FORVALTNINGSDATABASEN

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1963 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 10900
Navn: Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Kort navn: Sivilombudsmannen
Engelsk navn: Parliamentary Ombudsman for Public Administration
Tilknytningsform: Storting
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Overordnet: Stortinget
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974761270
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon