FORVALTNINGSDATABASEN

Den høyere påtalemyndighet: Riksadvokaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1889

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13618
Navn: Den høyere påtalemyndighet: Riksadvokaten
Kort navn: Riksadvokaten
Engelsk navn: The Office of the Director of Public Prosecutions
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører etat: Den sivile påtalemyndighet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971524758
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon