Forvaltningsdatabasen

Kripos - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2005 171 165 336 168 132 300 3 33 36
2006 189 184 373 181 151 332 8 33 41
2007 202 189 391 196 158 354 6 31 37
2008 200 200 400 194 165 359 6 35 41
2009 212 214 426 208 179 387 4 35 39
2010 219 216 435 211 191 402 8 25 33
2011 231 230 461 227 205 432 4 25 29
2012 227 237 464 224 207 431 3 30 33
2013 236 246 482 229 213 442 7 33 40
2014 243 251 494 237 222 459 6 29 35
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2005 41 40 40 41 40 40 41 41
2006 41 40 41 41 40 40 38 42 41
2007 41 41 41 41 40 41 42 42 42
2008 42 42 42 42 41 42 43 42 42
2009 43 42 42 43 41 42 44 44
2010 43 42 42 43 42 42 40 42 42
2011 43 42 42 43 42 42 41 41
2012 43 42 43 43 42 43 41 41
2013 43 42 43 43 43 43 41 41 41
2014 43 43 43 43 43 43 42 44 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

20.01.2006 Navneendring

Navn: Kripos - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet
Kort navn: Kripos

Nye Kripos blir Kripos
Det ble den 20. januar, bestemt av Kongen i statsråd at Kripos skal benyttes som betegnelse på Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.