FORVALTNINGSDATABASEN

Skattekontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Ligningskontor, Folkeregister
Kort navn: Ligningskontor
Tilknytningsform: Kommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Kommuner
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Data for oppretting er ikke korrekt...!!I hver kommune var det etter krigen et kommunalt ligningskontor og folkevalgte nemnder, samt et folkeregister.

01.01.1965* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Tilhører gruppe : Skatteinspektører i fylkene
Type enhet: Gruppe

I 1965 skjedde statsovertakelsen av de kommunale lignings- og folkeregisterkontorene i samtlige kommuner unntatt Oslo som ble overtatt i 1968. Overtakelsen skulle bl.a. sikre en ensartet ligning av høy standard på landsbasis. (Se bl.a. NOU 1993:1"Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen", s. 40)

01.03.2002 Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

Fra og med 1. mars 2002 organiseres likningskontorene i en ny struktur, og en del skattytere får nytt likningskontor. Etter en samlet vurdering vedtok Finansdepartementet at organisasjonsstrukturen i den nye likningsforvaltningen vil resultere i at det blir distriktskontor (DK) i 99 kommuner, etatskontor (EK) i 191 kommuner - hvorav 83 er utkantkommuner og kontorer med etatsfunksjon (EF) i 134 kommuner og ingen representasjon i 12 kommuner.
Distriktskontor (DK) er å betrakte som hovedkontoret i et distrikt. Dette er et kontor som skal kunne utføre alle etatens publikumsoppgaver og andre oppgaver.
Etatskontor (EK) er den andre varianten av etatens representasjon i kommuner i egen regi. Det er et kjennetegn for etatskontorene at de bemannes med etatens egne tilsatte og at de ved siden av alminnelig publikumsbetjening kan utføre spesialfunksjoner av ulik art, dvs. nokså tilsvarende de tidligere typiske likningskontor.Kontor med etatsfunksjoner (EF) er etatens representasjon i kommuner der etaten ikke er representert med kontorer i egen regi. Etaten vil der inngå et samarbeid med andre etater, for eksempel innenfor rammen av offentlige servicekontor, hvor det vil bli utført publikumsfunksjoner.

01.01.2008* Navneendring

Navn: Skattekontor
Kort navn: Skattekontor

Fra 1. januar 2008 er Skatteetaten organisert som skattekontor i fem regioner. Dagens likningskontor, skattefogdkontor og fylkesskattekontor samles i én organisasjon regionalt: skattekontoret. Skattekontoret kan behandle saker for hele landet innenfor alle virksomhetsområdene.
For skatte-og avgiftspliktige betyr dette:

at de får ett sted å henvende seg i stedet for tre
at de finner skattekontorene der likningskontorene er i dag

Kilde: (http://www.skattetaten.no) www.skattetaten.no - ((http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=60748&epslanguage=NO) direktelink til informasjon)

01.01.2008 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Skattedirektoratet
Tilhører gruppe : Skatteregioner

01.01.2019* Nyrapportering

(Enheten rapporterer til ny enhet.)
Overordnet: Skattedirektoratet

Skatteetaten blir funksjonsdelt fra 2019; sentralleddet fordeler forskjellige funksjoner på ulike kontorsteder, som hver for seg behandler bestemte sakstyper for hele landet.

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Skattekontorene løser oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region.

Skateetatens kontorsteder pr. 2019:
- SKATTEETATEN DRAMMEN
- SKATTEETATEN EGERSUND
- SKATTEETATEN FINNSNES
- SKATTEETATEN FØRDE
- SKATTEETATEN GJØVIK
- SKATTEETATEN GOL
- SKATTEETATEN GRIMSTAD
- SKATTEETATEN GRÅLUM
- SKATTEETATEN HAMAR
- SKATTEETATEN HAMMERFEST
- SKATTEETATEN HARSTAD
- SKATTEETATEN HAUGESUND
- SKATTEETATEN HOKKSUND
- SKATTEETATEN HØNEFOSS
- SKATTEETATEN ISDALSTØ
- SKATTEETATEN KIRKENES
- SKATTEETATEN KOLVEREID
- SKATTEETATEN KONGSBERG
- SKATTEETATEN KONGSVINGER
- SKATTEETATEN KRISTIANSAND S
- SKATTEETATEN KRISTIANSUND N
- SKATTEETATEN LAKSELV
- SKATTEETATEN LEIKANGER
- SKATTEETATEN LEIRA I VALDRES
- SKATTEETATEN LEKNES
- SKATTEETATEN LILLEHAMMER
- SKATTEETATEN LILLESTRØM
- SKATTEETATEN LONGYEARBYEN
- SKATTEETATEN LYNGDAL
- SKATTEETATEN MELHUS
- SKATTEETATEN MOLDE
- SKATTEETATEN MOSJØEN
- SKATTEETATEN MOSS
- SKATTEETATEN NAMSOS
- SKATTEETATEN NARVIK
- SKATTEETATEN NORDFJORDEID
- SKATTEETATEN NORHEIMSUND
- SKATTEETATEN ODDA
- SKATTEETATEN OPPDAL
- SKATTEETATEN ORKANGER
- SKATTEETATEN OSLO FREDRIK SELMERS V
- SKATTEETATEN OSLO SCHWEIGAARDS GATE
- SKATTEETATEN OTTA
- SKATTEETATEN ROSENDAL
- SKATTEETATEN SANDEFJORD
- SKATTEETATEN SANDNESSJØEN
- SKATTEETATEN SANDVIKA
- SKATTEETATEN SKIEN
- SKATTEETATEN SORTLAND
- SKATTEETATEN STAVANGER LAGÅRDSVEIEN
- SKATTEETATEN STEINKJER
- SKATTEETATEN STJØRDAL
- SKATTEETATEN STORSLETT
- SKATTEETATEN STRANDA
- SKATTEETATEN STØREN
- SKATTEETATEN SURNADAL
- SKATTEETATEN TROMSØ
- SKATTEETATEN TRONDHEIM
- SKATTEETATEN TYNSET
- SKATTEETATEN TØNSBERG
- SKATTEETATEN ULSTEINVIK
- SKATTEETATEN VADSØ
- SKATTEETATEN VOSS
- SKATTEETATEN ÅLESUND
- SKATTEETATEN ØRNES

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.