FORVALTNINGSDATABASEN

BYGLAND, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BYGLAND (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 16 35 17 5 22 2 11 13
1981 20 17 37 17 7 24 3 10 13
1982 22 16 38 19 7 26 3 9 12
1983 21 15 36 18 6 24 3 9 12
1984 20 15 35 17 7 24 3 8 11
1985 18 15 33 15 6 21 3 9 12
1986 18 15 33 15 6 21 3 9 12
1987 19 17 36 16 7 23 3 10 13
1988 15 16 31 12 6 18 3 10 13
1989 17 16 33 13 6 19 4 10 14
1990 15 16 31 12 5 17 3 11 14
1991 17 16 33 14 6 20 3 10 13
1992 18 16 34 15 4 19 3 12 15
1993 18 21 39 16 5 21 2 16 18
1994 9 15 24 7 3 10 2 12 14
1995 10 15 25 7 3 10 3 12 15
1996 10 16 26 6 5 11 4 11 15
1997 8 10 18 6 6 12 2 4 6
1998 8 9 17 6 5 11 2 4 6
1999 5 4 9 5 3 8 1 1
2000 5 4 9 5 3 8 1 1
2001 6 4 10 6 3 9 1 1
2002 6 4 10 6 3 9 1 1
2003 5 2 7 5 2 7
2004 5 2 7 5 2 7
2005 5 1 6 5 1 6
2006 6 1 7 5 1 6 1 1
2007 6 1 7 5 1 6 1 1
2008 6 1 7 5 1 6 1 1
2009 6 1 7 6 1 7
2010 6 1 7 4 4 2 1 3
2011 6 3 9 6 6 3 3
2012 9 1 10 5 5 4 1 5
2013 5 1 6 5 1 6
2014 4 1 5 3 1 4 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BYGLAND (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.1 12.7 30.9 17.0 5.0 22.0 1.1 7.7 8.9
1981 18.6 13.9 32.5 17.0 7.0 24.0 1.6 6.9 8.5
1982 20.6 13.0 33.7 19.0 7.0 26.0 1.6 6.0 7.7
1983 19.6 12.1 31.7 18.0 6.0 24.0 1.6 6.1 7.7
1984 18.6 12.7 31.3 17.0 7.0 24.0 1.6 5.7 7.3
1985 16.6 11.2 27.8 15.0 6.0 21.0 1.6 5.2 6.8
1986 16.6 10.8 27.4 15.0 6.0 21.0 1.6 4.8 6.4
1987 17.7 12.4 30.0 16.0 7.0 23.0 1.7 5.4 7.0
1988 13.6 11.1 24.7 12.0 6.0 18.0 1.6 5.1 6.7
1989 15.4 11.1 26.5 13.0 6.0 19.0 2.4 5.1 7.5
1990 13.9 9.4 23.2 12.0 5.0 17.0 1.9 4.4 6.2
1991 15.1 10.0 25.0 14.0 6.0 20.0 1.0 4.0 5.1
1992 16.1 9.8 25.9 15.0 4.0 19.0 1.1 5.8 6.9
1993 16.1 11.1 27.3 16.0 5.0 21.0 0.1 6.2 6.3
1994 7.3 7.8 15.1 7.0 3.0 10.0 0.3 4.8 5.1
1995 7.7 8.1 15.8 7.0 3.0 10.0 0.7 5.1 5.8
1996 7.6 9.0 16.6 6.0 5.0 11.0 1.6 4.0 5.7
1997 7.1 7.1 14.1 6.0 6.0 12.0 1.1 1.1 2.1
1998 7.0 6.7 13.7 6.0 5.0 11.0 1.0 1.7 2.7
1999 5.0 3.6 8.6 5.0 3.0 8.0 0.6 0.6
2000 5.0 3.6 8.6 5.0 3.0 8.0 0.6 0.6
2001 6.0 3.6 9.6 6.0 3.0 9.0 0.6 0.6
2002 6.0 3.6 9.6 6.0 3.0 9.0 0.6 0.6
2003 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2004 5.0 2.0 7.0 5.0 2.0 7.0
2005 5.0 1.0 6.0 5.0 1.0 6.0
2006 5.2 1.0 6.2 5.0 1.0 6.0 0.2 0.2
2007 5.2 1.0 6.2 5.0 1.0 6.0 0.2 0.2
2008 5.2 1.0 6.2 5.0 1.0 6.0 0.2 0.2
2009 6.0 1.0 7.0 6.0 1.0 7.0
2010 5.0 0.6 5.6 4.0 4.0 1.0 0.6 1.6
2011 6.0 1.2 7.2 6.0 6.0 1.2 1.2
2012 7.0 0.6 7.6 5.0 5.0 2.0 0.6 2.6
2013 5.0 1.0 6.0 5.0 1.0 6.0
2014 3.4 1.0 4.4 3.0 1.0 4.0 0.4 0.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BYGLAND (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 35 0.0 30.9 0.0
1981 37 0.0 32.5 0.0
1982 38 0.0 33.7 0.0
1983 36 0.0 31.7 0.0
1984 35 0.0 31.3 0.0
1985 33 0.0 27.8 0.0
1986 33 0.0 27.4 0.0
1987 36 0.0 30.0 0.0
1988 31 0.0 24.7 0.0
1989 33 0.0 26.5 0.0
1990 31 0.0 23.2 0.0
1991 33 0.0 25.0 0.0
1992 34 0.0 25.9 0.0
1993 39 0.0 27.3 0.0
1994 24 0.0 15.1 0.0
1995 25 0.0 15.8 0.0
1996 26 0.0 16.6 0.0
1997 18 0.0 14.1 0.0
1998 17 0.0 13.7 0.0
1999 9 0.0 8.6 0.0
2000 9 0.0 1.2 8.6 0.0
2001 10 0.0 1.3 9.6 0.0
2002 10 0.0 1.4 9.6 0.0
2003 7 0.0 1.0 7.0 0.0
2004 7 0.0 1.1 7.0 0.0
2005 6 0.0 1.1 6.0 0.0
2006 7 0.0 1.3 6.2 0.0
2007 7 0.0 1.2 6.2 0.0
2008 7 0.0 1.2 6.2 0.0
2009 7 0.0 1.3 7.0 0.0
2010 7 0.0 1.3 5.6 0.0
2011 9 0.0 1.7 7.2 0.0
2012 10 0.0 1.8 7.6 0.0
2013 6 0.0 1.1 6.0 0.0
2014 5 0.0 1.0 4.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BYGLAND (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 0.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BYGLAND (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 0.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BYGLAND (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:8 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I BYGLAND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:13:3 AGDER POLITIDISTRIKT BYGLAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:9:7 NAV AUST-AGDER NAV BYGLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 0.4