FORVALTNINGSDATABASEN

Skattekontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1965 466 distriktskontor etatsenheter
1966 460 distriktskontor etatsenheter
1967 454 distriktskontor etatsenheter
1968 451 distriktskontor etatsenheter
1969 451 distriktskontor etatsenheter
1970 451 distriktskontor etatsenheter
1971 449 distriktskontor etatsenheter
1972 444 distriktskontor etatsenheter
1973 444 distriktskontor etatsenheter
1974 443 distriktskontor etatsenheter
1975 443 distriktskontor etatsenheter
1976 445 distriktskontor etatsenheter
1977 454 distriktskontor etatsenheter
1978 454 distriktskontor etatsenheter
1979 454 distriktskontor etatsenheter
1980 454 distriktskontor etatsenheter
1981 454 distriktskontor etatsenheter
1982 454 distriktskontor etatsenheter
1983 454 distriktskontor etatsenheter
1984 454 distriktskontor etatsenheter
1985 454 distriktskontor etatsenheter
1986 454 distriktskontor etatsenheter
1987 454 distriktskontor etatsenheter
1988 448 distriktskontor etatsenheter
1989 448 distriktskontor etatsenheter
1990 448 distriktskontor etatsenheter
1991 439 distriktskontor etatsenheter
1992 439 distriktskontor etatsenheter
1993 439 distriktskontor etatsenheter
1994 435 distriktskontor etatsenheter
1995 435 distriktskontor etatsenheter
1996 435 distriktskontor etatsenheter
1997 435 distriktskontor etatsenheter
1998 435 distriktskontor etatsenheter
1999 435 distriktskontor etatsenheter
2000 435 distriktskontor etatsenheter
2001 435 distriktskontor etatsenheter
2002 99 distriktskontor etatsenheter
2003 99 distriktskontor etatsenheter
2004 99 distriktskontor etatsenheter
2005 99 distriktskontor etatsenheter
2006 99 distriktskontor etatsenheter
2007 99 distriktskontor etatsenheter
2008 92 distriktskontor etatsenheter
2009 92 distriktskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.