FORVALTNINGSDATABASEN

Politi- og lensmannsdistrikter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4661 1124 5785 4644 858 5502 17 266 283
1981 4780 1190 5970 4760 892 5652 20 298 318
1982 4767 1251 6018 4743 948 5691 24 303 327
1983 4795 1313 6108 4771 975 5746 24 338 362
1984 4728 1301 6029 4702 962 5664 26 339 365
1985 4699 1348 6047 4669 980 5649 30 368 398
1986 4632 1456 6088 4592 1091 5683 40 365 405
1987 4600 1555 6155 4567 1188 5755 33 367 400
1988 4633 1688 6321 4601 1312 5913 32 376 408
1989 4725 1789 6514 4694 1402 6096 31 387 418
1990 4905 1884 6789 4872 1478 6350 33 406 439
1991 4928 1910 6838 4899 1513 6412 29 397 426
1992 5020 1990 7010 4985 1560 6545 35 430 465
1993 4976 2014 6990 4926 1545 6471 50 469 519
1994 6687 2918 9605 6611 1981 8592 76 937 1013
1995 6806 3037 9843 6723 2021 8744 83 1016 1099
1996 6988 3251 10239 6891 2166 9057 97 1085 1182
1997 7058 3401 10459 6952 2292 9244 106 1109 1215
1998 7035 3410 10445 6927 2279 9206 108 1131 1239
1999 7032 3498 10530 6908 2326 9234 124 1172 1296
2000 6930 3538 10468 6818 2386 9204 112 1152 1264
2001 7166 3734 10900 7044 2545 9589 122 1189 1311
2002 7242 3847 11089 7120 2700 9820 122 1147 1269
2003 7205 3962 11167 7077 2842 9919 128 1120 1248
2004 7161 4024 11185 7027 2847 9874 134 1177 1311
2005 7269 4143 11412 7129 2960 10089 140 1183 1323
2006 7295 4419 11714 7157 3186 10343 138 1233 1371
2007 7219 4598 11817 7060 3366 10426 159 1232 1391
2008 7228 4770 11998 7051 3554 10605 177 1216 1393
2009 6943 4807 11750 6772 3681 10453 171 1126 1297
2010 7105 5199 12304 6942 4113 11055 163 1086 1249
2011 7008 5196 12204 6824 4077 10901 184 1119 1303
2012 6897 5192 12089 6702 4076 10778 195 1116 1311
2013 7015 5436 12451 6826 4357 11183 189 1079 1268
2014 7153 5585 12738 6974 4582 11556 179 1003 1182
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34 37 35 34 36 34 28 42 42
1981 34 37 35 34 36 34 27 43 42
1982 34 37 35 34 35 34 29 43 42
1983 34 37 35 34 35 34 28 42 41
1984 35 37 35 35 36 35 30 41 41
1985 35 37 35 35 36 35 31 41 40
1986 35 37 36 35 36 35 32 42 41
1987 36 37 36 36 35 35 32 43 42
1988 36 36 36 36 34 35 34 42 41
1989 36 36 36 36 34 35 33 42 41
1990 36 36 36 36 34 35 34 41 41
1991 36 36 36 36 34 35 37 41 40
1992 37 36 37 37 35 36 36 40 40
1993 38 37 37 38 36 37 34 39 39
1994 38 38 38 38 37 38 37 41 40
1995 39 39 39 39 38 39 37 40 40
1996 39 39 39 39 38 39 38 40 40
1997 40 39 39 40 39 39 38 40 40
1998 40 39 40 40 39 40 39 41 40
1999 40 40 40 40 39 40 38 40 40
2000 40 40 40 40 39 40 40 41 41
2001 40 40 40 40 39 40 41 42 41
2002 40 40 40 40 39 40 41 42 42
2003 41 40 40 41 40 40 40 42 42
2004 41 41 41 41 40 41 41 42 42
2005 41 41 41 41 41 41 42 42 42
2006 41 42 41 41 41 41 42 43 43
2007 42 42 42 42 41 42 43 43 43
2008 42 42 42 42 41 42 43 44 44
2009 42 42 42 42 41 42 45 45 45
2010 42 42 42 42 41 42 44 46 46
2011 42 43 42 42 42 42 44 46 46
2012 42 43 42 42 42 42 45 46 46
2013 42 42 42 42 41 42 44 46 46
2014 41 42 42 41 41 41 43 47 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1988* Navneendring

Navn: Politikamre
Kort navn: Politikamre

01.10.1995* Består via innlemming

Type enhet: Gruppe
Innlemmede enheter:

Jr. ny politilov, sanksjonert 4.8.1995; iverksatt 1.10.1995.Kilde: NOU 1999:10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat.

01.10.1995* Navneendring

Navn: Politi- og lensmannsdistrikter
Kort navn: Politi- og lensmannsdistrikter

01.01.2002 Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

I forbindelse med at politiet i Norge fikk ny organisasjon 1. januar 2002 (Politireform 2000), ble antall politidistrikter redusert fra 54 til 27.
Se St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 (URL: (http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/stmeld/012001-040010/index-dok000-b-n-a.html)

Andre aktuelle dokument:
- NOU 1998:4 Politiets overvåkingstjeneste
(http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012005-020022/index-dok000-b-n-a.html )
- NOU 1999:10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat.
(http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012005-020024/index-dok000-b-n-a.html)
- Innst.S.nr.241 (2000-2001) Politireform 2000. Et tryggere samfunn
(http://www.stortinget.no/inns/inns-200001-241.html)

01.04.2014 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
 • Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester er en nasjonal enhet i den norske Politi- og lensmannsetaten. Den ble opprettet 1. april 2014 og har landsdekkende ansvar for vandelskontroll og politiattester.
Enheten overtok oppgavene med vandelskontroll og politiattester fra politidistriktene, og ble etablert for for å sikre en mer effektiv oppgaveløsning med økt saksmengde og høyere kompleksitet i regelverk og hjemler.
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester er stedsplassert i Vardø og administrativt underlagt Østfinnmark politidistrikt.

Kilde: wikipedia.no

19.08.2014* Består via omorganisering

Kriminalomsorgens transporttjeneste ble åpnet 19. august 2014 som et prøveprosjekt som skal vare ut 2015. Åpningen skjedde på Berg fengsel i Vestfold som blir hovedbase for KTE.

Transporttjenesten skal i prøveperioden sørge for transport av varetektsinsatte i politidistriktene Vestfold, Telemark, Søndre og Nordre Buskerud. Kriminalomsorgen overtar denne oppgaven fra politiet som dermed får frigjort betydelige ressurser. Opptil 40 politiårsverk forventes frigjort i løpet av prøveåret 2015.

Kilder: www.kriminalomsorgen.no, www.pf.no

01.01.2016 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
 • Østfinnmark politidistrikt
 • Vestfinnmark politidistrikt
 • Troms politidistrikt
 • Midtre Hålogaland politidistrikt
 • Salten politidistrikt
 • Helgeland politidistrikt
 • Nord-Trøndelag politidistrikt
 • Sør-Trøndelag politidistrikt
 • Nordmøre og Romsdal politidistrikt
 • Sunnmøre politidistrikt
 • Sogn og Fjordane politidistrikt
 • Hordaland politidistrikt
 • Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
 • Rogaland politidistrikt
 • Agder politidistrikt
 • Telemark politidistrikt
 • Vestfold politidistrikt
 • Nordre Buskerud politidistrikt
 • Søndre Buskerud politidistrikt
 • Asker og Bærum politidistrikt
 • Oslo politidistrikt
 • Østfold politidistrikt
 • Follo politidistrikt
 • Romerike politidistrikt
 • Hedmark politidistrikt
 • Gudbrandsdal politidistrikt
 • Vestoppland politidistrikt

Fra 1. januar 2016 er det 12 politidistrikter i Norge mot tidligere 27.

De 12 nye distriktene er formelt etablert fra 1. januar 2016, men selve organiseringen internt i de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2016.

Nye distrikt med hovedsete:
- Finnmark pd. Hovedsete i Kirkenes
- Troms pd. Hovedsete i Tromsø
- Nordland pd. Hovedsete i Bodø
- Trøndelag pd. Hovedsete i Trondheim
- Møre og Romsdal pd. Hovedsete i Ålesund
- Vest pd. Hovedsete i Bergen
- Sør-Vest pd. Hovedsete i Stavanger
- Agder pd. Hovedsete i Kristiansand
- Sør-Øst pd. Hovedsete i Tønsberg
- Oslo pd. Hovedsete i Oslo
- Øst pd. Hovedsete i Ski
- Innlandet pd. Hovedsete på Hamar

Tidligere distrikt sortert på nye distrikt:
- Tidligere distrikt Østfinnmark - Nytt distrikt Finnmark pd
- Tidligere distrikt Vestfinnmark - Nytt distrikt Finnmark pd
- Tidligere distrikt Troms - Nytt distrikt Troms pd
- Tidligere distrikt Midtre Hålogaland - Nytt distrikt Troms pd og Nordland pd (distriktet er delt ved fylkesgrensen)
- Tidligere distrikt Salten - Nytt distrikt Nordland pd
- Tidligere distrikt Helgeland - Nytt distrikt Nordland pd
- Tidligere distrikt Nord-Trøndelag - Nytt distrikt Trøndelag pd
- Tidligere distrikt Sør-Trøndelag - Nytt distrikt Trøndelag pd
- Tidligere distrikt Nordmøre og Romsdal - Nytt distrikt Møre og Romsdal pd
- Tidligere distrikt Sunnmøre - Nytt distrikt Møre og Romsdal pd
- Tidligere distrikt Sogn og Fjordane - Nytt distrikt Vest pd
- Tidligere distrikt Hordaland - Nytt distrikt Vest pd
- Tidligere distrikt Haugaland og Sunnhordland - Nytt distrikt Sør-Vest pd
- Tidligere distrikt Rogaland - Nytt distrikt Sør-Vest pd
- Tidligere distrikt Agder - Nytt distrikt Agder pd
- Tidligere distrikt Telemark - Nytt distrikt Sør-Øst pd
- Tidligere distrikt Vestfold - Nytt distrikt Sør-Øst pd
- Tidligere distrikt Nordre Buskerud - Nytt distrikt Sør-Øst pd
- Tidligere distrikt Søndre Buskerud - Nytt distrikt Sør-Øst pd
- Tidligere distrikt Asker og Bærum - Nytt distrikt Oslo pd
- Tidligere distrikt Oslo - Nytt distrikt Oslo pd
- Tidligere distrikt Østfold - Nytt distrikt Øst pd
- Tidligere distrikt Follo - Nytt distrikt Øst pd
- Tidligere distrikt Romerike - Nytt distrikt Øst pd
- Tidligere distrikt Hedmark - Nytt distrikt Innlandet pd
- Tidligere distrikt Gudbrandsdal - Nytt distrikt Innlandet pd
- Tidligere distrikt Vestoppland - Nytt distrikt Innlandet pd

01.10.2017* Består via omorganisering

I perioden 2006 til 2017 hadde Kontoret for voldsoffererstatning det faglige og administrative ansvaret for driften av Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte. Rådgivningskontorenes virksomhet ble videreutviklet og var i 2017 å finne i 14 byer med god geografisk spredning. Fra høsten 2017 ble arbeidsoppgavene til Rådgivningskontorene overtatt av politiet. Det ble opprettet nye Støttesenter for kriminalitetsofre i hvert politidistrikt.
Kilde: https://www.voldsoffererstatning.no/kontorets-historie.292710.no.html

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.