FORVALTNINGSDATABASEN

Datatilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1980 Nyopprettelse

Navn: Datatilsynet
Kort navn: Datatilsynet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettet 1980, jf. Lov 9. juni 1978, nr. 48, kap. 2 - Lov om personregistre m.m.:

Kapittel 2. Datatilsynet.
§ 2. Det blir opprettet et datatilsyn. Datatilsynet skal være et frittstående organ underordnet Kongen og det departement​(1) Kongen fastsetter.
Datatilsynet blir ledet av et styre, som skal ha 7 medlemmer. Medlemmene blir oppnevnt av Kongen, som også fastsetter hvem som skal være styrets formann og nestformann.
(1) Justisdepartementet iflg. res. 8 nov 1979.

01.01.2001* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2024 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Virksomheten overføres fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) i forbindelse med opprettelsen av DFD.