FORVALTNINGSDATABASEN

Datatilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5 2 7 5 2 7
1981 4 3 7 4 3 7
1982 5 3 8 5 3 8
1983 6 3 9 6 3 9
1984 7 3 10 6 3 9 1 1
1985 7 3 10 7 3 10
1986 8 4 12 8 4 12
1987 8 4 12 8 4 12
1988 6 5 11 6 5 11
1989 8 7 15 8 7 15
1990 8 7 15 8 6 14 1 1
1991 7 7 14 7 6 13 1 1
1992 7 10 17 7 8 15 2 2
1993 7 10 17 7 8 15 2 2
1994 8 12 20 7 10 17 1 2 3
1995 6 14 20 5 13 18 1 1 2
1996 7 13 20 7 10 17 3 3
1997 7 14 21 7 11 18 3 3
1998 6 13 19 6 9 15 4 4
1999 10 17 27 10 12 22 5 5
2000 11 15 26 11 7 18 8 8
2001 11 15 26 10 14 24 1 1 2
2002 10 22 32 10 16 26 6 6
2003 12 16 28 12 11 23 5 5
2004 12 19 31 12 16 28 3 3
2005 13 19 32 13 14 27 5 5
2006 14 17 31 14 15 29 2 2
2007 14 20 34 14 15 29 5 5
2008 14 19 33 14 15 29 4 4
2009 11 25 36 10 20 30 1 5 6
2010 18 25 43 17 16 33 1 9 10
2011 18 21 39 17 16 33 1 5 6
2012 18 20 38 17 14 31 1 6 7
2013 18 21 39 15 17 32 3 4 7
2014 18 22 40 17 20 37 1 2 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 33 37 33
1981 36 36
1982 34 34 34 34
1983 35 35 35 35
1984 35 35 36 36
1985 36 36 36 36
1986 37 35 37 35
1987 38 35 38 35
1988 39 34 36 39 34 36
1989 35 31 33 35 31 33
1990 35 32 33 35 33 34
1991 37 34 35 37 34 36
1992 36 33 35 36 34 35
1993 37 38 37 37 36 36
1994 36 30 33 38 31 34
1995 38 30 32 37 30 32
1996 35 29 31 35 29 32
1997 37 31 33 37 31 33
1998 37 31 33 37 30 33
1999 39 33 35 39 33 36 32 32
2000 39 32 35 39 32 36 33 33
2001 39 34 36 40 34 37
2002 41 33 36 41 34 37 33 33
2003 41 36 38 41 37 39 34 34
2004 39 34 36 39 34 37
2005 38 35 36 38 35 36 33 33
2006 38 36 37 38 37 37
2007 38 37 37 38 38 38 34 34
2008 39 39 39 39 38 39
2009 41 38 39 38 37 38 42 45
2010 38 38 38 37 38 37 39 41
2011 39 40 39 38 39 38 43 47
2012 40 41 40 38 41 39 42 45
2013 41 41 41 40 42 41 40
2014 42 41 41 41 41 41

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.