FORVALTNINGSDATABASEN

FROLAND, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FROLAND (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 24 46 22 16 38 8 8
1981 24 28 52 24 18 42 10 10
1982 24 27 51 23 18 41 1 9 10
1983 26 28 54 25 19 44 1 9 10
1984 23 24 47 21 17 38 2 7 9
1985 24 25 49 22 16 38 2 9 11
1986 22 28 50 20 19 39 2 9 11
1987 24 25 49 22 15 37 2 10 12
1988 22 30 52 21 18 39 1 12 13
1989 15 27 42 14 10 24 1 17 18
1990 14 25 39 13 9 22 1 16 17
1991 15 27 42 14 9 23 1 18 19
1992 26 29 55 20 8 28 6 21 27
1993 29 34 63 22 8 30 7 26 33
1994 25 32 57 21 9 30 4 23 27
1995 24 30 54 19 8 27 5 22 27
1996 11 27 38 11 8 19 19 19
1997 11 21 32 11 8 19 13 13
1998 9 13 22 8 5 13 1 8 9
1999 11 11 22 9 3 12 2 8 10
2000 9 11 20 8 4 12 1 7 8
2001 9 10 19 8 6 14 1 4 5
2002 10 9 19 9 3 12 1 6 7
2003 8 7 15 7 4 11 1 3 4
2004 8 8 16 7 3 10 1 5 6
2005 6 8 14 4 4 8 2 4 6
2006 9 6 15 7 3 10 2 3 5
2007 9 6 15 7 3 10 2 3 5
2008 10 7 17 8 2 10 2 5 7
2009 10 5 15 8 8 2 5 7
2010 11 4 15 9 9 2 4 6
2011 7 4 11 5 1 6 2 3 5
2012 8 4 12 5 1 6 3 3 6
2013 6 5 11 5 2 7 1 3 4
2014 6 7 13 6 2 8 5 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FROLAND (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22.0 21.4 43.4 22.0 16.0 38.0 5.4 5.4
1981 24.0 23.5 47.5 24.0 18.0 42.0 5.6 5.6
1982 23.6 22.7 46.3 23.0 18.0 41.0 0.6 4.7 5.3
1983 25.6 23.6 49.2 25.0 19.0 44.0 0.6 4.7 5.2
1984 22.1 21.0 43.1 21.0 17.0 38.0 1.1 4.0 5.1
1985 23.1 20.8 44.0 22.0 16.0 38.0 1.1 4.8 6.0
1986 21.4 23.5 45.0 20.0 19.0 39.0 1.4 4.5 5.9
1987 23.5 19.7 43.2 22.0 15.0 37.0 1.5 4.7 6.2
1988 22.0 24.3 46.2 21.0 18.0 39.0 1.0 6.3 7.2
1989 15.0 16.1 31.1 14.0 10.0 24.0 1.0 6.1 7.1
1990 14.0 15.4 29.4 13.0 9.0 22.0 1.0 6.4 7.4
1991 14.9 15.8 30.7 14.0 9.0 23.0 0.9 6.8 7.7
1992 22.8 16.4 39.2 20.4 8.0 28.4 2.4 8.4 10.8
1993 25.8 16.4 42.2 22.6 8.0 30.6 3.3 8.4 11.7
1994 22.9 17.9 40.9 21.4 9.0 30.4 1.5 8.9 10.5
1995 21.2 18.0 39.2 19.0 8.0 27.0 2.2 10.0 12.2
1996 11.0 16.1 27.1 11.0 8.0 19.0 8.1 8.1
1997 11.0 14.2 25.2 11.0 8.0 19.0 6.2 6.2
1998 8.7 8.3 17.0 8.0 5.0 13.0 0.7 3.3 4.0
1999 10.2 6.6 16.8 9.0 3.0 12.0 1.2 3.6 4.8
2000 8.7 7.0 15.7 8.0 4.0 12.0 0.7 3.0 3.7
2001 8.7 7.5 16.2 8.0 6.0 14.0 0.7 1.5 2.2
2002 9.7 6.5 16.2 9.0 3.0 12.0 0.7 3.5 4.2
2003 7.7 5.2 12.9 7.0 4.0 11.0 0.7 1.2 1.9
2004 7.7 5.8 13.5 7.0 3.0 10.0 0.7 2.8 3.5
2005 5.2 6.0 11.2 4.0 4.0 8.0 1.2 2.0 3.2
2006 8.2 4.7 12.9 7.0 3.0 10.0 1.2 1.7 2.9
2007 8.2 4.8 13.0 7.0 3.0 10.0 1.2 1.8 3.0
2008 9.2 3.9 13.1 8.0 2.0 10.0 1.2 1.9 3.1
2009 9.2 2.3 11.5 8.0 8.0 1.2 2.3 3.5
2010 10.2 1.9 12.1 9.0 9.0 1.2 1.9 3.1
2011 6.0 2.6 8.6 5.0 1.0 6.0 1.0 1.6 2.6
2012 6.6 2.5 9.1 5.0 1.0 6.0 1.6 1.5 3.1
2013 5.6 3.7 9.3 5.0 2.0 7.0 0.6 1.7 2.3
2014 6.0 4.8 10.8 6.0 2.0 8.0 2.8 2.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FROLAND (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 46 0.0 43.4 0.0
1981 52 0.0 47.5 0.0
1982 51 0.0 46.3 0.0
1983 54 0.0 49.2 0.0
1984 47 0.0 43.1 0.0
1985 49 0.0 44.0 0.0
1986 50 0.0 45.0 0.0
1987 49 0.0 43.2 0.0
1988 52 0.0 46.2 0.0
1989 42 0.0 31.1 0.0
1990 39 0.0 29.4 0.0
1991 42 0.0 30.7 0.0
1992 55 0.0 39.2 0.0
1993 63 0.0 42.2 0.0
1994 57 0.0 40.9 0.0
1995 54 0.0 39.2 0.0
1996 38 0.0 27.1 0.0
1997 32 0.0 25.2 0.0
1998 22 0.0 17.0 0.0
1999 22 0.0 16.8 0.0
2000 20 0.0 1.7 15.7 0.0
2001 19 0.0 1.7 16.2 0.0
2002 19 0.0 1.6 16.2 0.0
2003 15 0.0 1.3 12.9 0.0
2004 16 0.0 1.4 13.5 0.0
2005 14 0.0 1.2 11.2 0.0
2006 15 0.0 1.2 12.9 0.0
2007 15 0.0 1.2 13.0 0.0
2008 17 0.0 1.3 13.1 0.0
2009 15 0.0 1.1 11.5 0.0
2010 15 0.0 1.1 12.1 0.0
2011 11 0.0 0.8 8.6 0.0
2012 12 0.0 0.9 9.1 0.0
2013 11 0.0 0.8 9.3 0.0
2014 13 0.0 1.0 10.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FROLAND (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FROLAND (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.8
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FROLAND (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:17 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I FROLAND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:13:7 AGDER POLITIDISTRIKT FROLAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.8
90:2:2:9:11 NAV AUST-AGDER NAV FROLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.0