGMANNSRETTENE 50:7:4 FROSTATING LAGMANNSRETT 13 12.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM TINGRETTENE 50:8:60 SØR-TRØNDELAG TINGRETT 33 30.7
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND TINGRETTENE 50:8:13 FOSEN TINGRETT 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER JORDSKIFTERETTENE 50:6:20 NORD-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT 11 10.4
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER TINGRETTENE 50:8:25 INNTRØNDELAG TINGRETT 14 13.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS TINGRETTENE 50:8:34 NAMDAL TINGRETT 5 5.0
NORDLAND 1804 BODØ JORDSKIFTERETTENE 50:6:24 SALTEN JORDSKIFTERETT 6 6.0
NORDLAND 1804 BODØ TINGRETTENE 50:8:49 SALTEN TINGRETT 12 10.8
NORDLAND 1805 NARVIK TINGRETTENE 50:8:43 OFOTEN TINGRETT 7 7.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY TINGRETTENE 50:8:7 BRØNNØY TINGRETT 7 7.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG TINGRETTENE 50:8:1 ALSTAHAUG TINGRETT 10 7.2
NORDLAND 1824 VEFSN JORDSKIFTERETTENE 50:6:7 HELGELAND JORDSKIFTERETT 5 5.0
NORDLAND 1833 RANA TINGRETTENE 50:8:46 RANA TINGRETT 9 8.8
NORDLAND 1865 VÅGAN TINGRETTENE 50:8:32 LOFOTEN TINGRETT 5 4.5
NORDLAND 1870 SORTLAND JORDSKIFTERETTENE 50:6:11 LOFOTEN OG VESTERÅLEN JORDSKIFTERETT 4 4.0
NORDLAND 1870 SORTLAND TINGRETTENE 50:8:66 VESTERÅLEN TINGRETT 6 5.5
TROMS 1902 TROMSØ JORDSKIFTERETTENE 50:6:19 NORD-TROMS JORDSKIFTERETT 11 11.0
TROMS 1902 TROMSØ LAGMANNSRETTENE 50:7:6 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 11 10.6
TROMS 1902 TROMSØ TINGRETTENE 50:8:41 NORD-TROMS TINGRETT 17 16.8
TROMS 1903 HARSTAD JORDSKIFTERETTENE 50:6:22 OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT 7 7.0
TROMS 1903 HARSTAD TINGRETTENE 50:8:62 TRONDENES TINGRETT 8 6.7
TROMS 1931 LENVIK TINGRETTENE 50:8:52 SENJA TINGRETT 5 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ JORDSKIFTERETTENE 50:6:3 FINNMARK JORDSKIFTERETT 4 4.0
FINNMARK 2003 VADSØ TINGRETTENE 50:8:68 ØST-FINNMARK TINGRETT 7 6.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST TINGRETTENE 50:8:20 HAMMERFEST TINGRETT 4 4.0
FINNMARK 2012 ALTA TINGRETTENE 50:8:2 ALTA TINGRETT 7 6.5
FINNMARK 2025 TANA FINNMARKSKOMMISJONEN 50:3:1 FINNMARKSKOMMISJONEN 5 5.0
FINNMARK 2025 TANA TINGRETTENE 50:8:26 INDRE FINNMARK TINGRETT 6 4.4