FORVALTNINGSDATABASEN

Kripos - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2005
Navn ved opprettelse: Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13518
Navn: Kripos - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet
Kort navn: Kripos
Engelsk navn: National Criminal Investigation Service (NCIS)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974760827
Ogranisjonsprinsipp: Geografi